Uutiset

Kuvataiteen alalle yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

Kuvataiteen alan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 tavoittelevat kuvataidealan nostamista rahoituskuopasta. Kuvasto ja Frame Contemporary Art Finland edistävät kuvataidealan tavoitteita yhdessä Suomen Taiteilijaseuran kanssa ensimmäistä kertaa.

Kuvataiteen alan hallitusohjelmatavoitteet tarjoavat kymmenen ratkaisua kuvataidealan kehittämiseksi. Tavoitteet on työstetty ensimmäistä kertaa yhteistyössä alan toimijoiden, Suomen Taiteilijaseuran, Frame Contemporary Art Finlandin ja Kuvaston kesken.

Hallitusohjelmatavoitteet esittävät kuvataiteen rahoituksen kasvattamista yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Tämä vastaisi kuvataiteen rahoituksen nostamista yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteenalojen kanssa. Lisärahoituksella voitaisiin vahvistaa kuvataiteen saavutettavuutta sekä edistää kuvataidealan työllisyyttä.

– Kuvataidekohteisiin tehdään Suomessa vuosittain liki 5 miljoonaa käyntiä, ja suuri osa kuvataiteesta on yleisön ulottuvilla ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Kuvataiteessa ei kuitenkaan vielä ole vastaavia työllistäviä rakenteita kuin monilla muilla taiteenaloilla, minkä vuoksi arvostettukaan kuvataiteilija harvoin elää pelkällä taiteellisella työllään. Kuvataiteilijan tulee saada kohtuullinen korvaus aina, kun yleisö nauttii tai käyttää hänen teoksiaan, ja tähän tavoitteet esittävät konkreettisia ratkaisuja, sanoo Suomen Taiteilijaseuran va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen.

Hallitusohjelmatavoitteet on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: Luova osaaminen vahvistaa Suomea, Arvostetaan kuvataiteilijan työtä ja Toimeentuloa kuvataiteesta.

Suomen Taiteilijaseura ja Frame edistävät Luova osaaminen vahvistaa Suomea -kokonaisuuden tavoitteita.

– Visuaalisten taiteenalojen osuus valtion kulttuuribudjetista on tällä hetkellä vain 1 %. Kuvataiteen selkeä rahoituskuoppa hidastaa alan kehittymistä, työpaikkojen syntymistä ja kaupallisten toimintamallien rakentumista. Lisärahoituksella vahvistetaan kuvataiteen saavutettavuutta ja edistetään kuvataidealan työllisyyttä, kertoo Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

Kuvasto edistää Suomen Taiteilijaseuran kanssa visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeuksiin liittyviä tavoitteita.

– Digitalisaatio muuttaa paitsi taiteen jakelua ja kulutusta, myös taiteellista työtä. On yhä tärkeämpää varmistaa, että tekijänoikeudet toteutuvat myös digitaalisissa toimintaympäristöissä. Konkreettinen tavoitteemme on varmistaa tekijöille suotuisa ja teosten käyttäjien kannalta toimiva lainsäädäntö ja riittävä rahoitus, jotta kuvataiteilijat saavat asianmukaisen korvauksen kokoelmissa olevien teostensa digitaalisesta käytöstä, sanoo Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

Hallitusohjelmatavoitteiden kymmenen ratkaisua kuvataidealan vahvistamiseksi Suomessa: 1. Kohotetaan taiteen ja kulttuurin rahoitus asteittain 2 prosenttiin valtion budjetista, 2. Nostetaan kuvataide rahoituskuopasta, 3. Investoidaan kuvataiteen yhteisöihin, 4. Viedään suomalaista taidetta maailmalle, 5. Korotetaan apurahojen määrää ja tasoa, 6. Lisätään taiteilijaeläkkeiden määrää, 7. Parannetaan itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa, 8. Laajennetaan näyttelyypalkkiomalli gallerioihin, 9. Tuetaan julkista taidetta, 10. Vahvistetaan kuvataiteilijan tekijänoikeuksia.

Tutustu tavoitteisiin Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027: Taide rakentaa parempaa yhteiskuntaa (Pdf)

Aiheesta muualla:

Suomen Taiteilijaseuran tiedote: Suomen Taiteilijaseuran 10 ratkaisua kuvataidealan vahvistamiseksi
Hallitusohjelmatavoitteet Suomen Taiteilijaseuran verkkosivuilla