Lupahinnasto

Hinnastosta näet kuvan käytöstä perittävän käyttökorvauksen eri tuotteiden osalta. Käyttölupa­hakemuksen voit tehdä Kuvaston e-asioinnissa.

Jos et löydä hinnastostamme tarkoitukseesi soveltuvaa lupaa, ota yhteys: . Kaikkiin hintoihin lisätään laskutettaessa 10 prosentin arvonlisävero.

Lupahakemukset käsittelemme noin viikon kuluessa. Suosittelemme kuitenkin varaamaan lupaprosessille riittävästi aikaa. Jos teoksen käyttö on jo toteutunut ja käyttölupaa haetaan jälkikäteen, katsotaan toteutunut käyttö luvattomaksi. Tällöin perimme luvasta korvaushinnan lisäksi 30 prosentin lisämaksun.

Kirjat

Painosmäärä Kuvan koko sivun kokoon nähden
1/2 Sivu Kansi Takak.
1-500 75 € 85 € 150 € 100 €
501-1 000 83 € 93 € 200 € 150 €
1 001-2 500 99 € 107 € 273 € 170 €
2 501-5 000 109 € 113 € 305 € 182 €
5 001-10 000 120 € 126 € 340 € 205 €
Yli 10 000 133 € 138 € 375 € 223 €

Jos samalta taiteilijalta on teoksia:

  • 5-10 kpl alennus 15 %,
  • 11-20 kpl alennus 25 %
  • Yli 20 kpl, alennus sovitaan erikseen

E-kirjat:

Kun käyttölupa haetaan samalla sekä painettuun että e-kirjaan, lisätään painetun kirjan kuvan hintaan +30 %. Sama lisäprosentti koskee myös painettujen kirjojen pdf-versioita verkossa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalikustantajat voivat valita kuvankäyttöä varten kahdesta tuotepakettivaihtoehdosta, joista Tuotepaketti 1 sisältää painetun (1 kpl) ja sähköisen (1 kpl) kirjan, opettajan painetun/sähköisen aineiston ja oppilaan sähköisen aineiston. Tuotepaketti 2 sisältää painetun ja sähköisen oppi- ja tehtäväkirjan, opettajan painetun ja sähköisen aineiston sekä oppilaan sähköisen aineiston. Käyttölupa on molempien tuotepakettien osalta voimassa 5 vuotta.

Tuotepaketti 1

Painosmäärä Sisäsivu Kansi Takakansi
1-2 500 195 € 375 € 250 €
2 500-5 000 225 € 410 € 275 €
5 001-10 000 242 € 450 € 300 €

Tuotepaketti 2

Painosmäärä Sisäsivu Kansi Takakansi
1-2 500 280 € 400 € 330 €
2 500-5 000 310 € 450 € 360 €
5 001-10 000 327 € 500 € 390 €

Yli 10 000 kappaleen painoksissa korvaus sovitaan erikseen.

Aikakauslehdet

Aikakauslehtitariffia sovelletaan myös lehtiin tai vastaaviin julkaisuihin, jotka ilmestyvät kerran vuodessa tai epäsäännöllisin välein.

Levikki Kuvan koko sivun kokoon nähden
 1/2 Sivu
1-5 000 111 € 155 €
5 001-10 000 148 € 189 €
10 001-50 000 178 € 212 €
50 001-100 000 267 € 335 €
100 001-150 000 335 € 403 €
150 001-250 000 425 € 630 €
250 001-350 000 516 € 878 €

Yli 350 000 kappaleen painoksissa korvauksesta sovitaan erikseen.

Etukansilisä  + 100 %
Takakansilisä  + 60 %

Aikakauslehti verkossa:

Kun käyttölupa haetaan sekä painetulle aikakauslehdelle että sen sähköiselle näköisversiolle, lisätään painetun lehden kuvan hintaan +30 %. Sama lisäprosentti koskee myös painettujen aikakauslehtien pdf-versioita verkossa.

