Termeistä selkoa: julkinen näyttäminen

Kuva/Foto: Sanna Peurakoski 2017

Kuvaston juttusarjassa teemme selkoa tekijänoikeuslakiin ja kuvataiteilijan oikeuksiin liittyvistä termeistä. Kuvataiteilijalle teosten julkinen näyttäminen on tärkeä taideteoksen käyttötapa. Sen merkitys taiteilijalle vertautuu esimerkiksi musiikintekijöiden teosten soittamiseen radiossa.

Tässä artikkelissa selvitämme, mitä näyttämisoikeus tarkoittaa ja kuinka se muodostaa perustan taiteilijan tekijänoikeuskorvauksiin perustuvalle ansainnalle erityisesti näyttelyiden tapauksessa.

Julkisen näyttämisen tekijänoikeudellinen perusta

Taideteoksen julkinen näyttäminen on luvanvaraista ja kuuluu kuvataiteilijan taloudellisten oikeuksien piiriin. Se tarkoittaa, että taiteilijana voit päättää teoksesi näyttämisestä ja saada tekijänoikeuskorvauksia.

Tekijänoikeuslain näkökulmasta taideteoksen julkisessa näyttämisessä on kyse teoksen yleisön saataville saattamisesta: se on yleisölle suuntautuvaa, ilman teknistä apuvälinettä tapahtuvaa fyysisen teoksen näyttämistä jossakin tilassa.

Tyypillisesti kuvataiteen teoksia näytetään taidenäyttelyissä, joissa teokset asetetaan julkisesti esille, yleisön nähtäville.

Taiteilijana voit sopia teoksesi julkisen näyttämisen ehdoista. Kuuluessasi Kuvastoon tekijänoikeusjärjestö sopii ehdoista puolestasi. Tekijänoikeuskorvaus maksetaan sinulle jo olemassa olevan teoksen jälkikäytöstä.

Julkisessa keskustelussa näyttelykorvaus saatetaan joskus sekoittaa näyttelypalkkioon tai –palkkaan, jota maksetaan taiteilijalle näyttelyn järjestämiseen liittyvistä työtehtävistä, kuten ripustamisesta, näyttelyn ja oheisohjelman suunnittelusta ja oheisohjelmaan osallistumisesta.

Tekijänoikeusperusteinen näyttelykorvaus ja palkka eivät sulje toisiaan pois. Taiteilijana olet oikeutettu molempiin.

Näyttämisoikeutesi koskee kaikkia teoslajeja mutta vain teoksia, jotka ovat edelleen omistuksessasi. Näyttämisoikeus raukeaa lain nojalla, kun taideteos myydään tai luovutetaan esimerkiksi lahjoituksella. Teoksen omistaja saa silloin lainata omistamansa teoksen näyttelyyn tai pitää sitä esillä taidenäyttelyssä.

Tekijänoikeuskorvauksesta sopiminen

Kuvasto on hinnoitellut julkisen näyttämisen tekijänoikeuskorvauksen Kuvastoon kuuluvien taiteilijoiden puolesta ja perii korvauksen silloin, kun näyttelyssä on esillä taiteilijan omistamia teoksia.

Muistathan: oikeus korvaukseen ei koske pelkästään museonäyttelyitä, vaan lähtökohtaisesti kaikkia julkisen näyttämisen tilanteita.

Kuvasto perii näyttelykorvauksen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on valtion tai kuntien näyttelytoiminta tai näyttelyssä on pääsymaksu. Näyttelyn ei tarvitse toteutua taidemuseossa, vaan olet yhtälailla oikeutettu korvaukseen, jos kyseessä on ulkoilmanäyttely tai esimerkiksi installaatio festivaalilla.

Kuvastoon kuuluvana taiteilijana sinun ei tarvitse itse neuvotella tai sopia tekijänoikeuskorvauksesta näyttelynjärjestäjän kanssa. Riittää, että ilmoitat järjestäjälle Kuvastoon kuulumisesta sopimusvaiheessa, jolloin järjestäjä tekee Kuvastolle ilmoituksen näyttelyn päätyttyä. Näyttelynjärjestäjää Kuvaston näyttelykorvaustariffi auttaa ennakoimaan ja budjetoimaan näyttelyn toteuttamisen kustannuksia. Se säästää myös sekä taiteilijan että järjestäjän aikaa, kun sopimusvaiheessa tarve sopia erikseen tekijänoikeuksista jää pois.

Näyttelyistä sovittaessa muista ainakin nämä:

  • ilmoita näyttelynjärjestäjälle Kuvastoon kuulumisesta. Jos et kuulu Kuvastoon, voit viitata Kuvaston näyttelykorvaushinnastoon korvauksesta sopiessasi
  • jos olet Kuvaston asiakas, näyttelynjärjestäjän tulee tehdä ilmoitus teoksistasi Kuvastolle viimeistään näyttelyn päätyttyä
  • listaa teostyypit teosluetteloon. Korvauksen muodostumiseen vaikuttaa se, onko kyseessä installaatio, teossarja vai yksittäinen teos
  • näyttelynjärjestäjällä on oikeus käyttää teoskuvia näyttelyn viestinnässä ja markkinoinnissa korvauksetta ennen näyttelyä ja sen aikana. Taiteilijan moraalisia oikeuksia tulee kuitenkin kunnioittaa.
  • Näyttelyn oheistuotteet, kuten julisteet, postikortit ja muut mahdolliset myyntituotteet, edellyttävät lupaa, ja niistä peritään käyttökorvaus. Kuvasto vastaa näistä luvista puolestasi.
  • Sovi järjestäjän kanssa myös yleisön oikeudesta kuvata näyttelyssä ja jakaa teoskuvia verkossa. Järjestäjän velvollisuus on ohjeistaa yleisöä kuvausluvasta.

***

Kuvasto antaa yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa sekä tekijöille että taiteen käyttäjille. Lisätietoa tekijänoikeuden perusteista löytyy sivuiltamme täältä.

Sarjassa aiemmin julkaistut:

Omistusoikeus vs. tekijänoikeus
Miksi moraaliset oikeudet ovat tärkeitä?
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu