Uutiset

VISEK: Hyvitysmaksulla tuetaan tänäkin vuonna monen teoksen valmistumista

Azar Saiyar: Etäisyyden monumentti

Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK on jakanut vuoden 2017 apurahoja audiovisuaaliselle ja digitaaliselle kuvataiteelle yhteensä 55 800 euroa. Tekijänoikeuskorvauksilla tuetaan monen teoksen valmistumista. Hyvitysmaksuun perustuvaa tukea sai 31 taideprojektia.

Marraskuun apurahahaussa oli mukana useita vahvoja hakemuksia. Niiden perusteella kuvataiteen kentällä tapahtuu paljon uutta, monipuolista ja vaihtoehtoista taiteen tekemistä. Muun muassa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden VR- ja AR-tekniikat ovat tulleet mukaan teostuotantoihin.

”On mielenkiintoista käydä läpi laaja otos parhaillaan työn alla olevia taiteellisia projekteja. Tuntuu vähän kuin olisi käynyt katsomassa laajan nykytaiteen katselmuksen,” sanoo juryn jäsen Marjukka Korhonen.

Teemoina hakemuksissa nousivat esiin erilaiset yhteiskunnalliset aiheet, kuten katseeseen ja muistiin liittyvät teemat, ilmastonmuutos, kulutus, rakennemuutos, yksin eläminen, vanheneminen, traumat ja ahdistukset sekä digitaalisuus.

Siirtolaisuuteen, muistiin ja unohdukseen liittyy elokuvantekijä ja mediataiteilija Azar Saiyarin (s. 1979) videoteos Etäisyyden monumentti, joka perustuu iranilaisen musiikkiohjelman yhteen ohjelmanumeroon 1970-luvulta. Teos tulee esille keväällä Galleria Forum Boxissa avautuvaan näyttelyyn.

”Etäisyyden monumentin teoskulut katetaan kokonaan VISEK:ltä saadulla apurahalla. Tukea tulen käyttämään muun muassa teoksen äänisuunnitteluun”, kertoo Saiyar.

VISEK-hakijoille taiteilijavetoiset galleriat ovat merkittäviä esityspaikkoja. Gallerioiden toiminnan jatkuminen on epävarmaa, minkä vuoksi taiteilijoiden suunniteltuihin näyttelyaikoihin ja –paikkoihin voi tulla muutoksia. Apurahapäätökset tehtiin kuitenkin teosten tai projektien mukaan, sillä taiteilijoiden työtä halutaan tukea.

Hakijoiden joukossa oli tavallista enemmän työryhmiä ja kollektiiveja, joista tukea myönnettiin viidelle: AAVE-festivaalille, Honkasalo-Niemi-Virtanen-ryhmälle, Aino Venna ja ryhmälle, taiteilijapari Merja Puustiselle ja Andy Bestille sekä Turun Sarjakuvaseura ry:lle.

VISEK-tuki perustuu tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun
Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK jakaa vuosittain tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun perustuvia apurahoja. Hyvitysmaksulla tekijöille korvataan teosten yksityinen kopiointi. Syksyn 2017 apurahahaussa saapui yhteensä 163 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 459 205 euroa.

Seuraavan kerran apurahat tulevat hakuun syksyllä 2018. Hausta sekä apurahojen jakokriteereihin liittyvistä mahdollisista muutoksista tiedotetaan Kuvaston verkkosivuilla.

VISEK 2017 -apurahansaajat

AAVE-festivaalin työryhmä, AAVE-festivaalin mediataidenäyttelyn tuotantokuluihin 2 000 €

Avdeikov Jesse, stop motion animaatioteoksen installaatiokuluihin 1 000 €

Blåfield Maija, The Fantastic -elokuvateoksen valmiiksi saattamiseen 2 000 €

Cederberg Petteri, stop-motion animaatioteoksen toteuttamiseen ”Elämän Vesi” -näyttelyyn Kling & Bang Gallerissa Reykjavikissa 2 000 €

Gaál Miklos, Pfaueninsel-videoesseen loppuunsaattamiseen 1 500 €

Hautamäki Jukka, Häive-näyttelyn tuotantokuluihin 2 000 €

Honkasalo-Niemi-Virtanen-työryhmä, Girl, Untitled (videoteos) 2 000 €

Javits Alisa, Glitter Dreams, videoinstallaatioon 2 000 €

Johansson Panu, näyttelyn järjestämiseen 400 €

Jokiranta Rita, monikanavainen mediainstallaatio näyttelyyn Galleria Huuto Jätkä2:ssa 2 000 €

Kannosto Erkki, lyhytelokuva / dokumentti Erkki Kannoston taiteesta Lahden taidemuseon retrospektiiviseen näyttelyyn 2 100 €

Kina Jonna, Energy and Matter, uuden filmiteoksen toteuttamiseen ja installaatiokuluihin 2 000 €

Knuuttila Visa, Varjotalo-videoinstallaatioon 2 000 €

Lehtinen Jukka, Pitkät Jäähyväiset – The Long Goodbye – lyhytelokuvaan (työnimi) 2 000 €

Lindberg Carl Sebastian, Punainen perintö -videoteoksen esittämiskuluihin 1 500 €

Miron Katarzyna, Videoinstallaation tuotantokuluihin 2 000 €

Muth David, Towards an Inventory of Global Objects of Merely Decorative Nature 2 000 €

Pekkanen Matti, Killed by Internet – kokeelliseen lyhytelokuvaan 2 000 €

Pelle Larisa/Aino Venna ja ryhmä, kolmiosainen videoteos Ou est le courage? 2 000 €

Pennanen Anu, Unorte-videoteos 2 000 €

Puustinen Merja ja Andy Best -työryhmä, Whirling Twirling -videoinstallaation toteuttamiseen 2 100 €

Råst Hanna, still-kuvaa ja tekstiä yhdistävän animaation toteuttamiseen 1 200 €

Räbinä Paavo, videoinstallaation tuotantokuluihin ja AV – laitteiden vuokrauskustannuksiin 2 100 €

Räsänen Jarkko, 1ibrary 0f 1oss, videoinstallaatioon 2 000 €

Saarikoski Simo, Abandoned Land -dokumentaarinen ja kokeellinen videoteos 2 000 €

Saiyar Azar, uuden videoteoksen tuotantokuluihin 2 000 €

Siirtola Anne, videoteoksen tuotantokuluihin ja esittämiseen Media Boxissa 1 300 €

Tammi Maija, biologista kuolemattomuutta käsittelevän videoteoksen tuotantokuluihin 2 000 €

Turun Sarjakuvakerho ry, pilotti studiotyyppiseen työskentelyyn: sarjakuva-albumin toteutus (Studio Tursa) 1 500 €

Westphal Thomas, kolmikanavaisen videoinstallaation toteuttamiseen 1 500 €

Yli-Annala Kari, Apparitio 1 600 €