Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on merkittävä osa toimintaamme. Taiteilijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamiseksi vaikutamme tekijänoikeuslain kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. Pidämme yhteyttä viranomaisiin, annamme lausuntoja lakialoitteista ja -muutoksista sekä teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Viranomaisyhteistyö

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson on Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Se seuraa tekijänoikeuslainsäädännön kehitystä ja edistää yhteistyötä ministeriön, alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden välillä.

Kuvaston toiminnanjohtaja on myös opetus- ja kulttuuriministeriötä avustavan Tekijänoikeusneuvoston varajäsen. Neuvoston tehtävänä on avustaa ministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Sen lausunnoissa on käsitelty muun muassa teostasoa, taloudellisia ja moraalisia oikeuksia, julkista esittämistä, tekijänoikeuden rajoituksia ja tekijänoikeuden siirtymistä.

Yhteistyö alan järjestöjen kanssa

Kuvasto toimii tiiviisti yhteistyössä muiden tekijänoikeusjärjestöjen sekä kuva-alan tekijäjärjestöjen kanssa. Yhteisrintamassa muiden järjestöjen kanssa osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen tekijänoikeuskeskusteluun ja lausumme lakialoitteista.

Esimerkkinä tekijänoikeusjärjestöjen välisestä yhteistoiminnasta on Lyhtynä aiemmin tunnettu Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry, joka on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kuvasto kuuluu yhdistyksen hallitukseen.

Vuodesta 2016 Kuvasto on ollut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) ry:n jäsen. TTVK tiedottaa tekijänoikeudesta, antaa koulutusta ja valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia. Teemme yhteistyötä TTVK:n kanssa muun muassa kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvauksen valvonnan tehostamisessa.

Kuvasto kuuluu myös Kopiosto ry:n kuva-alan järjestöjen muodostamaan epäviralliseen kuvaryhmään. Ryhmässä ovat mukana lisäksi Finnfoto, Grafia, Kuvittajat, Freelance-graafikot sekä Sarjakuvantekijät.

Tutustu myös Kuvaston, Suomen Taiteilijaseuran ja Frame Contemporary Art Finlandin yhteisiin hallitusohjelmatavoitteisiin kaudella 2023–2027.

Kuvataidealan tavoitteet

Kansainvälinen vaikuttaminen

Kuvassa sisäkkäin olevia ympyröitä, joissa ensimmäisessä Kuvaston tunnus. Sen ulkokehällä teksti "sisarjärjestöt", seuraavalla kehällä "EVA" ja ulommaisella kehällä "CISAC".

Kotimaassa tapahtuvan vaikuttamistyön lisäksi Kuvasto tekee yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten sisarjärjestöjensä sekä kansainvälisten kuva-alan kattojärjestöjen European Visual Artists EVA:n ja International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC:in kanssa. Yhteistyön keinoin kartoitamme muun muassa uusia lisensiointimahdollisuuksia sekä seuraamme lainsäädännön kehittymistä pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Kuvaston lausunnot ja kannanotot