Kansallisgalleria-sopimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansallisgalleria ja tekijänoikeusjärjestöt Kuvasto ja Kopiosto allekirjoittivat lokakuussa 2014 yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa suomalaisten taiteilijoiden teosten näyttämisen verkossa maailmanlaajuisesti.

Sopimuksella muodostetaan Kansallisgallerian virtuaaligalleria verkkoon. Tavoitteena on lisätä suomalaisten kuvataiteilijoiden tunnettuutta, mutta myös yleistä tietoisuutta taideteosten laillisesta käytöstä verkossa. Yhteistyösopimuksella edistetään myös hyvien käytäntöjen kehittymistä ja oikeuksien kunnioittamista.

Sopimus koskee tekijänoikeudellisen suoja-ajan alaisia Kansallisgallerian kokoelmateoksia, ja sen piiriin kuuluu yli 900 taiteilijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopimukseen perustuen maksanut Kuvastolle korvauksen kokoelmateosten käytöstä, ja Kuvasto tilittää korvaukset oikeudenhaltijoille.

Sopimus perustuu tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännökseen (16 d §) sekä OKM:n Kuvastolle ja Kopiostolle myöntämään hyväksymispäätökseen. Kuvaston taiteilija-asiakkaiden lisäksi sopimuksen piirissä ovat myös kokoelmataiteilijat, jotka eivät kuulu Kuvastoon. Jälkimmäisillä on kuitenkin halutessaan mahdollisuus kieltää teoksensa näkyvyys Kansallisgallerian verkkosivustoilla. Sopimus ei koske myöskään taideteosten muuta käyttöä, vaan oikeudenhaltijoilla ja Kuvastolla on edelleen mahdollisuus lisensoida teosten käyttöä muissa yhteyksissä.

Lue lisää: Suomalaiset taideaarteet kaikkien saataville

Korvausten tilittäminen

Kansallisgalleria-sopimuksen mukaan Kuvaston tehtävänä on tilittää tekijänoikeuskorvaukset kokoelmataiteilijoille yhtäläisiä ja tasapuolisia perusteita noudattaen.

Kuvaston vuosikokous päätti 28.5.2015, että käyttökorvaukset maksetaan vuositilityksenä. Korvaukset maksetaan sopimuksen piiriin kuuluville taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille, joiden teoksia on käytetty Kansallisgallerian verkkosivustoilla. Vuositilitys vastaa Kuvaston voimassa olevaa tilityskäytäntöä, jonka mukaan korvaukset maksetaan teosten käyttöä seuraavana vuonna.

Korvausten maksamisen aikataulusta päätettiin erikseen yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 30.11.2015. Päätöksen mukaan korvaukset tilitetään oikeudenhaltijoille Kuvaston muun tilityksen yhteydessä sen jälkeen, kun Kuvaston tilinpäätös on vahvistettu järjestön kevätkokouksessa.

Kokoelmataiteilijoita ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijoita, jotka eivät kuulu Kuvastoon, pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa Kuvastolle korvausten maksamista varten. Henkilö- ja yhteystiedot voi toimittaa Kuvastolle e-asioinnin sähköisellä lomakkeella.