Näyttelyhinnasto

Näyttelyhinnastosta näet teosten julkisesta näyttämisestä taiteilijoille perittävän näyttelykorvauksen määrän. Taidenäyttelyilmoitus tehdään Kuvaston e-asioinnin lomakkeella, ja ilmoituksesta vastaavat näyttelyjärjestäjät. Näyttelyilmoitus tulee tehdä viimeistään näyttelyn päätyttyä.

Käsittelemme näyttelyilmoitukset noin viikon kuluessa. Näyttelykorvauksen hintaan lisätään laskutettaessa 10 prosentin arvonlisävero.

Huom. Kuvaston näyttelykorvaushinnasto on uudistunut 1.2.2020 alkaen. Uudessa hinnastossa teosmäärään ja -tyyppiin sidotusta korvausrakenteesta on luovuttu.

Pääsymaksulliset näyttelyt

Pääsymaksullisen näyttelyn hinnoittelua sovelletaan valtion ja kunnan/kaupungin näyttelytoimintaan ja muihin pääsymaksullisiin näyttelyihin.

Taulukon hinnat ovat perushintoja. Näyttelykorvauksen hinnan muodostumiseen vaikuttavat näyttelyn kesto sekä museon ja näyttelytilan edellisvuoden kokonaiskävijämäärä. Sekä keston että kävijöiden perusteella muodostetaan kerroin, joka lisätään perushintaan seuraavalla tavalla: taiteilijakohtainen perushinta + (perushinta x aika %) + (perushinta x kävijä %) = näyttelykorvaus €.

Taiteilijoita näyttelyssäKorvaus € / taiteilija
11365 €
2840 €
3609 €
4488 €
5430 €
6394 €
7368 €
8347 €
9331 €
10 (tai enemmän taiteilijoita)315 €

Aikakerroin:

Taiteilijakohtainen perushinta käsittää 60 päivän näyttelyajan, johon lasketaan se aika, minkä näyttely on ollut yleisölle avoinna. Kun näyttelyaika pitenee, taiteilijakohtainen korvaus nousee seuraavasti:

90 päivään  saakka50 %
120 päivään  saakka90 %
180 päivään saakka120 %

Yli 180 päivää kestävien näyttelyiden osalta näyttelykorvaus sovitaan erikseen.

Kävijäkerroin:

Kävijätkävijä %
1 – 9 9990%
10 000 – 19 99910 %
20 000 – 29 99920 %
30 000 – 39 99930 %
40 000 – 49 99940 %
50 000 – 59 99950 %

Jne.

Esimerkkitapaus:

Museossa on ollut kävijöitä vuonna 2019 10 000–19 999 henkilöä, näyttely on avoinna 61–90 päivää ja näyttelyssä on yhteensä kuusi taiteilijaa. Taiteilijakohtainen korvaus on 375 € + (375 x 0,1) + (375 x 0,5) = 600 €

Taiteilijakohtainen maksimikorvaus on 5 000 euroa.

Pääsymaksuttomat näyttelyt

Pääsymaksuttoman näyttelyn hinnoittelua sovelletaan, kun kyseessä on esimerkiksi valtion, kunnan tai seurakunnan näyttelytoiminta.

Taulukon hinnat ovat perushintoja. Taiteilijakohtaisen korvauksen muodostumiseen vaikuttaa myös näyttelyn kesto, jonka perusteella hintaan lisätään aikakerroin.

Taiteilijoita näyttelyssäKorvaus € / taiteilija
1600 €
2 – 4450 €
5 – 7350 €
8 – 9315 €
10 (tai enemmän taiteilijoita)300 €

Aikakerroin:

Taiteilijakohtainen perushinta käsittää 60 päivän näyttelyajan, johon lasketaan se aika, minkä näyttely on ollut yleisölle avoinna. Kun näyttelyaika pitenee, taiteilijakohtainen korvaus nousee seuraavasti:

90 päivään  saakka10 %
120 päivään  saakka15 %

Yli 120 päivää kestävien näyttelyiden osalta näyttelykorvaus sovitaan erikseen.

Kausiluonteiset näyttelyt

Kausiluonteisissa näyttelyissä, kuten kesänäyttelyissä, sovelletaan poikkeavaa hinnoittelua, joka on 210 €/taiteilija vuonna 2024.

Kausiluonteisten näyttelyiden hinnoittelussa ei huomioida aika- tai kävijäkertoimia. Hinnoittelua sovelletaan pääsymaksullisiin kesänäyttelyihin ja näyttelyjärjestäjiin, joiden näyttelytoiminta ei ole ympärivuotista.

Verkkonäyttely

Verkkonäyttelyhinnastoa sovelletaan, kun kyseessä on esimerkiksi 3D-tekniikalla toteutettu virtuaalinäyttely. Hinta kattaa näyttelyn lisäksi muun muassa videomuotoiset teos- ja taiteilijaesittelyt näyttelyn yhteydessä sekä näyttelyn videotiiserit. Hinnoitteluperiaatetta sovelletaan myös muihin digitaalisesti toteutettuihin näyttelyihin, joissa on mukana esittelyvideoita teoksista tai taiteilijoista ja joiden yhteydessä teoksia esitetään osana taltioitua tai striimattua näyttelyopastusta. Verkkonäyttelylupa on voimassa lähtökohtaisesti vuoden.

Taiteilijoita näyttelyssäKorvaus € / Taiteilija
1240 €
2 – 4210 €
5 – 7180 €
8 – 9150 €
10 (tai enemmän taiteilijoita)120 €