Ersättning för vidareförsäljning

Bildkonstnärer och rättsinnehavare har enligt upphovsrättslagen rätt att få ersättning för vidareförsäljning av konstverk. Säljaren, förmedlaren eller köparen som deltagit i försäljningen av ett konstverk ansvarar för betalningen av ersättningen för vidareförsäljning.

Undervisnings- och kulturministeriet har genom beslut utsett Kuvasto till den organisation som samlar in och redovisar ersättningar för vidareförsäljning. Vi redovisar ersättningar till alla som är berättigade till dem – även till de konstnärer som inte är Kuvastos kunder. Redovisningen omfattar också utländska konstnärer vars konstverk säljs i Finland.

Om du är bildkonstnär eller rättsinnehavare som har rätt till ersättning för vidareförsäljning men inte hör till Kuvasto kan du anmäla dina kontaktuppgifter för betalning av ersättning till Kuvasto via e-tjänsten.

Konstverk som omfattas av ersättningen

Rätten till ersättning för vidareförsäljning gäller bildkonstverk, vars upphovsrättsliga skyddstid är i kraft. I Finland är skyddstiden 70 år från slutet av konstnärens dödsår. Ersättning för vidareförsäljning tas inte ut första gången konstverket säljs, dvs. när upphovsmannen säljer konstverket. Ersättning betalas således inte till exempel när ett galleri säljer ett bildkonstverk för konstnärens räkning.

Ersättningen för vidareförsäljning omfattar alla bildkonstverk. Som verk betraktas alla verk som konstnären skapat och kopior som gjorts av konstnären eller med konstnärens tillstånd, såsom provtryck och serier. När det gäller kopior förutsätts dock att ett begränsat antal framställts.

Ersättning för vidareförsäljning samlas in för bland annat följande slags konstverk: målningar, skulpturer, teckningar, konstglas och -keramik, konstgrafik, fotokonst, konsthantverk, textilkonst och konstindustriella produkter, installationer, videokonst och motsvarande konst.

Rapportering av vidareförsäljning

När ett konstverk som omfattas av ersättning för vidareförsäljning säljs är konsthandlaren eller -förmedlaren skyldig att rapportera försäljningen till Kuvasto. Därefter skickar vi en faktura för betalning av ersättningen för vidareförsäljning.

Rapportera försäljning av konst på e-blankett.

Tidsschema för kvartalsvis rapportering:

Sålda konstverk under rapportperiodenUppgifterna ska skickas senast
1.1–31.315.5
1.4–30.615.8
1.7–30.915.11
1.10–31.1215.1

Årsrapporten ska skickas till Kuvasto före utgången av den 15 januari följande år.

Beräkning av ersättning för vidareförsäljning

Ersättningen för vidareförsäljning beräknas utifrån konstverkets försäljningspris utan moms på följande sätt:

Försäljningspris €Ersättning för vidareförsäljning % av priset
< 50 000 €5 %
50 001-200 000 €3 %
200 001-350 000 €1 %
350 001-500 000 €0,5 %
> 500 001 €0,25 %

Ersättningen för vidareförsäljning för ett konstverk kan dock vara högst 12 500 euro. Ersättning debiteras inte heller för försäljning av konstverk vars försäljningspris utan moms inte överstiger 255 euro.

Kuvasto har administrerat ersättningarna för vidareförsäljning sedan 1995.