Uutiset

Vuoden 2009 VISEK-apurahan saajat

Ahtila Eija-Liisa, 1500 €, installaation kuvasuunnitteluun ja ohjaukseen

Astala Lauri, 1500 €, vuorovaikutteisen videoinstallaation kehitys- ja

valmistuskustannuksiin

Braun Niina, 1500 €, videoteoksen valmistuskuluihin

Fluxee -työryhmä; Aapo Korkeaoja, Leena Kela, Teresa Termonen, 1000 €,

Fluxee -klubin performanssien taltiointi- ja editointikuluihin

Haapoja Terike, 1500 €, 3D -videoinstallaation valmistuskuluihin

Holmström Gun ja Recaman Juan, 1500 €, osallistuvan videoteoksen tuottamis- ja esillepanokuluihin

IC-98; Patrik Söderlund ja Visa Suonpää, 1000 €, paikkasidonnaisen animaatioteoksen toteuttamiseen ja esittämiseen

Kaljonen Jukka-Pekka, 1000 €, Refugee AIR yhteistaideprojektin taltiointi- ja

e-julkaisun valmistuskuluihin

Kantonen Pekka ja Lea, 1000 €, Taidehallin näyttelyn 2011 materiaalikuluihin

Karpow Marko, 1500 €, videoelokuvan valmistelujen loppuunsaattamis- ja

toteuttamiskuluihin

Koistila Tanja, 1000 €, kahden videoteoksen toteuttamiseen

Lecklin Johanna, 1000 €, kokeellisen lyhytelokuvan valmistuskuluihin

Leppiniemi Rita, 1500 €, kokeellisen videoteoksen valmistuskuluihin

Mäki-Jussila Juha, 500 €, videoinstallaation toteuttamiskuluihin

Nauha Tero ja Kucia Karolina, 1000 €,Kukkia-työryhmän katalogin ja

dokumentaatio DVD:n tuotantokuluihin

Niemi-Junkola Fanni, 1300 €, videoteoksen tuotantokuluihin

Ojamo Hanna, 700 €, kolmen kokeellisen elokuvan näyttely- ja

DVD-teostaltioinnin tuotantokuluihin

Puha Tero, 1500 €, lyhytelokuvan tuotantokustannuksiin

Pulkkinen Anssi, 1000 €, videotaideteosten valmistamiskuluihin ja

videokameran hankintaan

Rossi Vappu, 1000 €, videoteoksen Turisti: ”ja olinhan siellä minäkin”

toteuttamiskuluihin

Salminen Pauliina, 1000 €, näyttelykuluihin ja videoteoksen mukautus- ja

lisäosien valmistuskuluihin

Saloranta Elina, 500 €, Taidehallin studionäyttelykuluihin

Saralehto Mailis, 1000 €, kokeellisen elokuvan / videoteoksen kuluihin

Savolainen Alli, 1000 €, kolmen videoteoksen valmistuskuluihin

Schevin Nicholas, 1000 €, videoanimaation tuotantokustannuksiin

Taanila Mika, 1500 €, filmi- ja videoinstallaation valmistuskuluihin

Tervaniemi Sari, 1000 €, videoteoksen toteuttamiskuluihin

Pink Twins; Vehviläinen Vesa ja Juha, 1500 €, videoteoksen valmistuskuluihin

Virtanen Lassi (King), 1500 €, performanssiryhmä MVET:n Euroopan

kiertuedokumenttielokuvan toteuttamiskuluihin

Yli-Annala Kari, 1500 €, installaation valmistuskuluihin ryhmänäyttelyä varten

Ziegler Denise, 1000 €, AV-teossarjan toteuttamis- ja esittämiskuluihin