VISEK

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on Kuvaston hallituksen 12.10.1987 perustama toimielin, joka toimii Kuvaston yhteydessä.

VISEK myöntää vuosittain apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille taiteelliseen työskentelyyn. Apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEK:lle kohdistamista hyvitysvaroista, joilla tekijöille hyvitetään tekijänoikeuslain sallima yksityinen kopiointi.

Apurahahakemukset vertaisarvioi VISEK:n johtokunta, johon kuuluu kolme Kuvaston hallituksen valitsemaa jäsentä. Jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Sama henkilö voidaan valita VISEK:n johtokuntaan enintään kolmeksi perättäiseksi kaudeksi.

Vuoden 2023 VISEK-apurahahaku on päättynyt. Kiitokset hakijoille! Tiedotamme apurahapäätöksistä helmikuussa 2024.

Eri vuosina myönnettyjen VISEK-apurahojen saajat löydät alta.