Erik Enroth -palkinto

Emmi Valve, Julistus 2022 © Kuvasto

Kuvanveistäjä Erkki Kannosto ja muistomitali kuvattuna v. 2015 Oulunkylässä. Kuva: Nina Tuittu © Kuvasto 2015

Erkki Kannoston suunnitteleman mitalin kääntöpuoli. Kuva: Nina Tuittu 2015 © Kuvasto 2015.

<
>

Kuvaston jakama Erik Enroth -muistopalkinto myönnetään luovan työn tekijöiden tekijänoikeuksia edistäneille henkilöille. Palkintoa on jaettu vuodesta 2002 alkaen.

Taidemaalari Erik Enrothin (1917-1975) oikeudenkäynti taiteilijan oikeudesta teostensa valokuvaamiseen vaikutti aikoinaan siihen, että tekijänoikeuslakiin kirjattiin kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus. Taiteilijan kuolema kesken oikeudenkäynnin sai aikaan sen, että kuvataiteilijat aloittivat rahankeräyksen Enrothin muistoksi. Näin kertyneet varat sijoitettiin myöhemmin Kuvaston toiminnan alkupääomaksi.

Muistopalkinnon 20-vuotisjuhlavuonna 2022 sarjakuvataiteilija Emmi Valve suunnitteli Kuvastolle uuden Julistus-nimisen Erik Enroth -palkinnon. Palkintoa valmistetaan kolme kappaletta. Palkinnon yhteydessä aiemmin jaetun, nuorta Erik Enrothia kuvaavan muistomitalin on tehnyt kuvanveistäjä Erkki Kannosto.

Erik Enroth -muistopalkinto 2022

Erkki Kannosto. Kuva: Jefune Gimpel

Muistopalkinnon juhlavuonna palkinto myönnettiin Kuvaston pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Erkki Kannostolle ansioituneesta toiminnasta kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksien edistämiseksi. Kannosto oli mukana Kuvaston hallituksessa 18 vuotta, joista puheenjohtajana hän oli vuosina 1999–2008. Näinä vuosina rakennettiin perustaa, johon Kuvaston toiminta nykyisin nojaa. Kannoston kaudella vakautettiin mm. järjestön talous ja vakiinnutettiin paitsi kansalliset ja kansainväliset yhteistyösuhteet, myös Kuvaston maine luotettavana tekijänoikeustoimijana. Erkki Kannoston ideoimana Kuvasto lanseerasi vuonna 2002 Erik Enroth -muistopalkinnon.

Erik Enroth -muistopalkinto 2017

Kuva: Titus Verhe

Vuonna 2017 muistopalkinto myönnettiin Turun taidemuseolle. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tunnustus taiteilijoiden oikeuksien edistämisestä osoitettiin taidemuseolle. Palkinto myönnettiin museon poikkeuksellisista toimintatavoista, joita taiteilijanäkökulmasta voidaan kuvata edelläkäyviksi, oikeudenmukaisiksi ja ammattimaisiksi. Museon näyttelysopimukseen on sisällytetty sekä taiteilijan tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus että näyttelypalkkio jo vuosien ajan.

Erik Enroth -muistopalkinto 2016

SKjL:n toiminnanjohtaja Harri Hirvonen. Kuva: Minna Soininen

Erik Enroth -muistopalkinnon sai vuonna 2016 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminnanjohtaja Harri Hirvonen. Kuvasto myönsi palkinnon tunnustuksena Hirvosen tekemästä laajasta maakuntatyöstä sekä kuvataiteilijoiden aseman ja oikeuksien edistämisestä. SKjL:n toiminnanjohtajana Hirvonen on rakentanut kattavaa taideverkkoa koko Suomeen, ja hänen panoksensa on ollut merkittävää SKjL:n toimintaa kehitettäessä. Hän on kampanjoinut alueellisen tasa-arvon puolesta ja myös maakunnallisen museoverkoston säilyttämisen puolesta.

