Korvaus taideteoksen julkisesta näyttämisestä

Hannaleena Heiska. Kuva/Foto: Sanna Peurakoski 2017

Taidenäyttelyiden merkitystä kuvataiteilijoille voidaan verrata musiikin soittamiseen radiossa. Ne ovat monille taiteilijoille merkittävin teosten käyttömuoto.

Teosten julkisesta näyttämisestä maksettavaa tekijänoikeuskorvausta kutsutaan näyttelykorvaukseksi, sillä taideteoksia tyypillisesti näytetään taidenäyttelyssä. Julkisen näyttämisen ei tarvitse tapahtua museossa tai muussa näyttelytilassa, vaan kyseeseen voivat tulla myös muunlaiset tilat, kuten erilaiset tapahtumat, festivaalit tai ulkoilmanäyttelyt, joissa teos asetetaan julkisesti esille yleisöä varten.

Kuvataiteilijoilla on lakisääteinen oikeus tekijänoikeuteen perustuvaan näyttelykorvaukseen, kun kyseessä on taiteilijan omistuksessa oleva teos. Keräämme näyttelykorvauksen taiteilija-asiakkaittemme puolesta, kun kyseessä on valtion tai kuntien näyttelytoiminta, pääsymaksullinen näyttely tai muu erikseen sovittava näyttely. Näyttelyjärjestäjän tulee tehdä Kuvastolle näyttelyilmoitus, kun taidenäyttelyssä on mukana edustamiamme taiteilijoita. Vastuu näyttelykorvauksesta koskee valtiota, kuntaa, kaupunkia edustavaa toimijaa (kuten museota) myös silloin, kun kyseessä on esimerkiksi taiteilijaseurojen tai -yhteisöjen kanssa toteutettava näyttely. Kerätyt näyttelykorvaukset tilitämme taiteilijoille.

Ilmoita taidenäyttely e-asioinnissa.

Poikkeuksena kokoelmateokset

Näyttelykorvausta ei kerätä näyttelyjärjestäjän kokoelmateoksista, vaan näyttelyjärjestäjä saa näyttää niitä vapaasti näyttelyissä. Tekijän oikeus korvaukseen raukeaa, kun taiteilija myy teoksensa tai muutoin pysyvästi luopuu siitä.

Korvauksen hinnoittelu

Pääsymaksullisissa näyttelyissä taiteilijakohtaisen näyttelykorvauksen perushintaan vaikuttavat lisäksi näyttelyaika ja kävijämäärä. Näyttelyajalla tarkoitetaan aikaa, jonka näyttely on ollut yleisölle avoinna, avajaispäivästä näyttelyn viimeiseen aukiolopäivään. Näyttelyaika ei ota huomioon päiviä, jolloin näyttely on ollut suljettuna. Kävijäkerroin muodostuu museon tai näyttelytilan edellisvuoden kokonaiskävijämäärän perusteella.

Pääsymaksuttomissa näyttelyissä korvauksen hinta muodostuu taiteilijakohtaisesta perushinnasta ja näyttelyaikaan perustuvasta aikakertoimesta. Pääsymaksuttomien näyttelyiden hinnoittelua sovellamme mm. valtion, kuntien ja kaupunkien hallinnoimiin, pääsymaksuttomiin näyttelytiloihin ja seurakuntien näyttelytoimintaan.

Kausiluonteisesti järjestettäviin pääsymaksullisiin näyttelyihin, joita ovat esimerkiksi kesäkuukausina toteutettavat kesänäyttelyt, sovelletaan poikkeavaa hinnoittelua. Taiteilijakohtaiseen korvaukseen (210 €/taiteilija vuonna 2023) ei lisätä kertoimia, kuten ympärivuotisessa näyttelytoiminnassa. Ilmoitus kesänäyttelyistä tehdään omalla näyttelyilmoituslomakkeella.

Näyttelyhinnasto

Julkisesta näyttämisestä voit lukea lisää Termeistä selkoa -artikkelista, ja näyttelykorvaushinnoitteluun voit tutustua näyttelyhinnastossa. Näyttelytoimintaan liittyvistä tekijänoikeuslain rajoitussäännöistä voit lukea Kuvaston Taidenäyttelyt ja tekijänoikeus -oppaasta Julkaisut-sivulla sekä Tekijänoikeus -sivulta.

Aiheeseen liittyvää:

Näyttelyyn osallistuminen – tekijänoikeuksista sopiminen näyttelynjärjestäjän kanssa
Termeistä selkoa: julkinen näyttäminen
Kesänäyttelykausi alkamassa: tekijänoikeuskorvaukset kausiluonteisissa näyttelyissä