Näyttelyhinnasto

Näyttelyhinnastosta näet teosten julkisesta näyttämisestä taiteilijoille perittävän näyttelykorvauksen määrän. Taidenäyttelyilmoitus tehdään Kuvaston e-asioinnin lomakkeella, ja ilmoituksesta vastaavat näyttelyjärjestäjät.

Käsittelemme näyttelyilmoitukset noin viikon kuluessa. Näyttelykorvauksen hintaan lisätään laskutettaessa 10 prosentin arvonlisävero.

Huom. Kuvaston näyttelykorvaushinnasto on uudistunut 1.2.2020 alkaen. Uudessa hinnastossa teosmäärään ja -tyyppiin sidotusta korvausrakenteesta on luovuttu.

Pääsymaksulliset näyttelyt

Pääsymaksullisen näyttelyn hinnoittelua sovelletaan valtion ja kunnan/kaupungin näyttelytoimintaan ja muihin pääsymaksullisiin näyttelyihin.

Taulukon hinnat ovat perushintoja. Näyttelykorvauksen hinnan muodostumiseen vaikuttavat näyttelyn kesto sekä museon ja näyttelytilan edellisvuoden kokonaiskävijämäärä. Sekä keston että kävijöiden perusteella muodostetaan kerroin, joka lisätään perushintaan seuraavalla tavalla: taiteilijakohtainen perushinta + (perushinta x aika %) + (perushinta x kävijä %) = näyttelykorvaus €.

Taiteilijoita näyttelyssäKorvaus € / taiteilija
11300 €
2800 €
3580 €
4465 €
5410 €
6375 €
7350 €
8330 €
9315 €
10 (tai enemmän taiteilijoita)300 €

Aikakerroin:

Taiteilijakohtainen perushinta käsittää 60 päivän näyttelyajan, johon lasketaan se aika, minkä näyttely on ollut yleisölle avoinna. Kun näyttelyaika pitenee, taiteilijakohtainen korvaus nousee seuraavasti:

90 päivään  saakka50 %
120 päivään  saakka90 %
180 päivään saakka120 %

Yli 180 päivää kestävien näyttelyiden osalta näyttelykorvaus sovitaan erikseen.

Kävijäkerroin:

Kävijätkävijä %
1 – 9 9990%
10 000 – 19 99910 %
20 000 – 29 99920 %
30 000 – 39 99930 %
40 000 – 49 99940 %
50 000 – 59 99950 %

Jne.

Esimerkkitapaus:

Museossa on ollut kävijöitä vuonna 2019 10 000 – 19 999 henkilöä, näyttely on avoinna 61-90 päivää ja näyttelyssä on yhteensä kuusi taiteilijaa. Taiteilijakohtainen korvaus on 375 € + (375 x 0,1) + (375 x 0,5) = 600 €

Taiteilijakohtainen maksimikorvaus on 5000 euroa.

Pääsymaksuttomat näyttelyt

Pääsymaksuttoman näyttelyn hinnoittelua sovelletaan, kun kyseessä on esimerkiksi valtion, kunnan tai seurakunnan näyttelytoiminta.

Taulukon hinnat ovat perushintoja. Taiteilijakohtaisen korvauksen muodostumiseen vaikuttaa myös näyttelyn kesto, jonka perusteella hintaan lisätään aikakerroin.

Taiteilijoita näyttelyssäKorvaus € / taiteilija
1600 €
2 – 4450 €
5 – 7350 €
8 – 9315 €
10 (tai enemmän taiteilijoita)300 €

Aikakerroin:

Taiteilijakohtainen perushinta käsittää 60 päivän näyttelyajan, johon lasketaan se aika, minkä näyttely on ollut yleisölle avoinna. Kun näyttelyaika pitenee, taiteilijakohtainen korvaus nousee seuraavasti:

90 päivään  saakka10 %
120 päivään  saakka15 %

Yli 120 päivää kestävien näyttelyiden osalta näyttelykorvaus sovitaan erikseen.

Kausiluonteiset näyttelyt

Kausiluonteisissa näyttelyissä, kuten kesänäyttelyissä, sovelletaan poikkeavaa hinnoittelua, joka on 200 €/taiteilija vuonna 2022.

Kausiluonteisten näyttelyiden hinnoittelussa ei huomioida aika- tai kävijäkertoimia. Hinnoittelua sovelletaan näyttelyjärjestäjiin, joiden näyttelytoiminta ei ole ympärivuotista.

Verkkonäyttely

Verkkonäyttelyhinnastoa sovelletaan, kun kyseessä on esimerkiksi verkkonäyttely, teosesittely ja/tai videot verkkosivuilla, teokset museoiden sosiaalisen median kanavissa tai taltioidut ja striimatut opastukset.

Verkkonäyttelyhinta on 1/3 pääsymaksullisen näyttelyhinnaston mukaisesta korvauksesta. Taulukon hinnat ovat perushintoja. Verkkonäyttelyhinnastossa sovelletaan aikakerrointa, mutta ei kävijäkerrointa.

Taiteilijoita näyttelyssäKorvaus € / taiteilija
1433 €
2267 €
3193 €
4155 €
5137 €
6125 €
7117 €
8110 €
9105 €
10 (tai enemmän taiteilijoita)100 €

Aikakerroin:

Taiteilijakohtainen perushinta käsittää 60 päivän näyttelyajan, johon lasketaan se aika, minkä näyttely on ollut yleisölle avoinna. Kun näyttelyaika pitenee, taiteilijakohtainen korvaus nousee seuraavasti:

90 päivään  saakka50 %
120 päivään  saakka90 %
180 päivään saakka120 %

Yli 180 päivää kestävien näyttelyiden osalta näyttelykorvaus sovitaan erikseen.