Erik Enroth -muistopalkinto 2015

Tove-Maj Kyrklund. Kuva: Nina Tuittu

Vuonna 2015 Erik Enroth -muistopalkinto myönnettiin varatuomari Tove-Maj Kyrklundille. Kyrklund toimi taidemaalari Erik Enrothin (1917-1975) asianajajana taiteilijan ja Sara Hildénin säätiön välisessä oikeudenkäynnissä 1970-luvulla. Taiteilijan tekijänoikeuksia koskenut oikeudenkäynti herätti aikanaan runsaasti huomiota. Oikeudenkäynnin jälkeen tekijänoikeuslakiin kirjattiin luoksepääsyoikeus.

Erik Enroth -muistopalkinto 2013

Vuonna 2013 palkittu, taidekriitikko Otso Kantokorpi. Kuva: Nina Tuittu 2013.

Kriitikko Otso Kantokorpi palkittiin vuonna 2013 Erik Enrothin muistopalkinnolla. Palkinto myönnettiin aktiivisesta osallistumisesta julkiseen keskusteluun ja rohkeudesta ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin luovan työn tekijöiden tekijänoikeuksista ja ammatillisesta asemasta. Kantokorpi on myös aktiivisesti ottanut kantaa taideväärennöksiin ja niihin liittyviin taidemarkkinoiden lieveilmiöihin. Oikeuteen asti mennyt Wäinö Aaltosen museon väärennysjupakka tuli julkisuuteen Otso Kantokorven kirjoituksesta.

Erik Enroth -muistopalkinto 2011

Maria Rehbinder. Kuva: Lauri Holma

Vuonna 2011 Erik Enroth -palkinnon sai Kuvaston pitkäaikainen toiminnanjohtaja, Aalto-yliopiston tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder. Palkinto myönnettiin Rehbinderin kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksien puolesta tekemänsä pitkän ja ansiokkaan päivätyön johdosta. Maria Rehbinderin aikana Kuvastossa saavutettiin monta kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksien juridista merkkipaalua ja korvauskäytäntöjen edistysaskelta.

Kuvastossa Maria Rehbinder muistetaan työlleensä sataprosenttisesti omistautuneena, tekijänoikeuksiin intohimoisesti suhtautuvana juristina, jolla on laaja sivistys ja syvällinen kuvataiteen sisältöjen ymmärrys.

Erik Enroth -muistopalkinto 2008

Kuvasto myönsi Erik Enroth -palkinnon vuonna 2008 kuvanveistäjä Helena Hietaselle toiminnasta taiteilijoiden oikeuksien parantamiseksi.

 Helena Hietanen on todennut, että kuvataiteilijalle tulee maksaa tekijänoikeuskorvausta teoksista, joita kuvataiteilija antaa esitettäväksi museonäyttelyyn: ”Maksetaanhan museon muillekin työntekijöille. Miksi ei maksettaisi korvausta kuvataiteilijalle, joka tekee keskeisen sisällön museon näyttelyyn? Myös muista kuvataiteilijoille kuuluvista korvauksista tulisi keskustella avoimesti. Erityisesti kun toivotaan, että kuvataiteilija suunnittelee ja toteuttaa teoksen nimenomaisesti tiettyyn näyttelyyn ja tilaan hänelle kuuluu maksaa kulukorvaukset kuten materiaalit ja palkkio työstään. Me kuvataiteilijatkin voimme toivoa elättävämme itsemme omalla työllämme, kun siitä maksetaan asianmukaiset korvaukset.”  Tämä on myös Kuvaston tavoite.

Erik Enroth -muistopalkinto 2007

Vuoden 2007 Erik Enroth -muistopalkinnon sai kuvanveistäjä Kauko Räsänen, joka on johdonmukaisesti puolustanut kuvataiteilijoiden tekijänoikeutta. Julkisella paikalla pysyvästi sijaitsevat teokset, kuten veistokset, ovat erityisen vahvasti yhteiskunnallisen keskustelun ja laajan käytön kohteina. Näiden teosten osalta on erityisen tärkeää, että keskustelussa huomioidaan kuvanveistäjän keskeinen rooli merkittävien monumenttien luojana. Tätä jälkipolville säilyvää työtä ei ole mahdollista toteuttaa taiteellisesti kunnianhimoisella tavalla, jos kuvanveistäjän oikeuksia ei huomioida.

