Lausunnot

Kuvaston lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

Asia: OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuvasto ry:n vastaus lausuntapalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntapyyntöön

 1. Onko nykytilassa otettu huomioon keskeiset asiat?

  Kyllä.

  Muutosehdotus tai kommentti:

  On erittäin hyvä, että lain perusteissa mainitaan taiteen itseisarvoisuus mutta huomioidaan myös kulttuurin ja taiteen vaikutukset monilla eri yhteiskunnan alueilla. Laadukkaat kulttuuripalvelut ovat tärkeä alueellinen ja valtakunnallinen vetovoimatekijä. Taide ja kulttuurinen toiminta lisäävät alueiden elinvoimaa ja kiinnostavuutta.
  Kuntien taide- ja kulttuuritoiminnalla on suuri merkitys hyvinvoinnin edistämisessä.

 2. Onko esityksen tavoitteissa ja keskeisissä ehdotuksissa otettu huomioon keskeiset asiat?

  Kyllä.

  Muutosehdotus tai kommentti:

  Lakiin tulee määrittää kulttuuritoiminnan tehtäviä varten riittävästi mitoitettu ja asiantunteva henkilöstö.

 3. Onko esityksen vaikutuksissa otettu huomioon keskeiset asiat?

  Kyllä.

  Muutosehdotus tai kommentti:

  Riittävällä julkisella rahoituksella tuetaan laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamista. Ilman riittävää rahoitusta kuntien kulttuuripalvelut eivät toteuta lain tavoitteita.
  Hyvinvointia lisäävien laadukkaiden kulttuuripalvelujen järjestäminen perustuu asiantuntemukseen. Tähän työhön tulee kohdentaa kyseenomaisen asiantuntemuksen omaavaa henkilöstöä.

  1. Onko 1 § (Soveltamisala) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

  2. Onko 2 § (Lain tavoite) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

  3. Onko 3 § (Kunnan tehtävät) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

   Valtionosuusrahoitus on korvamerkitsemätöntä, yleiskatteellista rahaa, jonka käytöstä kunnalla on päätösvalta. On seurattava erityisesti sellaisia kuntia, joilla rahoitus ei riitä kulttuuri- ja taidetoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
   Kuvasto korostaa tässä yhteydessä, että kunnissa tulee kiinnittää huomiota tekijänoikeuslakiin perustuvien korvausten, kuten näyttelykorvauksen, budjetoimiseen.

  4. Onko 4 § (Valtion viranomaisten tehtävät) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

  5. Onko 5 § (Kunnan asukkaiden osallistuminen) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

  6. Onko 6 § (Kehittämistehtävä) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

  7. Onko 7 § (Yhteistyö) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

   On huolehdittava, että esimerkiksi museotoimi pystyy hoitamaan hyvin

   perustehtävänsä ilman, että kasvaneet muut tehtävät syövät sen ydintoimintaa.

  8. Onko 8 § (Tiedon tuottaminen ja arviointi) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

  9. Onko 9 § (Valtionrahoitus) ja sen yksityiskohtaiset perustelut tarkoituksenmukainen?

   Kyllä.

   Muutosehdotus tai kommentti:

  10. Muut mahdolliset kommentit ja huomiot

   Tommi Nilsson
   Kuvasto ry:n toiminnanjohtaja