Sanomalehdet

Levikki Kuvan koko sivun kokoon nähden
1/2 Sivu
1-10 0000 100 € 145 €
10 001 -20000 182 € 233 €
20 001-50 000 267 € 446 €
50 001-80 000 335 € 624 €
80 001-100 000 446 € 757 €

Seuraavat 100 000 kpl  + 45 €  + 68 €   + 220 €

Etusivulisä / pääuutissivulisä 100 %

Verkkolehti:

Kun käyttölupa haetaan sekä painetulle sanomalehdelle että sen sähköiselle näköisversiolle, lisätään painetun lehden kuvan hintaan +30 %.

Esitteet

Painosmäärä Kuvan koko sivun kokoon nähden
1/2 Sivu
1-2 000 93 € 113 €
2 001 -5 000 103€ 133 €
5 001-10 000 113 € 153 €
10 001-20 000 161 € 215 €
20 001-50 000 215 € 267 €
 50 001-100 000  267 € 408 €

Seuraavat 100 000 kpl    + 113 €   + 157 €

Etukansilisä  +100 %
Takakansilisä  +60 %

Esitteet verkossa:

Kun käyttölupa haetaan sekä painetulle esitteelle että sen sähköiselle näköisversiolle, lisätään painetun esitteen kuvan hintaan +30 %. Sama lisäprosentti koskee myös painettujen esitteiden pdf-versioita verkossa.

Mainokset ja mainoskampanjat

Mainoskampanja:
Saman kuvan käyttö useissa eri medioissa edellyttää kampanjasopimusta, joka tehdään asiakkaan ilmoituksen perusteella. Medioiksi tulkitaan yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet, TV-mainokset, verkkosivut, sosiaalinen media, mainosesitteet ja kampanjaan liittyvät julisteet, postikortit, käyttöesineisiin painetut kuvat jne., mikäli niissä on käytetty samaa kuvaa.

Kunnalliset kulttuurilaitokset saavat -20 % alennuksen mainoskampanjoiden hintoihin.

Kuvan käyttö mainoksessa:

Levikki Kuvan koko sivun kokoon nähden
 1/4 1/2 Sivu
1-10 000 223 € + 50 % + 100 %
10 001-20 000 402 € + 50 % + 100 %
20 001-50 000 624 € + 50 % + 100 %
50 001-100 000 892€ + 50 % + 100 %
100 001-200 000 1 337 € + 50 % + 100 %
Seuraavat 100 000 kpl + 220 € + 50 % + 100 %

Pienlevikkisten (alle 1 000 kpl) osalta korvaus sovitaan erikseen.

Internet

Teosten lukumäärä €/ Kuva / Vuosi
1 120 €
2-4 101 €
5-10 96 €
11-20 90 €
Yli 20 teosta Korvauksesta sovitaan erikseen

Kuvankäytön verkkohinnastoa sovelletaan silloin, kun kuvan käyttöön liittyy joko välitön tai välillinen ansiotarkoitus. Kuvien ei-kaupallisen verkkokäytön osalta korvaus sovitaan tapauskohtaisesti.

TV-ohjelmat ja elokuvat

Korvaukset perustuvat Yleisradio Oy:n ja Kuvasto ry:n väliseen sopimukseen. TV-luvan hinnat sisältävät ”on demand streaming” -korvauksen 2,4 %, joka kattaa 30 päivän ”Areena-oikeuden”. Lupa kattaa teoksen käytön TV-ohjelmassa Suomessa.

Elokuvien ja muiden tuotantojen osalta korvaus sovitaan erikseen.

Ohjelmassa käytettävien teosten lukumäärä:

Teosten lukumäärä € / Teos
1-5 85,00 €
6-25 56,68 €
Yli 25 teosta 42,50 €

Uusintaesitysten osalta, ks. Freekollektiivisopimus.

Julisteet

Ilmaisjakeluun tarkoitettujen julisteiden osalta tehdään sopimukset erikseen.

