Lausunnot

Kuvaston lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2018

Asia: HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Kiitämme sivistysvaliokuntaa lausuntopyynnöstä.

Kuvasto on visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Tehtävänämme on turvata ja edistää kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksia sekä kuvataiteen tekemisen edellytyksiä. Kuvasto edustaa tällä hetkellä noin 2 400 kotimaista taiteilijaa. Näkökulmamme asiassa koskee kuvataiteilijoiden toimeentulon parantamista.

Keskitymme tässä lausunnossa taidenäyttelyihin liittyvään tekijänoikeudelliseen näyttelykorvaukseen.

Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus on vakiintunut osaksi taidenäyttelyiden sopimusjärjestelmää. Olemme hallinnoineet korvausta yli 20 vuotta. Järjestelmä on ekonominen: Näyttelyn tietojen ilmoittaminen ja korvauksen maksaminen on taidemuseoille hyvin helppoa. Kuvaston yhden luukun periaate tehostaa systeemiä, johon liittyy muun muassa tasapainoinen hinnoittelu, laskutus, oikeudenhaltijoiden tietojen ylläpito ja hallinnointi sekä korvausten maksaminen taiteilijoille. Taidemuseot ilmoittavat ja maksavat korvaukset Kuvastolle säännönmukaisesti. Kuvasto tilittää korvaukset taiteilijoille hallinnoinnin kuluilla (19% vuonna 2016) vähennettynä. Korvauksen kokonaismäärä oli 160.000 euroa vuonna 2016.

Tekijänoikeuslain näyttämisoikeus on tärkeä osa kuvataiteilijan toimeentuloa, ja Kuvaston kautta taiteilijoilla on käytännössä mahdollisuus toteuttaa tämä oikeus. Näyttelykorvauksen merkitystä taiteilijoille ovat vahvistaneet Kuvaston toteuttamat asiakaskyselyt.

Kuvasto kehittää järjestelmää systemaattisesti ja yhteistyössä taidemuseoiden kanssa. Järjestelmää uudistettiin vuonna 2015 siten, että taidemuseoiden erisuuruiset resurssit huomioidaan entistä paremmin.

Kuvastolla on ammattimaisena toimijana erinomainen valmius hallinnoida tekijänoikeudellista näyttelykorvausta tehokkaasti ja vapauttaa tältä osin taiteilijoiden ja taidemuseoiden voimavaroja.

Kannatamme myös museonäyttelyiden kehittämistä niin, että taiteilijoilla olisi nykyistä parempi mahdollisuus saada palkkaa ja korvausta siitä työstä, jonka taiteilija näyttelyn toteuttamisen yhteydessä tekee.

Annamme sivistysvaliokunnalle mielellämme täydentäviä tietoja.

Helsingissä lokakuun 17. päivänä 2017

Jaakko Rustanius, hallituksen puheenjohtaja

Tommi Nilsson,  toiminnanjohtaja