Uutiset

Visuaalisen taiteen VISEK 2021 -apurahan saajat julkaistu

Juliana Hyrri: Siperialainen puutarha (2021)

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on jakanut vuoden 2021 apurahoja taiteilijoille yhteensä 76 000 euroa. Visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuja VISEK-apurahoja myönnettiin 27 hakijalle.

Kuvaston osana toimiva VISEK jakaa taiteilijoille vuosittain apurahoja, jotka perustuvat tekijänoikeuslain yksityisen kopioinnin hyvitykseen. Hakemusten määrä on ollut viime vuodet reippaassa kasvussa. Marraskuun haussa hakemuksia saapui edellisvuoteen nähden 30 prosenttia enemmän, yhteensä 600 kpl.

Hakemusten perusteella taiteilijat työskentelevät monin eri välinein, ja laaja-alaisuus näkyy myös apurahamyönnöissä. Syksyn haussa apurahoja haettiin eniten taiteelliseen työskentelyyn ja mediataiteen alalta. Työskentelyn lisäksi apurahoja myönnettiin muun muassa hankintoihin, työhuonevuokriin ja näyttelyn järjestämiskuluihin.

VISEK-apurahan saanut kuvataiteilija Juliana Hyrri haki apurahaa suunnittelemansa teoskokonaisuuden materiaalikustannuksiin. Taiteilija kertoo haluavansa tutkia muun muassa maalauksen suhdetta kuvakudottuun tekstiiliin ja etsiä taiteelliselle ilmaisulleen uusia muotoja. VISEKin rahoitus mahdollistaa Hyrrin mukaan kokeilun viemisen pidemmälle materiaalin laadusta ja kestävyydestä tinkimättä.

Apuraha tuntuu aina rohkaisevalta osoitukselta siitä, että taiteellisella työskentelyllä on merkitystä, hän iloitsee.

VISEK-apurahat katetaan yksityisen kopioinnin hyvitysvaroista

VISEK-apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille osoittamasta yksityisen kopioinnin hyvityksestä. Hyvitys on tekijänoikeuslain takaama rahallinen korvaus tekijöille siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida laillisia teoksia omaan käyttöönsä. Kollektiivinen tekijänoikeuskorvaus on jaettu Kuvaston kautta VISEK-apurahoina vuodesta 1987.

VISEK-apurahat on tarkoitettu visuaalisen alan ammattitaiteilijoiden ja -taiteilijaryhmien taiteelliseen työskentelyyn. Apurahahakemukset käsittelee ammattitaiteilijoista koostuva vertaisarvioitsijoiden ryhmä, jonka jäsenet edustavat visuaalisen taiteen eri aloja.

Seuraava VISEK-haku järjestetään syksyllä 2022. Tiedotamme apurahahausta Kuvaston nettisivuilla lokakuussa.

VISEK 2021 -apurahansaajat

Autio Elina, työskentelyn kustannuksiin 3 000 €

Faber Jack, mediataideteokseen States of… (After Jean-Luc Nancy) 2 000 €

Fleming Ida-Sofia, laitehankintoihin 3 000 €

Hyrri Juliana, materiaalikuluihin 2 500 €

Jakoleff Renata, yksityisnäyttelyiden teoskustannuksiin Suomessa ja Koreassa 3000 €

Keitilä Antti, yksityisnäyttelyn valmistamiseen 3 000 €

Kekkonen Anna, lyhyen tanssielokuvan jälkituotantoon 3 000 €

Kopsala Veera, työhuoneen vuokriin 3 000 €

Korteniemi Savu, kuluapuraha 1 vuoden taiteellisen työskentelyn kuluihin 3 000 €

Laeslehto Hanna, taiteelliseen työskentelyyn 3 000 €

Luukkala Emma, työhuoneen vuokraan 3 000 €

Muth David, taiteelliseen työskentelyyn 3 000 €

Parkkinen Minna, videotaideteoksen valmistuskuluihin 3 000 €

Paulus Jaana, taiteelliseen työskentelyyn 3 000 €

Peltola Sakari, valokuvavedosten teettämiseen 3 000 €

Pirttioja Jussi, materiaaleihin ja työhuonekuluihin 3 000 €

Raitanen Tiina, veistosten materiaali- ja valukustannuksiin 3 000 €

Renvall Markus, videopohjaisen teoksen ja installaation tuottamiseen 1 500 €

Ryynänen Hanna, taiteelliseen työskentelyyn 3 000 €

Saiyar Azar ja Juuso Paaso, Auringonpimennys-videoteoksen työstämiseen ja toteuttamiseen 3 000 €

Salmi Kaisa, taiteelliseen työhön ja materiaalikuluihin 3 000 €

Sariola Ilkka, taiteelliseen työskentelyyn 3 000 €

Soraluoma Minna, taiteelliseen työskentelyyn 3 000 €

Teiska Tuija, näyttelyn kuluihin 3 000 €

van Ingen Sami, mediataideteoksen valmistuskuluihin 1 000 €

Westin Miila, taiteelliseen työskentelyyn 3 000 €

Ylikoski Maria, materiaalikustannuksiin 3 000 €