Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tekijänoikeusseminaari kuvantekijöille Helsingin Pääpostissa 17.9.2015. Kuva: Milla Talassalo

Tekijänoikeusseminaari kuvantekijöille Helsingin Pääpostissa 17.9.2015. Kuva: Milla Talassalo

Tekijänoikeusseminaari kuvantekijöille Helsingin Pääpostissa 17.9.2015. Kuva: Milla Talassalo

<
>

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on merkittävä osa Kuvaston toimintaa. Taiteilijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamiseksi Kuvasto vaikuttaa tekijänoikeuslain kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. Pidämme yhteyttä viranomaisiin, annamme lausuntoja lakialoitteista ja -muutoksista sekä teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Viranomaisyhteistyö

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson on Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsen. Neuvottelukunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Se seuraa tekijänoikeuslainsäädännön kehitystä ja edistää yhteistyötä ministeriön, alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden välillä.

Kuvaston toiminnanjohtaja on myös opetus- ja kulttuuriministeriötä avustavan Tekijänoikeusneuvoston varajäsen. Neuvoston tehtävänä on avustaa ministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Sen lausunnoissa on käsitelty muun muassa teostasoa, taloudellisia ja moraalisia oikeuksia, julkista esittämistä, tekijänoikeuden rajoituksia ja tekijänoikeuden siirtymistä.

Yhteistyö alan järjestöjen kanssa

lyhty2_rgbKuvasto toimii tiiviisti yhteistyössä muiden tekijänoikeusjärjestöjen sekä kuva-alan tekijäjärjestöjen kanssa. Esimerkkinä tekijänoikeusjärjestöjen välisestä yhteistoiminnasta on Lyhty – Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöelin – joka on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kuvaston toiminnanjohtaja kuuluu Lyhdyn johtoryhmään, ja Kuvastolla on edustaja myös sen valtuuskunnassa.

Vuoden 2016 lopussa Kuvasto liittyi myös Tekijänoikeusakatemia ry:n jäseneksi. Yhteisrintamassa muiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa Kuvasto osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen tekijänoikeuskeskusteluun ja laatii lausuntoja lakialoitteista.

TOTVK-logo RGB_ 300

Tammikuussa 2016 Kuvasto liittyi Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK) ry:n jäseneksi. TTVK tiedottaa tekijänoikeudesta, antaa koulutusta sekä valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia. Yhdistykseen kuuluvat myös Suomen viisi muuta tekijänoikeusjärjestöä. Jäsenyyden myötä Kuvasto ja TTVK tekevät yhteistyötä muun muassa kuvataiteilijoiden jälleenmyyntikorvauksen valvonnan tehostamisessa.

Kuvasto kuuluu myös Kopiosto ry:n kuva-alan tekijäjärjestöjen muodostamaan epäviralliseen kuvaryhmään. Ryhmään kuuluvat Kuvaston lisäksi Finnfoto, Grafia, Kuvittajat, Freelance-graafikot sekä Sarjakuvantekijät.

Kansainvälinen vaikuttaminen

kv_yhteistyö_graafikuvitus

Kotimaassa tapahtuvan vaikuttamistyön lisäksi Kuvasto tekee yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten sisarjärjestöjensä sekä kansainvälisten kuva-alan kattojärjestöjen European Visual Artists EVA:n ja International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC:in kanssa. Yhteistyön keinoin kartoitamme muun muassa uusia lisensiointimahdollisuuksia sekä seuraamme lainsäädännön kehittymistä pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Kuvaston lausunnot ja kannanotot

23.10.2019 Kuvasto ry:n kannanotto asiassa Helsingin taide- ja kulttuurivisio 2030

7.2.2019 Kuvaston lausunto OKM:lle esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi

28.6.2018 Kuvasto ry:n lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

17.10.2017 Kuvasto ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien valtion talousarviota vuodelle 2018

3.5.2017 Kuvasto ry:n lausunto koskien valtioneuvoston asetusta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

17.10.2016 Kuvasto ry:n lausunto EU-komission DSM-direktiivistä

27.9.2016 Kuvasto ry:n lausunto yhteishallinnointilaista eduskunnan sivistysvaliokunnalle

11.9.2015 Kuvasto ry:n tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskeva lausunto OKM:lle

26.3.2015 Kuvasto ry:n lausunto EU-komission digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaan

27.10.2014 Kuvasto ry:n lausunto OKM:lle koskien siirtovelvoitetta

17.3.2014 Kuvasto ry:n lausunto asiassa RTS:2 – Taide rakennushankkeissa

17.1.2014 Kuvasto ry:n lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

28.2.2013 Kuvasto ry:n lausunto OKM:lle koskien orpoteosdirektiiviä

31.8.2012 Kuvasto ry:n lausunto OKM:n keskustelumuistiosta – Tekijänoikeuspolitiikka 2012

31.8.2012 Kuvasto ry:n lausunto Tekijänoikeuksien kollektiivihallinnointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

25.5.2012 Kuvasto ry:n lausunto koskien hyvitysmaksua

19.3.2012 Kuvasto ry:n lausunto koskien Tekijänoikeustoimikunnan mietintöä – Ratkaisuja digiajan haasteisiin