Uutiset

Tekijänoikeudellista apurahaa VISEK-tukea jaettiin 78 750 euroa

Kuva: Milla-Kariina Oja stillkuva videoinstallaatiosta

Kuvaston yhteydessä toimiva Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on jakanut vuoden 2019 apurahoja yhteensä 78 750 euroa. Tekijänoikeuden hyvitysmaksuun perustuvat VISEK-apurahat osoitettiin visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn. Tukea myönnettiin 42 hakijalle.

Tukea jaettiin laajasti eri taiteenaloille, kuten performanssitaiteelle, sarjakuvalle, mediataiteelle, valokuvataiteelle, maalaustaiteelle, kuvanveistoon, tekstiilitaiteelle ja kuvittamiseen. Hakijoiden määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. Määräaikaan mennessa hakemuksia saapui yhteensä 355 kpl.

VISEK jakaa vuosittain tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun, eli yksityisen kopioinnin korvaaviin tekijänoikeuskorvauksiin, perustuvia apurahoja. Syksyisin haussa olevaa tukea voivat hakea visuaalisen alan ammattitaiteilijat ja -taiteilijaryhmät. Vuoden 2019 VISEK-apurahaa myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn työskentelyapurahana, kohdeapurahana, laitehankintoihin ja materiaalikuluihin.

Apurahojen jaosta päätti VISEK:n johtokunta, johon vuonna 2019 kuuluivat Kuvaston hallituksen edustaja Sara Ahde sekä kaksi hallituksen ulkopuolista jäsentä, taiteilijat Hanna Haaslahti ja Antti-Ville Reinikainen.

Seuraavan kerran apurahat tulevat hakuun syksyllä 2020. Hausta tiedotetaan Kuvaston verkkosivuilla.

 

VISEK 2019 –apurahansaajat

Ahlfors Liisa, näyttelykustannuksiin € 1500

Apajalahti Sampo, työskentelykustannuksiin € 2000

Bogush Andrey, työskentelykustannuksiin “we will have only a future tense” Cité Internationale des Arts projektia varten € 1450

Bredenberg Timo, yksityisnäyttelyn toteuttamiseen Hippolyte Studiossa € 2000

Czyzyk Monika, näyttelykustannuksiin € 2000

Gröndahl Riikka, taiteelliseen työskentelyyn ja teoskuluihin € 2000

Havia Sami, taiteelliseen työskentelyyn € 2000

Hietala Meri, performanssiteossarjan ”Existing Room” toteuttamiseen € 2000

Hinkula Kaija, taiteelliseen työskentelyyn € 2500

Hughes Jane, yksityisnäyttelyn ”A History of Shadows” materiaalihankintoihin €2000

Hyvönen Joonas, kahden näyttelyn toteuttamis- ja tuotantokuluihin € 2000

Ijäs Jan, 16mm filmille toteutettavan mediataideteoksen ”Kaksi metsää” valmistuskustannuksiin € 2000

Johansson Vappu, materiaalikuluihin € 1000

Jotuni Kim, välineistön hankintaan € 2000

Kalkamo Matti, materiaalikustannuksiin ja näyttelyn järjestämiseen € 2000

Kallio Mikko, näyttelyn järjestämiseen ja teosten tekemiseen € 1500

Kannisto Sanna, näyttelyn tuotantoon € 2000

Karjalainen Hannu, kuvauslaitteiston hankintaan € 3000

Kataila Kalle, mediataideteoksen valmistuskustannuksiin € 1800

Kitti Toni, teosten valmistamiseen valokuvanäyttelyyn € 2000

Koivisto Outi, yksityisnäyttelyn kustannuksiin Galleria Huudossa € 1000

Kujansuu Jouni, gallerian vuokraan ja mustesuihkutulosteisiin € 1300

Kärkkäinen Arja, uusien teosten valmistamiseen € 2000

Laakso Markku, animaatioinstallaation jälkituotantoon € 2000

Lehtonen Paula, videoteoksen tuotantokuluihin € 2000

Lietzen Mika, sarjakuvateoksen suunnitteluun € 2500

Luhta Jenni, Syndafloden (Vedenpaisumus) -elokuvallisen videoteoksen viimeistelyyn € 2000

Manninen Sara, näyttelykustannuksiin € 1500

Merz Laura, lastenkirjan kuvitustyöhön € 2500

Mäenpää Kristiina, näyttelyteosten materiaalikustannukset € 2000

Mäkiö Mari, kalligrafiaa ja ääntä yhdistävän performanssin kuluihin € 2000

Nio-Juss Noora, puupiirrosprosessiin, katoavan laatan taltiointiin ja materiaalikuluihin € 2000

Oja Milla-Kariina, yksityisnäyttelyn kuluihin Galleria Huudossa € 2000

Pitkänen Ilkka, näyttelyn järjestämiseen Galleria Huudossa € 1500

Puolakka Anni, näyttelyteosten tekemiseen € 2300

Pälviranta Harri, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn kuluihin € 2000

Razavi Bita, kolmiosaisen videoinstallaation “Tunes from the Inlands” työstämiseen € 2000

Rinne Miia, näyttelyn järjestämiseen € 2000

Saaristo Stiina, materiaaleihin ja keramiikkauunin hankintakuluihin € 2000

Saraste Paula, videoteoksen loppuun työstäminen € 2000

Välikangas Ville, yksityisnäyttelyn kustannuksiin € 1400

Wager Ninni Magdaleena, näyttelyn toteutuskustannuksiin € 2000