Kuvaston valvonta-alue

Vahvistettu Kuvasto ry:n yhdistyksen kokouksessa 28.11.1999

Yhdistyksen kokous päättää missä laajuudessa Kuvasto toimii asiakkaittensa tekijänoikeuksien hallinnoijana. Kuvasto myöntää käyttöluvat ja laskuttaa korvaukset sekä tilittää korvaukset tilityssäännön mukaisesti. Luvat myönnetään taiteen käyttäjien käyttölupahakemusten perusteella. Laskutus voi perustua asiakkaan antamiin tai Kuvaston valvonnalla saatuihin tietoihin. Kuvasto ei tiedustele erikseen taiteilijan hyväksyntää luvan myöntämiselle, ellei siihen ole erityistä moraalisiin oikeuksiin liittyvää syytä.

Kuvasto ei valvo taiteilijan itse kustantamaa käyttöä eikä toisintamista, jonka oikeudenhaltija-asiakas haluaa omasta aloitteestaan lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Tällaisesta käytöstä tulee oikeudenhaltija-asiakkaan ilmoittaa kirjallisesti etukäteen Kuvastoon. Kuvataiteilijan henkilöhaastattelun yhteydessä tapahtuva toisintaminen ei kuulu valvonta-alueeseen.

Kuvasto ry:n kokous päätti valvonta-alueesta seuraavaa:

1. Näyttelytoiminta

1. valtion näyttelytoiminta
2. kuntien näyttelytoiminta
3. pääsymaksulliset näyttelyt
4. muut näyttelyt, joiden osalta näyttelykorvauksen maksamisesta sovitaan näyttelynjärjestäjän kanssa

Näyttelyssä esillä olevat, taiteilijan omistuksessa näyttelyn avautuessa olevat teokset oikeuttavat näyttelykorvaukseen. Myös videon tai muun vastaavan digitaalisen tallenteen julkisesta esittämisestä peritään korvaus.

2. Toisintaminen

1. toisintaminen painotuotteissa
2. toisintaminen tallenteissa (video tai muu tallenne)

Nykyisen tekijänoikeuslain 2 luvun poikkeussäännösten mukaan taiteilija ei ole oikeutettu korvaukseen eikä taiteilijan toisintamislupaa edellytetä eräissä tapauksissa. Tekijän nimi on aina mainittava. Lisätietoja poikkeussäännöksistä näiltä sivuilta.

3. Televisiolähetykset

4. Internet-käyttö

5. Mainonta

Mainonnan osalta tiedustellaan taiteilijan käsitystä, jotta voidaan varmistaa, ettei mainonnalla loukata taiteilijan moraalisia oikeuksia

6. Jälleenmyyntikorvaus