Uutiset

VISEK tuki digitaalista ja audiovisuaalista kuvataidetta 20 000 eurolla

Kuva: Marko Vuokola, still-kuva teoksesta "Green Flash", 2016.

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on jakanut apurahoja digitaalisen ja audiovisuaalisen kuvataiteen edistämiseen yhteensä 20 000 euroa. Tänä vuonna tukea saaneita kohteita yhdistävät muun muassa yhteiskunnallisuus, osallistavuus ja saavutettavuus. Valinnoissa haluttiin osoittaa myös rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Apuraha myönnettiin 17 hakijalle.

Yksi tuen saajista on Marseillessa asuva ja työskentelevä mediataiteilija Pauliina Salminen (s. 1975), jonka kiinnostuksen kohteena on Marseillessa sijaitseva, huonokuntoinen ja pahamaineinen kerrostalo ”La Maison Blanche”. Talon asukkaat osallistuvat tukea saaneen installaation tekoprosessiin.

”On tärkeää, että VISEK tukee etenkin audiovisuaalista taidetta, joka usein jää väliinputoajaksi kuvataiteen ja elokuvan välille”, sanoo Salminen.

VISEK-tukea myönnetään sekä työskentelyyn että teosten tuotanto- ja esityskuluille. Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija Marko Vuokola (s. 1967) sai tukea Green Flash -teokselleen.

”Apuraha kattaa teoksen Green Flash installoinnin ja esittämiskulut. Green Flash -videoprojisointi on keskeisessä roolissa pian avautuvassa näyttelyssäni Galerie Anhavassa ja siten VISEK-apurahalla on tärkeä osa teoskokonaisuuden toteuttamisessa”, kertoo Vuokola.

Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa vuosittain apurahoja ammattikuvataiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Apurahat katetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön VISEKille osoittamista yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuvaroista. Vuoden 2015 haussa apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 105, ja niiden yhteenlaskettu hakusumma oli yhteensä 174 351 euroa.

 

Apurahansaajat

Arjoma Vera, dokumentaariseen ja yhteiskunnalliseen mediainstallaatioon, 1 000 €

Kasitonni Anssi, taiteelliseen työskentelyyn, 1 000 €

Kinnunen Anni ja Seilonen Riku, ääni-installaation ja videoteoksen valmistamiseen, 1 400 €

Korkalo Ninni ja Niskala Anne, ”Alokkaan opas” -videoteoksen tekemiseen, 1 600 €

Mäkiö Mari, ”Kino Vox” -ääniteoksen työskentelykuluihin, 1 400 €

Nieminen Inka, multimediainstallaatioiden toteuttamiseen, 1 200 €

Pusenius Joakim, videoteoksen jälkituotantokuluihin, 800 €

Raivoryhmä, näyttelyn järjestämiseen, 1 500 €

Renvall Markus, kokeellisen videoteoksen tuottamiseen ”Satu on Tarua ihmeellisempi osa 2”,  1 200 €

Ristola Jaana, Olento-kollektiivin taiteelliseen työskentelyyn, 1 000 €

Rytkönen Kikka, ”The Queen of the Fucking Everything” -videoperformanssin tuotantoon, 1 000 €

Salminen Pauliina, videota ja valokuvaa yhdistävään installaatioon, 1 500 €

Sutela Jenna, Japanissa tapahtuvan videotuotannon laite- ja leikkauskuluihin, 1 200 €

Suvanto Eliisa, ”A Burly Kiss from Abyss” -teoksen materiaalikuluihin, 1 200 €

Tuovinen Tuomo, musiikkia, tanssia ja fiktiota yhdistävän videoteoksen tuotantoon, 1 000 €

Vogt Lucas, ”Youth Video Exchange ” -videotaideprojektiin, 1 000 €

Vuokola Marko, ”Green Flash” -videoinstallaation tuotantoon ja esittämiseen, 1 000 €