Näyttelyhinnasto

Näyttelyhinnastosta näet teosten julkisesta näyttämisestä taiteilijoille perittävän näyttelykorvauksen määrän. Taidenäyttelyilmoitus tehdään Kuvaston e-asioinnin lomakkeella, ja ilmoituksesta vastaavat näyttelyjärjestäjät.

Käsittelemme näyttelyilmoitukset noin viikon kuluessa. Näyttelykorvauksen hintaan lisätään laskutettaessa 10 prosentin arvonlisävero.

Huom. Kuvaston näyttelykorvaushinnasto on uudistunut 1.2.2020 alkaen. Uudessa hinnastossa teosmäärään ja -tyyppiin sidotusta korvausrakenteesta on luovuttu.

Fyysinen näyttely

Taulukon hinnat ovat perushintoja. Hinnaston aika- ja kävijäkertoimet soveltuvat kuten ennen, eli näyttelykorvauksen hinnan muodostumiseen vaikuttavat näyttelyn kesto sekä museon ja näyttelytilan edellisvuoden kokonaiskävijämäärä. Sekä keston että kävijöiden perusteella muodostetaan kerroin, joka lisätään perushintaan seuraavalla tavalla: taiteilijakohtainen perushinta + (perushinta x aika %) + (perushinta x kävijä %) = näyttelykorvaus €.

Taiteilijoita näyttelyssä Korvaus € / taiteilija
1 1300 €
2 800 €
3 580 €
4 465 €
5 410 €
6 375 €
7 350 €
8 330 €
9 315 €
10 (tai enemmän taiteilijoita) 300 €

Aikakerroin:

Taiteilijakohtainen perushinta käsittää 60 päivän näyttelyajan, johon lasketaan se aika, minkä näyttely on ollut yleisölle avoinna. Kun näyttelyaika pitenee, taiteilijakohtainen korvaus nousee seuraavasti:

90 päivään  saakka 50 %
120 päivään  saakka 90 %
180 päivään saakka 120 %

Yli 180 päivää kestävien näyttelyiden osalta näyttelykorvaus sovitaan erikseen.

Kävijäkerroin:

Kävijät kävijä %
1 – 9 999 0%
10 000 – 19 999 10 %
20 000 – 29 999 20 %
30 000 – 39 999 30 %
40 000 – 49 999 40 %
50 000 – 59 999 50 %

Jne.

Esimerkkitapaus:

Museossa on ollut kävijöitä vuonna 2019 10 000 – 19 999 henkilöä, näyttely on avoinna 61-90 päivää ja näyttelyssä on yhteensä kuusi taiteilijaa. Taiteilijakohtainen korvaus on 375 € + (375 x 0,1) + (375 x 0,5) = 600 €

Taiteilijakohtainen maksimikorvaus on 5000 euroa.

Kausiluonteiset näyttelyt

Kausiluonteisissa näyttelyissä, kuten kesänäyttelyissä, sovelletaan poikkeavaa hinnoittelua, joka on 200 €/taiteilija vuonna 2022.

Kausiluonteisten näyttelyiden hinnoittelussa ei huomioida aika- tai kävijäkertoimia. Hinnoittelua sovelletaan näyttelyjärjestäjiin, joiden toiminta ei ole ympärivuotista.

Ilmoitus näyttelystä tehdään e-asioinnin näyttelyilmoituslomakkeella. Lomakkeen lisätiedot-kohdassa tulee mainita, että ilmoitus koskee kesänäyttelyä. Muutamme korvauksen kausiluonteisen näyttelyn hinnan mukaiseksi ilmoituksen käsittelyvaiheessa.

Verkkonäyttely

Verkkonäyttelyhinnastoa sovelletaan, kun kyseessä on esimerkiksi verkkonäyttely, teosesittely ja/tai videot verkkosivuilla, teokset museoiden sosiaalisen median kanavissa tai taltioidut ja striimatut opastukset.

Verkkonäyttelyilmoitus tehdään Kuvaston e-asioinnin lomakkeella. Ilmoituksesta vastaavat näyttelyjärjestäjät. Verkkonäyttelyhinta on 1/3 perinteisen näyttelyhinnaston mukaisesta korvauksesta. Lomake antaa automaattisesti perinteisen näyttelykorvaushinnaston mukaisen summan, mutta muutamme sen manuaalisesti käsittelyvaiheessa. Kirjoitathan lomakkeen lisätietoihin ”verkkonäyttely”.

Taulukon hinnat ovat perushintoja. Verkkonäyttelyhinnastossa sovelletaan aikakerrointa, mutta ei kävijäkerrointa.

Taiteilijoita näyttelyssä Korvaus € / taiteilija
1 433 €
2 267 €
3 193 €
4 155 €
5 137 €
6 125 €
7 117 €
8 110 €
9 105 €
10 (tai enemmän taiteilijoita) 100 €

Aikakerroin:

Taiteilijakohtainen perushinta käsittää 60 päivän näyttelyajan, johon lasketaan se aika, minkä näyttely on ollut yleisölle avoinna. Kun näyttelyaika pitenee, taiteilijakohtainen korvaus nousee seuraavasti:

90 päivään  saakka 50 %
120 päivään  saakka 90 %
180 päivään saakka 120 %

Yli 180 päivää kestävien näyttelyiden osalta näyttelykorvaus sovitaan erikseen.