Lausunnot

Lausunto sivistysvaliokunnalle valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Asia: Lausuntopyyntö 28.9.2022. He 157/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta.

Kiitos sivistysvaliokunnalle lausuntopyynnöstä.

Rahoituksen tärkeys ja taideteosten digitaalinen käyttö

Esityksen tavoitteena on vahvistaa kansallisten taidelaitosten oikeudellista asemaa valtion rahoituksen osalta, vahvistaa niiden rahoituksen vakautta sekä lisätä rahoituksen ennakoitavuutta laitosten toiminnan suunnittelussa. Kuvasto kannattaa mainittuja tavoitteita. Yhteiskuntamme sivistyksen vaaliminen tarvitsee sitä, että turvataan kestävästi valtion rahoitus keskeisille kansallisille taidelaitoksille.

Kiinnitämme tässä yhteydessä huomion Kansallisgallerian osana olevan Valtion taideteostoimikunnan kokoelmateosten digitaaliseen saatavuuteen.

Valtion taideteostoimikunnan teokset tulivat 1.1.2020 osaksi Suomen museoliiton ja Kuvaston välistä Taidekokoelmat verkossa -sopimusta, jonka nojalla kokoelmissa olevia kuvataiteen teoksia voi verkossa välittää yleisölle. Sopimus perustuu tekijänoikeuslain 16 d §:n (22.5.2015/607) sopimuslisenssiin. Kuvasto vastaa taiteilijatiedon hallinnasta ja korvausten tilittämisestä taiteilijoille.

Taiteen digitaalinen kysyntä on kasvussa, ja sopimus on kehityksen myötä entistäkin tärkeämpi. Vuoden 2021 lopulla oli netissä esillä 3 708 Valtion taideteostoimikunnan teosta 1 351 suomalaiselta taiteilijalta. Tämä on noin 45 % sopimuksen piirissä olevien taiteilijoiden kokonaismäärästä.

Sopimuksen rahoitus perustuu tällä hetkellä valtaosin opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitukseen, ja on nykyisellään täysin riittämätön. Merkittävä osa sopimuksen piirissä olevista taiteilijoista jää alle Kuvaston sääntöjen mukaisen tilityskynnyksen (50 euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus päättyy vuoden 2023 lopussa. Kuvasto esittää sopimuksen rahoituksen kattamista valtion budjetista 1.1.2024 lukien. Alla oleva esityksemme on osa kokonaisratkaisua ensi vuodesta alkaen.

Esityksemme nyt

Esitämme, että taiteilijoille maksettavat tekijänoikeuskorvaukset lisätään Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n määrärahaan. Tämän lisäyksen kustannusvaikutus on 600 000 euroa. Näin varmistetaan sopimuksen jatkuvuus: kokoelmateosten digitaalinen saatavuus sekä taiteilijoille korvausoikeus 1.1.2023 lukien. Alla kursivoitu lisäysehdotuksemme lakiin Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta.

29§ 2 momentti: Edellä 1 momentissa tarkoitetun rahoituksen lisäksi valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen sekä kokoelmateosten yleisölle välittämisestä aiheutuvien tekijänoikeuskorvausten maksamiseen taiteilijoille. Valtion taideteostoimikunnan kokoelmaa voidaan kartuttaa ja hoitaa sekä kokoelman teoksia välittää yleisölle tekijänoikeuslain sopimuslisenssin nojalla valtion talousarvioon otettavilla määrärahoilla.

Espoossa syyskuun 30. päivänä 2022

Kunnioittavasti

Tommi Nilsson
Toiminnanjohtaja
Kuvasto ry