Myytävät julisteet:

15 % ohjemyyntihinnasta, josta on vähennetty arvonlisävero. Esim. kun ovh ilman alvia on 17,74 euroa, on korvaus 2,66 €/kpl.

Minimikorvaus myytävissä ja ilmaisissa julisteissa 75 € / taiteilija

Postikortit

Myytävät kortit:

15 % ohjemyyntihinnasta, josta on vähennetty arvonlisävero.

Kunnallisille muistiorganisaatioille ja kulttuurilaitoksille käyttökorvaus on 10 % ohjemyyntihinnasta, josta on vähennetty arvonlisävero. Esim. kun ovh ilman alvia on 0,89 euroa, on korvaus 0,09 €/kpl. Myytävien korttien korvauksesta annetaan alennusta 10 – 30 prosenttia painosmäärästä riippuen.

Minimikorvaus 75 €  / taiteilija

Painosmäärä Alennus
10 001-25 000 – 10 %
25 001-50 000 – 20 %
Yli 50 000 – 30 %

Ilmaisjakelukortit:

Painosmäärä € / Kpl
1-1 000 0,22 €/kpl
1 001-5 000 0,16 €/kpl
5 001-10 000 0,10 €/kpl
10 001-20 000 0,08 €/kpl

Yli 20 000 postikortin osalta käytöstä on sovittava erikseen. Minimikorvaus 75 € / taiteilija

Vuosikertomukset

Painosmäärä Kuvan koko sivun kokoon nähden
 1/2 Sivu
1-1 000 85 € 90 €
1 001-2 000 124 € 157 €
2 001-5 000 179 € 212 €
5 001-10 000 267 € 445 €

Kansikuva + 100 %

Tekstiilit ja käyttöesineet

15 % ohjemyyntihinnasta, josta on vähennetty arvonlisävero.

Kunnalliset muistiorganisaatiot ja kulttuurilaitokset: 10 % ohjemyyntihinnasta, josta on vähennetty arvonlisävero.

Minimikorvaus 75 € / taiteilija

Kuvasto varmistaa taiteilijalta tai oikeudenhaltijoilta ennen tuotteiden valmistamista, ettei käyttö loukkaa tekijän moraalisia oikeuksia.

Kalenterit

Myytävät kalenterit:

Painosmäärä € / Kuva
1-2 000 212 €
2 001-5 000 335 €
5 001-10 000 559 €
10 001-20 000 892 €

Ilmaisjakeluun tarkoitetut kalenterit:

Painosmäärä € / Kuva
1-2 000 157 €
2 001-5 000 169 €
5 001-10 000 193 €
10 001-20 000 223 €

Yli 20 000 kappaleen painoksista sovitaan erikseen.

Kansilehden kuva + 100 %.
Kun kuva esiintyy myös jonkin kuukauden kuvana, on kansikuvalisä +50 %.

Äänitteiden kannet ja vihkoset

Painosmäärä €/Kuva
1-1 000 280 €
1 001-3 000 530 €
3 000-5 000 1 000 €

Hintaan sisältyy kansikuvan digitaalinen käyttö esim. Spotifyssa tai muussa vastaavassa sovelluksessa.

Painokuvajäljennökset

Ilmaisjakeluun tarkoitettujen painokuvien osalta käytöstä sovitaan erikseen.

Myytävät painokuvat:

20 % ohjemyyntihinnasta, josta on vähennetty arvonlisävero.

Painokuvissa on erityisesti huomioitava käyttöehtojen kohta § 2: ”Teoskappaletta ei saa toisintaa mittakaavassa 1/1 eikä siten, että se voidaan sekoittaa alkuperäisteokseen.”

Adressit

15 % ohjemyyntihinnasta, josta on vähennetty arvonlisävero. Taiteilijakohtainen minimikorvaus on 75 €.

Tariffi ei koske tilauksesta tehtyjä originaalivedoksia adressiin.