Erik Enroth -muistopalkinto 2006

Kuvasto myönsi vuonna 2006 Erik Enroth -muistopalkinnon taidemaalari Kari Jylhälle, joka on sitoutuneesti toiminut taiteilijoiden oikeuksien parantamiseksi taiteilijajärjestöissä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttamisessa.

Erik Enroth -muistopalkinto 2005

Vuonna 2005 Kuvasto myönsi Erik Enroth -muistopalkinnon Aimo Kanervan leskelle Aulikki Kanervalle, tyttärelle Eeva Kanervalle ja kuvataiteilija Paavo Kauramäelle. Taiteilijaprofessori Aimo Kanervan teokset joutuivat laajan väärennösrikollisuuden kohteeksi. Väärennökset paljastuivat Paavo Kauramäen ansiosta. Aimo Kanervan oikeudenhaltijat Aulikki ja Eeva Kanerva toimivat vaivojaan säästämättä tekijänoikeuden puolustamiseksi taideväärennösten vastaisessa työssä usean vuoden ajan. Esitutkintapyyntö taideväärennöksistä tehtiin Aulikki Kanervan toimesta vuonna 1998 ja langettava Korkeimman oikeuden tuomio annettiin keväällä 2007.

Erik Enroth -muistopalkinto 2004

Vuoden 2004 Erik Enroth -muistopalkinnon sai kuvataiteilija Lauri Ahlgren, joka on pitkäjänteisesti toiminut kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksien puolesta. Kun Suomen Taiteilijaseuraan saapui viesti Erik Enrothin kuolemasta kesken tekijänoikeusoikeudenkäynnin, Lauri Ahlgren aloitti kuvataiteilijoiden parissa hattukeräyksen Erik Enroth- rahaston luomiseksi. Tämä taiteilijoiden tekijänoikeustyötaistelurahasto muodosti osan Kuvaston toiminnan alkupääomasta.

Erik Enroth -muistopalkinto 2003

Kuvataiteilija, mediataiteilija Marita Liulia palkittiin Erik Enroth -palkinnolla vuonna 2003. Palkinto myönnettiin Liulialle kuvataiteilijoiden tekijänoikeuden hyväksi tehdystä työstä.

Poikkeuksellisen monipuolisesti taiteen kentällä toiminut Marita Liulia on puolustanut tekijänoikeuksia koko uransa ajan. Toimiessaan alansa pioneerina hän on ollut esimerkkinä muille tekijänoikeuksien huomioimisessa. Liulia on vedonnut päättäjiin kuvataiteilijoiden tasa-arvon puolesta myös uusissa medioissa. Hän on toiminut aktiivisesti alan järjestöissä ja perustanut Prix Möbius Nordica-kilpailun.

Erik Enroth -muistopalkinto 2002

Vuonna 2002 Kuvasto myönsi kuvanveistäjä Eila Hiltuselle Erik Enroth -muistopalkinnon kuvataiteilijoiden tekijänoikeuden hyväksi tehdystä työstä. Eila Hiltunen vaati omille teoksilleen tekijänoikeuslain suojaa, mikä on parantanut kaikkien kuvanveistäjien tekijänoikeussuojan tasoa mm. tekijänoikeuslakiin aikaansaadun muutoksen ”Lex Hiltunen” (1994-1995) kautta.

Palkintoa juhlistettiin 14.5.2002 Talvipuutarhassa Helsingissä taiteilija, professori Eila Hiltusen ja hänen tyttärensä Piia von Boninin läsnä ollessa. Eila Hiltunen totesi kiitospuheessaan, että harvinaisia lintuja ja perhosiakin suojellaan, samoin tulee suojella luovan työn tekijöitä tekijänoikeuslainsäädännöllä. Tilaisuudessa Eila Hiltusta kiitti Kuvaston puheenjohtaja kuvanveistäjä Erkki Kannosto. Eila Hiltunen on ollut Kuvaston asiakas Kuvaston toiminnan alusta alkaen.