Uutiset

Visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn VISEK-tukea 65 300 €

Kuva: Kati Leinonen, still-kuva videoteoksesta

Kuvaston yhteydessä toimiva Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on jakanut vuoden 2018 apurahoja yhteensä 65 300 euroa. Tekijänoikeuden hyvitysmaksuun perustuvat VISEK-apurahat osoitettiin visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn. Tukea myönnettiin 33 hakijalle.

Tukea jaettiin muun muassa valokuvataiteelle, performanssille, tekstiilitaiteelle, sarjakuvalle, äänitaiteelle, kuvanveistolle ja maalaustaiteelle. Hakijoiden joukossa oli runsaasti nuoria, vastavalmistuneita taiteilijoita eri taiteen aloilta. Moni apurahansaaja haki VISEK-tukea ensimmäistä kertaa.

VISEK-juryn jäsen kuvanveistäjä Marjukka Korhosen mukaan apurahoja jaettiin aiemmasta poiketen usealle eri taiteen alalle.

”Apurahahakemuksia läpi käytäessä kiinnitimme huomiota siihen, että hakijoista kaksi kolmasosaa oli naisia. Tulevina vuosina jakauma on toivottavasti tasaisempi”, kertoo Korhonen.

Ilmastonmuutos ja luonto näkyivät teemoina varsinkin nuorten taiteilijoiden hakemuksissa. Muita hakemuksissa toistuvia teemoja olivat feminismi, mielen tasapaino ja kehollisuus. Tukea haettiin jälleen monesti näyttelyihin vaihtoehtoisissa gallerioissa tai tapahtumissa.

VISEK-tuki on tekijänoikeudellista apurahaa

VISEK jakaa vuosittain tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun, eli yksityisen kopioinnin korvaaviin tekijänoikeuskorvauksiin, perustuvia apurahoja. Syksyisin haussa olevaa tukea voivat hakea ammattitaiteilijat ja –taiteilijaryhmät. Vuoden 2018 apurahat osoitettiin taiteelliseen työskentelyyn. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 257 kpl.

Seuraavan kerran apurahat tulevat hakuun syksyllä 2019. Hausta tiedotetaan Kuvaston verkkosivuilla.

VISEK 2018 –apurahansaajat

Ahokoivu Mari, Misofoniasta kertovan verkkosarjakuvan suunnitteluun € 2 000

Boulter Sebastian, teosten valmistamiseen kuvataidenäyttelyihin Kreikassa ja Suomessa € 2 000

Haaslahti Hanna, Amateur Night, interaktiiviseen installaatioon € 2 000

Hallila Marjo, graafisten objektien ja abstraktien maalausten näyttelyihin € 1 000

Hokkanen Mari, Runouden kolme aikaa videoteoksiin € 800

Honkanen Eeva, taiteelliseen työskentelyyn New Yorkissa keväällä 2019 € 2 000

Järvelä Riitta, Petrutan tytöt -videoteokseen € 2 000

Kaalamo Tiina-Liisa, kaksi kuukautta kestävään taiteelliseen työskentelyyn € 2 000

Kaikkonen Helena, näyttelyteosten tekemiseen € 2 000

Kankaanmäki Anna-Liisa, pyhimyskaappeja kuvaavien maalausten esittämiseen Galleria Katariinassa 2 400 €

Kasari Juan, näyttelykuluihin € 2 000

Kassinen Saija, kaksiosaisen lyhytelokuvan ensimmäisen osan ”Minä” valmistukseen € 2 000

Kotikoski Katja, yksityisnäyttelyyn € 2 000

Kovamäki Sara, videoinstallaation tuotantokuluihin € 1 500

Kuikka Anikó, yksityisnäyttelyn installaatiokuluihin € 1 400

Lampisuo Marko, Four Channel Edinburgh –videoteokseen € 2 400

Latva Maximilian, performanssisarjaan ”Anasyrma” € 2 400

Leinonen Kati, videoinstallaation toteuttamiseen € 2 000

Maijala Jaana, Stump of Prometheus – dokumentaatioon uhanalaisten puiden äänistä ja elämästä € 2 400

Meskanen-Barman Anne, teosten metallivaluihin € 2 400

Mäkikoskela Ville, yksityisnäyttelyn materiaalikuluihin € 2 400

Niskanen Anna, uusien teosten valmistamiseen ja näyttelyvuokraan € 2 000

Nordin Antti, veistossarjaan näyttelyä varten € 2 000

Ollikainen Paula, näyttelyn järjestämiseen € 2 000

Paatos Karoliina, Cowboy Girls -näyttelyyn Valokuvakeskus Nykyajassa Tampereella € 2 000

Pirilä Marja, videoteos ”Inner landscapes/Tokyo” toteuttamiseen € 2 000

Puhakka Eeva-Liisa, “Milk Machine II / Big milk machine” -ääni-installaation toteutukseen ja dokumentaatioon € 2 400

Pulkkinen Anssi, yksityisnäyttelyn toteuttamiseen HAM-galleriassa € 2 000

Rautiainen Satu, jaalausinstallaation toteuttamiseen € 2 000

Renvall Seppo, installaatio/esityslaitteiston hankintakuluihin € 2 000

Silomäki Jari, Budan vuorten yksinäisen Mikloksen dokumentointiin € 2 000

Torpo Rose-Mari ja Autio Susanna, näyttelyyn Suomen Madridin-instituutissa lokakuussa 2019 € 2 000

Vapaavuori Salla, installaatioiden tuotantoon kahdessa yksityisnäyttelyssä € 1 800