Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on merkittävä osa toimintaamme. Taiteilijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamiseksi vaikutamme tekijänoikeuslain kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. Pidämme yhteyttä viranomaisiin, annamme lausuntoja lakialoitteista ja -muutoksista sekä teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Viranomaisyhteistyö

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson on Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Se seuraa tekijänoikeuslainsäädännön kehitystä ja edistää yhteistyötä ministeriön, alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden välillä.

Kuvaston toiminnanjohtaja on myös opetus- ja kulttuuriministeriötä avustavan Tekijänoikeusneuvoston varajäsen. Neuvoston tehtävänä on avustaa ministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Sen lausunnoissa on käsitelty muun muassa teostasoa, taloudellisia ja moraalisia oikeuksia, julkista esittämistä, tekijänoikeuden rajoituksia ja tekijänoikeuden siirtymistä.

Yhteistyö alan järjestöjen kanssa

Kuvasto toimii tiiviisti yhteistyössä muiden tekijänoikeusjärjestöjen sekä kuva-alan tekijäjärjestöjen kanssa. Yhteisrintamassa muiden järjestöjen kanssa osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen tekijänoikeuskeskusteluun ja lausumme lakialoitteista.

Esimerkkinä tekijänoikeusjärjestöjen välisestä yhteistoiminnasta on Lyhtynä aiemmin tunnettu Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry, joka on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kuvasto kuuluu yhdistyksen hallitukseen.

Vuodesta 2016 Kuvasto on ollut Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) ry:n jäsen. TTVK tiedottaa tekijänoikeudesta, antaa koulutusta ja valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia. Teemme yhteistyötä TTVK:n kanssa muun muassa kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvauksen valvonnan tehostamisessa.

Kuvasto kuuluu myös Kopiosto ry:n kuva-alan järjestöjen muodostamaan epäviralliseen kuvaryhmään. Ryhmässä ovat mukana lisäksi Finnfoto, Grafia, Kuvittajat, Freelance-graafikot sekä Sarjakuvantekijät.

Kansainvälinen vaikuttaminen

Kuvassa sisäkkäin olevia ympyröitä, joissa ensimmäisessä Kuvaston tunnus. Sen ulkokehällä teksti "sisarjärjestöt", seuraavalla kehällä "EVA" ja ulommaisella kehällä "CISAC".

Kotimaassa tapahtuvan vaikuttamistyön lisäksi Kuvasto tekee yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten sisarjärjestöjensä sekä kansainvälisten kuva-alan kattojärjestöjen European Visual Artists EVA:n ja International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC:in kanssa. Yhteistyön keinoin kartoitamme muun muassa uusia lisensiointimahdollisuuksia sekä seuraamme lainsäädännön kehittymistä pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Tutustu myös Kuvaston tavoitteisiin vaalikaudella 2019–20213.

Kuvaston lausunnot ja kannanotot

3.12.2021 Kuvaston lausunto ehdotuksesta kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi (PDF)

31.10.2021 Kuvaston lausunto esitysluonnos laeiksi tekijänoikeuslain ja sähkoisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta (PDF)

23.10.2019 Kuvasto ry:n kannanotto asiassa Helsingin taide- ja kulttuurivisio 2030 (PDF)

7.2.2019 Kuvaston lausunto OKM:lle esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi (PDF)

28.6.2018 Kuvasto ry:n lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta (PDF)

17.10.2017 Kuvasto ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien valtion talousarviota vuodelle 2018 (PDF)

3.5.2017 Kuvasto ry:n lausunto koskien valtioneuvoston asetusta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta (PDF)

17.10.2016 Kuvasto ry:n lausunto EU-komission DSM-direktiivistä (PDF)

27.9.2016 Kuvasto ry:n lausunto yhteishallinnointilaista eduskunnan sivistysvaliokunnalle (PDF)

11.9.2015 Kuvasto ry:n tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskeva lausunto OKM:lle (PDF)

26.3.2015 Kuvasto ry:n lausunto EU-komission digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan (PDF)

27.10.2014 Kuvasto ry:n lausunto OKM:lle koskien siirtovelvoitetta (PDF)

17.3.2014 Kuvasto ry:n lausunto asiassa RTS:2 – Taide rakennushankkeissa (PDF)

17.1.2014 Kuvasto ry:n lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (PDF)

28.2.2013 Kuvasto ry:n lausunto OKM:lle koskien orpoteosdirektiiviä (PDF)

31.8.2012 Kuvasto ry:n lausunto OKM:n keskustelumuistiosta – Tekijänoikeuspolitiikka 2012 (PDF)

31.8.2012 Kuvasto ry:n lausunto Tekijänoikeuksien kollektiivihallinnointia koskevasta direktiiviehdotuksesta (PDF)

25.5.2012 Kuvasto ry:n lausunto koskien hyvitysmaksua (PDF)

19.3.2012 Kuvasto ry:n lausunto koskien Tekijänoikeustoimikunnan mietintöä – Ratkaisuja digiajan haasteisiin (PDF)