Uutiset

VISEK-apurahoja jaettiin yhteensä 18 000 euroa

Still-kuva VISEKin vuonna 2013 tukemasta, Nina Lassilan Crash Course in Landowning -videoteoksesta.

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on jakanut taiteilijoille apurahoina yhteensä 18 000 euroa. Apuraha myönnettiin 17 hakijalle.

Vuoden 2014 VISEK-apurahahaku järjestettiin samanaikaisesti lainauskorvausapurahahaun kanssa. VISEK-hakemuksia saapui yhteensä 97, ja niiden yhteenlaskettu hakusumma oli runsaat 186 000 euroa. Apurahoja jaettiin perinteiseen tapaan mahdollisimman monelle, joten yksittäiset apurahat jäivät määrältään pieniksi.

VISEKin johtokuntaan kuuluvan Petri Sipilän mukaan hakemukset olivat pääsääntöisesti hyvin laadittuja ja myös sisällöllisesti hakujulistuksessa ilmoitettuihin raameihin sopivia.

– Ilman apurahaa jäi moni hyvä hanke, jolle tukea olisi mielellään annettu. Saajien joukkoa pohdittaessa pyrittiin ottamaan huomioon niin hankkeiden kuin tekijöidenkin heterogeenisyys, toteaa Sipilä.

Joitakin hakemuksia jouduttiin sivuuttamaan puutteellisuuden tai ylimalkaisuuden vuoksi. Apurahaa ei myöskään voitu antaa digitointiin eikä toisessa taiteenlajissa tehtyjen teosten dokumentointiin tai esittämiseen verkossa.

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus toimii Kuvaston yhteydessä, ja se jakaa vuosittain apurahoja opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille myöntämistä hyvitysmaksuvaroista.

Vuoden 2014 apurahansaajat

Gröndahl Riikka, kolmiosaisen videotaideteoksen toteuttamiskuluihin, 700 €

Hautamäki Jukka-Pekka, Curio-teoskokonaisuuden toteutuksen kuluihin, 1 400 €

Helander Marja, uuden videoteoksen Gitta tuotantokuluihin, 1 000 €

Huttunen Hinni (vastuuhenkilö), kahden videoteoksen ja kahden yksityisnäyttelyn tuotanto- ja näyttelykulut, 1 000 €

Isorättyä Pekka (vastuuhenkilö), interaktiivisen elektromekaanisen veistoksen valmistukseen, 1 000 €

Miettinen Anu, jälkituotanto- ja näyttelykuluihin, 1 400 €

Mikko Kallinen & The Company, REVERSE<forward-teoksen jälkituotantoon, 1 400 €

Moisander Juhana, uuden teoksen tuotantokuluihin ja esittämiseen tarvittavan tekniikan vuokraaminen, 1 000 €

Närhinen Tuula, videoteoksen tuotantokuluihin, 1 000 €

Palmqvist Riina (vastuuhenkilö), videoteosten toteuttamiseen, 1 000 €

Pugliese Roberto, realization of 3D audiovisual installation titled GHOSTS, 1 200 €

Rahaa Sepideh, production of the video ”One Ocean” Boldness of body in time and space, as memory, 800 €

Romppanen Hannele (vastuuhenkilö), työryhmän taiteelliseen työskentelyyn juhlavuotena, 1 400 €

Ruuska Jaakko, Helsinki-Savonlinna-videoteoksen installointi, 500 €

Westphal Thomas, material cost to build video/kinetic installations, 1 000 €

Yli-Annala Kari, New York -videoprojektiin (Lenni Lenape), 1 200 €

Ziegler Denise, kolmen videon sarjan asettaminen näytteille, 1 000 €