Kuva: Sanna Peurakoski

Kuvaston kollektiiviset hartiat tuovat vakuutuksen kaltaista turvaa kuvataiteilijoille

Kuvastossa on tänä keväänä päivitetty strategiaa. Työhön oli helppo ryhtyä positiivisella mielellä, kun monet nykyisen strategian tavoitteet, erityisesti tavoite tekijänoikeuskorvausten kasvusta, on jo saavutettu. Strategiatyössä parasta on tulevaisuuteen kurkottaminen: saa vapaasti visioida, unelmoida ja pohtia erilaisia skenaarioita yhdessä muiden kanssa. Mieleeni jäivät erityisesti pohdinnat Kuvaston olemassaolon tarkoituksesta. Joillekin organisaatioille olemassaolon tarkoitus voi olla niin yksinkertainen ja […]

Kuva: Sanna Peurakoski

Kuvaston toiminnan ja vaikuttamisen tulee olla yhä kansainvälisempää ja verkottuneempaa

Kuvasto eroaa monella tapaa muista kuvataiteilijoille tutuista organisaatioista. Emme kilpaile järjestöjen toiminta-avustuksista, sillä rahoitus hankitaan pääasiassa markkinoilta. Kanavoimme taiteilijoille taiteellisen työn toimeentuloa, voimatta kuitenkaan turvautua sellaisiin pääomiin, joita on apurahoja myöntävillä säätiöillä. Kuvaston toimialue on hyvin spesifi ja tarkkaan rajattu, mutta käsiteltävillä kysymyksillä on usein laajat implikaatiot. Kyse on ikään kuin kapeasta ikkunasta, josta aukeaa […]

Kuvasto ennen, nyt ja varsinkin huomenna

Hyvät ystävät, kolleegat ja juhlavieraat, Olemme juhlistamassa Kuvaston 30-vuotissyntymäpäivää. Kaikki olette varmaan suurin piirtein samaa mieltä kanssani, jos totean, että päivänsankarimme on nyt mitä parhaimmassa iässään. Hän on löytänyt paikkansa maailmassa ja arki on asettunut omiin vakaisiin uomiinsa. Suhteet perheenjäseniin, ystäviin, työtovereihin ja kaukaisiin sukulaisiin myös ulkomailla ovat vakiintuneet hyvissä yhteistyön merkeissä. Lapsuuden räiskyvät ilot […]

Kuvaston Erik Enroth -palkintopuhe

Kuvasto on jakanut Erik Enroth -palkintoa vuodesta 2002. Palkinto myönnetään henkilöille tai tahoille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet taiteilijoiden oikeuksia ja tekijänoikeudellista asemaa. Koska Kuvaston pitkäjännitteinen tavoite on edistää taidenäyttelyiden sopimuskäytäntöjä ja taiteilijan oikeutta tekijänoikeudelliseen näyttelykorvaukseen, myönnetään palkinto tänä vuonna museolle, joka on toiminnallaan osoittanut olevansa malliesimerkki siitä, miten yhteistyön taiteilijan ja museon välillä pitäisi sujua. […]

Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson. Kuva: Sanna Peurakoski

Tommi Nilsson: Vuosi 2016 oli Kuvastolle kehityksen vuosi

Kuvaston vuotta 2016 voi luonnehtia edelleen kehityksen vuodeksi. Otimme kuvataiteen tekijänoikeuksia vahvistavia askelia eri alueilla. Lisäsimme resursseja esimerkiksi jälleenmyyntikorvauksen valvontaan ja neuvottelimme tiiviisti museoiden kokoelmien verkkokäytöstä. Samanaikaisesti jatkoimme perustehtävän kirkastamista, jotta askeleet vievät taiteilijoiden oikeuksien toteutumisen kannalta oikeaan suuntaan. Tekijänoikeus vahvistaa taiteilijan itsenäisyyttä ja riippumatonta asemaa. Taiteilijoiden tietoisuus oikeuksiensa arvosta on myös Kuvaston toiminnan onnistumisen […]

Toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen

Arvo(stust)a taiteelle – ja taiteilijalle

Arvoa taiteelle kuuluu Kuvaston slogan. Sana arvo on tänä päivänä ahkerassa käytössä mitä erilaisimmissa yhteyksissä ja merkityksissä. Sana voi viitata merkitykseen tai arvostukseen, tai se voi liittyä rahaan. Kansantaloustieteessä puhutaan lisäarvosta. Samaa kantaa ovat myös sanat arvokas ja arvostettu. Nämä erilaiset merkitykset nousevat mieleen, kun pohtii kuvataiteen asemaa ja kuvataiteilijan ansaintaa Suomessa. Palkat ja palkkiot […]

Harri Hirvonen. Kuva: Minna Soininen

Taiteen arvostuksesta ja taiteilijoiden oikeuksista

Taiteen ja sen tekijöiden arvostus ja asema yhteiskunnassa ovat olleet jo pidempään voimakkaassa murrostilassa. Taiteen tekijöille asetetaan taidekentän ulkopuolelta yhä enenevissä määrin vaatimuksia tuottaa käyttökelpoisia välineitä muiden yhteiskunnan alojen käyttöön. Tämä taiteen tekemisen välineellistäminen näkyy myös taiteilijoiden ammattiroolin muutoksessa. Taiteilijoidenkin täytyy muiden ammattialojen edustajien tavoin laajentaa työnkuvaansa hankkimalla lisäkoulutusta ja jatkotutkintoja myös oman alansa ulkopuolisilta […]

Kuvaston merkkivuotta juhlitaan muutoksen keskellä

Kuvasto täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Järjestö oli aikanaan ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa. Suomi viitoitti siten tietä kuvataiteen tekijänoikeuksien puolustajana. Muut Pohjoismaat perustivat järjestönsä muutaman vuoden meidän jälkeen. Taiteilijat visioivat Kuvaston työkaluksi, jolla saatettiin hallinnoida ja puolustaa taiteen oikeuksia, taiteen ja taiteilijoiden yhteisen edun nimissä. Pienen järjestön vuosikymmeniin mahtuu hämmästyttävän paljon erilaista toimintaa. Toisaalta tämä ei […]

Kuva: Plastic Pony

Tekijänoikeudesta ja taiteen vapaudesta: musiikki taideteoksessa

Taiteilija haluaa sisällyttää teokseensa merkitykselliseksi kokemansa musiikkikappaleen. Musiikki liittyy tuntemuksiin, joita taiteilija haluaa teoksessaan kuvata. Se sisältää sellaisia merkityksiä ja mielikuvia, joita hän ei muuten voisi välittää. Taiteilijalla on musiikki tallenteena, mutta millaisilla ehdoilla hän voi sijoittaa sitä teokseensa? Tekijänoikeuslaki ei anna selkeitä vastauksia. Onko kyse sitaatista tai sallitusta muuntelusta? Tekijänoikeuslaissa mainitaan, että taideteoksen saa […]