Uutiset

Syksyn 2020 VISEK-haussa ennätyksellinen määrä hakemuksia – 36 hakijalle apuraha

taiteilija, muotoilija Teemu Salosen teos, jossa keskellä epäsymmetrinen peili, jota ympäröivät kukat ja kasvillisuus.

Teemu Salonen: Fantasy Flower serie, mirror (2020)

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on jakanut visuaalisen alan taiteilijoille vuoden 2020 hakukierroksella apurahoja yhteensä 77 000 euroa. Tekijänoikeuslain yksityisen kopioinnin hyvitykseen perustuvia apurahoja myönnettiin 36 hakijalle.

Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa vuosittain apurahoja ammattitaiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn. VISEK-apurahahakijoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta, mutta syksyn 2020 hakemusmäärässä on nähtävissä koronaviruksen vaikutus. Hakijoita oli 30 prosenttia enemmän edellisvuoteen nähden, ja hakemuksia vastaanotettiin ennätyksellinen määrä, yhteensä 462 kpl.

Taiteilijat hakivat VISEK-apurahaa erityisesti laite- ja materiaalihankintoihin ja 1–2 kuukauden työskentelyjaksoihin. Apurahoja myönnettiin muun muassa teoskustannuksiin, työkalu- ja laitehankintoihin, työhuonevuokriin ja näyttelyiden järjestämiseen. Apurahapäätöksillä pystytään näin tukemaan ammattitaiteilijoiden työtä ja mahdollistamaan monenlaisten työvälineistöjen hankinta. Täysimääräisiä apurahoja myönnettiin myös aiempaa useammalle.

Taso syksyn 2020 haussa oli korkea: mukana oli jälleen runsaasti korkealaatuisia hakemuksia, ja apuraha olisi voitu myöntää useammille hakijoille. Hakemusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota ensisijaisesti taiteelliseen laatuun. Lisäksi päätöksissä huomioitiin tasapuolisuus muun muassa visuaalisen taiteen alan sekä alueellisen ja ikä- ja sukupuolijakauman suhteen.

VISEK-apurahat perustuvat tekijänoikeuteen

VISEK-apurahat katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön VISEK:lle osoittamista hyvitysvaroista. Yksityisen kopioinnin hyvitys on korvausta tekijänoikeuslain sallimasta, yksityiseen käyttöön tarkoitetusta kopioinnista, joka hyvitetään tekijöille suoraan valtion budjetista. Kollektiivinen tekijänoikeuskorvaus on jaettu taiteilijoille Kuvaston kautta VISEK-apurahoina vuodesta 1987.

Seuraava VISEK-haku järjestetään syksyllä 2021. Tiedotamme apurahahausta Kuvaston nettisivuilla.

VISEK 2020 -apurahansaajat

Andersson Ville, näyttelyn teosten valmistuskuluihin € 3 000

Conlon Shia, for video work about gendered violence € 2 000

Ehrling Leena, taiteelliseen työskentelyyn € 3 000

Eskelinen Petri, videoteosten tuotantoon € 2 000

Griniuk Marija, for materials for the works; participation in exhibitions at Supermarket Art Fair and Affordable Art Fair € 2 000

Gustafsson Tatu, työskentelykuluihin € 2 000

Hallivuo Tuomas, työhuonevuokriin € 1 000

Heino Terhi, kehystyskuluihin € 1 000

Heiska Hannaleena, taiteelliseen työskentelyyn ja uusien teosten materiaaleihin € 2 500

Helin Mika, laitehankintaan € 3 000

Höijer Jemena, taidegrafiikan painoprässiin € 1 500

Immonen Antti, laite- ja materiaalihankintoihin € 2 000

Jasu Appu, videoteoksen kuvaamiseen € 2 000

Jokimies Maaria, työhuoneen vuokraan € 3 000

Kantola Petteri, taiteelliseen työskentelyyn € 2 000

Khaled Yassine, for artistic working and material costs € 3 000

Kolu Marja, diamateriaalien digitointiin ja julkaisun kirjoitus- ja taittokuluihin € 3 000

Korhonen Marjukka, valu- ja työskentelykustannuksiin € 2 000

Lonka Sirkka-Liisa, 80-v. näyttelyn materiaalihankintoihin € 1 500

Lönnroos Bjarne, työkalujen hankintaan € 1 000

Löppönen Ville, materiaalikuluihin € 2 000

Malin Sampo, taiteelliseen työskentelyyn € 2 000

Moisander Juhana, näyttelyn järjestämiseen € 3 000

Palomäki Nelli, valokuvakirjan toteuttamiseen € 3 000

Pelkki Sini, näyttelyn järjestämiseen € 1 000

Päiväläinen Riitta, tulevan yksityisnäyttelyn teosten kuvauksiin, Islannin SIM-residenssiin € 2 000

Repo Pirjo, ammatilliseen työskentelyyn € 1 000

Rytkönen Panu, taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen € 1 500

Saarto Ari, teoskustannuksiin sekä taiteelliseen työskentelyyn € 2 000

Salonen Teemu, taiteelliseen työskentelyyn, materiaaleihin ja näyttelyrakennuskuluihin € 3 000

Schroderus Kimmo, taiteelliseen työskentelyyn € 3 000

Soinio Kari, kuvauskaluston hankintaan € 2 500

Somervuori Kim, materiaalihankintoihin € 2 000

Sääski Juha, yksityisnäyttelyn kustannuksiin € 2 000

Vehviläinen Vesa, mediateosten valmistukseen ja yksityisnäyttelyn järjestämiseen € 3 000

Viljakka Siiri, Kohti sumua -sarjakuvaromaanin piirtämiseen ja tekstaukseen € 1 500