Uutiset

Kuvaston edustamat taiteilijat voivat saada näyttelykorvauksia myös Ranskasta

Kuvaston ranskalainen sisarjärjestö Adagp ja Kuvasto ovat päivittäneet vastavuoroisuussopimustaan näyttelykorvauksen osalta. Keväästä 2024 alkaen Kuvastoon kuuluvat taiteilijat voivat saada näyttelykorvauksia […]

Uutiset

Kuvasto lausui julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028

Kuvasto antoi lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028. Lausunto muistuttaa rahoitusratkaisun kiireellisyydestä koskien museoiden taidekokoelmien digitalisaatiota. Lausunnossaan […]

Lausunnot

Kuvaston lausunto sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028

Asia: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 (VNS 2/2024 vp) Kiitämme mahdollisuudesta lausua asiassa. Lausunnon ydin ja esityksemme: Lausuntomme […]

Uutiset

Kehysriihen leikkauspäätökset synkistävät kuvataidealaa

Kehysriihen leikkauspäätökset ovat synkentäneet kuvataidealaa. Taidekokoelmat verkkoon -sopimuksen rahoitustilanteeseen ei tuotu selkeyttä kehysriihen päätöksillä. Hallitus päätti 15.–16. huhtikuuta pidetyssä kehysriihessä […]

Uutiset

Tekijänoikeuspäivää juhlitaan 26.4.

Tekijänoikeuspäivä muistuttaa luovan alan arvosta Suomelle ja tekijänoikeuksista luovan työn ja alan liiketoiminnan mahdollistajina. Luovien alojen ja vahvan tekijänoikeussuojan kehittämiseen […]

Uutiset

ISNI-tunnuksen käyttö laajenee museoalalle

Taiteilijat haltuun -yhteistyöhanke konkretisoi ISNI-tunnisteen hyötyjä Kuvaston ja taidemuseoiden välisessä tietojenvaihdossa. Kansalliskirjaston koordinoima hanke kestää vuoden 2024 loppuun. Taiteilijat haltuun […]