Korvausten tilitys

Kuvasto tilittää keräämänsä tekijänoikeuskorvaukset taiteilija- ja oikeudenhaltija-asiakkailleen. Henkilökohtaisesti tilitettäviä korvauksia ovat käyttö-, näyttely-, ja jälleenmyyntikorvaukset. Korvaukset maksetaan keräysvuotta seuraavana vuonna. Vuoden 2023 aikana kerätyt korvaukset maksetaan siten vuonna 2024.

Korvausten maksaminen aloitetaan keväällä, kun yhdistyksen tilinpäätös on vahvistettu Kuvaston kevätkokouksessa. Maksut suoritetaan asiakkaiden tileille porrastetusti ja viimeistään vuoden loppuun mennessä. Ennen tilittämistä taiteilija- ja oikeudenhaltija-asiakkaille laaditaan korvauslaskelma, jossa ilmoitetaan tilitettävien korvausten maksupäivä. Maksun yhteydessä korvauksista suoritetaan verolainsäädännön mukainen ennakkoperintä.

Toimintakuluprosentti

Kuvaston toimintakuluprosentti (20 % vuonna 2024) vahvistetaan osana tilinpäätöstä. Toimintakulu vähennetään oikeudenhaltijoille tilitettävistä henkilökohtaisista tekijänoikeuskorvauksista ennen niiden maksamista. Prosenttiosuudella katetaan osittain Kuvaston perustoiminnasta syntyviä kuluja. Ulkomaisten oikeudenhaltijoiden kuluprosentit perustuvat Kuvaston ja sisarjärjestöjen välillä tehtyihin vastavuoroisuussopimuksiin. Sopimuksesta riippuen ne ovat joko 20 tai 25 prosenttia.

Tilitysten poikkeustapaukset

Korvaussummaa ei tilitetä asiakkaalle, jos summa jää alle 50 euron, kun toimintakuluprosentti on vähennetty korvauksesta. Sen sijaan korvaus säilytetään seuraavaa tilitystä varten, kunnes tilitettävä summa on vähintään 50 euroa. Tarvittaessa myös alle 50 euron erä voidaan kuitenkin maksaa, kun asiakas sitä toivoo. Yli 500 euron tekijänoikeuskorvaus tilitetään taiteilijoille pyydettäessä nopeutetussa menettelyssä.

Korvausten vanheneminen

Kuvaston keräämät tekijänoikeuskorvaukset vanhentuvat kolmen vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jona korvaukset kerättiin. Jakamatta jääneet korvaukset Kuvasto maksaa lisätilityksenä vanhenemista seuraavana vuotena korvaukseen oikeutetuille oikeudenhaltijoille.

Oikeudenhaltijoiden puutteelliset tiedot

Kuvassa teksti: "Löydätkö itsesi listalta tai kuulutko edesmenneen taiteilijan perikuntaan? Ota yhteyttä Kuvastoon".Kuvasto tilittää vuosittain tekijänoikeuskorvauksia useille sadoille oikeudenhaltijoille, sekä Kuvastoon kuuluville että ulkopuolisille taiteilijoille ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenhaltijoille. Korvausten maksua nopeuttavat oikeudenhaltijoiden ajantasaiset tiedot. Jos tiedot ovat puutteelliset, tilitystä ei voida suorittaa. Sivuillemme on siksi koottu lista ns. tuntemattomista taiteilijoista, joita emme ole onnistuneet tavoittamaan ja joiden osalta kaipaamme lisätietoja.

Tietoja taiteilijoista voi välittää osoitteeseen . Oikeudenhaltijana voit päivittää tietosi myös verkkolomakkeellamme.

***

Tekijänoikeuskorvausten verotuksesta saat lisätietoa Tekijänoikeuskorvausten maksaminen ja verotus -artikkelista.