Taiteen jälleenmyyntikorvaus

Kuvataiteilijoilla ja oikeudenhaltijoilla on tekijänoikeuslakiin perustuva oikeus saada korvaus teostensa jälleenmyynneistä. Jälleenmyyntikorvauksen suorittamisesta vastaa teoksen myyntiin osallistunut taidemarkkinoiden ammattilainen: myyjä, välittäjä tai ostaja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään nimittänyt Kuvaston jälleenmyyntikorvauksen kerääväksi ja tilittäväksi järjestöksi. Tilitämme korvaukset kaikille korvaukseen oikeutetuille – myös niille taiteilijoille, jotka eivät ole Kuvaston asiakkaita. Tilittäminen koskee myös ulkomaisia taiteilijoita, kun taiteilijoiden teosmyynti tapahtuu Suomessa.

Jos olet jälleenmyyntikorvaukseen oikeutettu kuvataiteilija tai oikeudenhaltija mutta et kuulu Kuvastoon, voit ilmoittaa yhteystietosi Kuvastolle e-asioinnissa korvausten maksamista varten.

Korvauksen piiriin kuuluvat teokset

Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee kuvataiteen teoksia, joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on edelleen voimassa. Suomessa suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jälleenmyyntikorvausta ei kerätä teoksen ensimyynnistä, eli tekijän omistaman teoksen myynnistä. Korvausta ei siten makseta esimerkiksi silloin, kun galleria myy kuvataiteen teoksen taiteilijan puolesta.

Jälleenmyyntikorvaus koskee kaikkia kuvataiteen teoksia. Teoksiksi katsotaan taiteilijan itsensä tekemät teokset ja taiteilijan tai hänen luvallaan tehdyt kopiot, kuten vedokset ja sarjat. Kopioiden osalta edellytetään kuitenkin, että niitä on valmistettu rajoitettu määrä.

Jälleenmyyntikorvaus kerätään esimerkiksi seuraavista teoksista: maalaukset, veistokset, piirrokset, lasi- keramiikkataide, taidegrafiikka, valokuvataide, taidekäsityö, tekstiilitaide ja taideteollisuuden tuotteet, installaatiot, videotaideteokset sekä muut vastaavat teokset.

Jälleenmyynnin raportoiminen

Kun jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluva teos myydään, on taidekauppias tai -välittäjä velvollinen tekemään Kuvastolle selvityksen teosmyynnistä. Selvityksen jälkeen laadimme laskun jälleenmyyntikorvauksen suorittamista varten.

Raportoi teosmyynti e-asioinnin sähköisellä lomakkeella.

Neljännesvuosiselvitysten aikataulu:

Ajanjaksolla myydyt teoksetTiedot lähetettävä viimeistään
1.1.-31.3.15.5.
1.4.-30.6.15.8.
1.7.-30.9.15.11.
1.10.-31.12.15.1.

Vuosiselvitys lähetetään Kuvastolle viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Jälleenmyyntikorvauksen laskeminen

Jälleenmyyntikorvaus lasketaan teoksen arvonlisäverottomasta myyntihinnasta seuraavasti:

Myyntihinta €Jälleenmyyntikorvaus % hinnasta
< 50 000 €5 %
50 001-200 000 €3 %
200 001-350 000 €1 %
350 001-500 000 €0,5 %
> 500 001 €0,25 %

Yhden teoksen osalta jälleenmyyntikorvaus voi olla kuitenkin enintään 12 500 euroa. Korvausta ei peritä myöskään sellaisten teosten myynnistä, joiden arvonlisäveroton myyntihinta ei ylitä 255 euroa.

Kuvasto on hallinnoinut jälleenmyyntikorvausta vuodesta 1995 lähtien. Lisätietoja korvauslajista saat myös Jälleenmyyntikorvaus-oppaastamme, joka on luettavissa Julkaisut-sivulla.