Usein kysytyt kysymykset

Kuvasto antaa yleistä tekijänoikeusneuvontaa sekä taiteilijoille että taiteen kuluttajille. Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin tekijänoikeuskysymyksiin. Alkuun olemme koonneet taiteilijoiden yleisimmät kysymykset ja loppuun taiteen kuluttajien kysymykset.

Taiteilijoiden usein kysytyt kysymykset

TEOSKYNNYS: Milloin teoskynnys ylittyy?

Teoskynnys ylittyy, kun teos on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimuksen katsotaan  yleensä täyttyvän, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu työhön ryhtyessään olisi päätynyt samanlaiseen muodon lopputulokseen. Teoskynnyksen ylittyminen arvioidaan aina teoskohtaisesti.

Tekijänoikeus suojaa muotoa, ei aihetta. Samasta aiheesta voi tehdä useanlaisia teoksia.

TEOKSEN MUUNTELU SEKÄ KAPPALEIDEN VALMISTAMINEN: Tein eräästä valokuvasta maalauksen, joka muistuttaa valokuvaa hieman yksityiskohdiltaan. Loukkasinko valokuvaajan tekijänoikeutta?

Jos teosta vapaasti muuttaen on saatu aikaan uusi ja itsenäinen teos, tekijän oikeus ei tekijänoikeuslain mukaan riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen. Toisin sanoen, jos maalauksesi ylittää teoskynnyksen eli täyttää itsenäisyys- ja omaperäisyyskriteerit, saat tekijänoikeuden luomaasi teokseen. Tällöin et tarvitse lupaa alkuperäiseltä taiteilijalta.

Teoskynnyksen ylittyminen arvioidaan teoskohtaisesti. Jos kynnys ei ylity, tarvitset luvan valokuvaajalta.

Saanko käyttää olemassa olevia piirroshahmoja taideteoksessa, jota käytän tapahtumakuvana somessa?

Tekijänoikeus suojaa muotoa, ei ideaa. Jos toisen teoksesta tehty muunnelma muodostaa itsenäisen tai omaperäisen uuden teoksen, ei muuntelijan tekijänoikeus riipu alkuperäisteoksen tekijänoikeudesta. Jos teoskynnys ei ylity, piirroksen käytöstä on sovittava alkuperäisteoksen oikeudenhaltijan kanssa.

Hahmot voivat olla tekijänoikeuden lisäksi suojattuja muilla immateriaalioikeuksilla, kuten tavaramerkillä.

TEOKSET VERKOSSA: Jos laitaan kuviani sosiaalisen mediaan, menetänkö tekijänoikeuteni?

Tekijänoikeus säilyy sinulla, vaikka olisit ladannut kuvat verkkoalustalle, jonka käyttöehdoissa usein annetaan palveluntarjoajalle laajat käyttöoikeudet kuviin. Some-palvelun käyttöehdoista on hyvä tarkistaa, kuinka laajat käyttöoikeudet palvelulle luovuttaa.

TEKIJÄNOIKEUS TYÖSUHTEESSA: Aloitan uudessa työpaikassa, jossa tehtäviini kuuluu valokuvien ottaminen työnantajani Instagram-tilille. Kenelle kuuluu tekijänoikeus ottamistani kuvista?

Suosittelemme sopimaan aina kirjallisesti tekijänoikeusasioista työnantajan kanssa. Epäselviä tilanteita syntyy varsinkin silloin, kun teosten luominen ei ole kuulunut varsinaisiin työtehtäviin. Olettamana on, että tekijänoikeus siirtyy määrätyssä laajuudessa työnantajalle, jos asiasta ei ole muuta sovittu ja jos teoksen tekeminen kuuluu varsinaisiin työtehtäviisi. Tätä kutsutaan työsuhdeolettamaksi.

Taiteen käyttäjien usein kysytyt kysymykset

TEOKSEN SUOJA-AIKA: Jos taiteilijan kuolinvuoden päättymisestä on jo kulunut 70 vuotta, saako kuvaa käyttää vapaasti?

Kuvataiteilijan suoja-aika sekä moraalisten että taloudellisten oikeuksien osalta on ohi, kun tekijänoikeudellinen suoja-aika on päättynyt. Sen sijaan taideteoksen valokuvanneella valokuvaajalla on itsenäinen valokuvaajan oikeus, joka on tekijänoikeuslain 49 a §:n mukainen lähioikeus.

Kuvataiteilijan oikeudenhaltijat eivät enää voi vedota taloudellisiin tai moraalisiin oikeuksiin suoja-ajan päätyttyä. Sen sijaan opetus- kulttuuriministeriön alainen Tekijänoikeusneuvosto voi kieltää julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaavan käytön. Loukkaavana käyttönä ei pidetty Akseli Gallen-Kallelan teosten toisintamista posliinilautasissa.

Vilho Lampi: Omakuva (1933). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Janne Tuominen
Vilho Lampi: Omakuva (1933). Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo. Kuva: Janne Tuominen

TEOKSEN MUUNTELU JA KAPPALEIDEN VALMISTAMINEN: Saako teoksen päälle laittaa tekstejä? Entä rajaaminen?

Tekijänoikeuslain 3 §:n mukaan teoksia ei saa toisintaa tekijän taiteellista ominaislaatua loukkaavalla tavalla. Tekstin sijoittaminen kuvan päälle ja kuvan rajaaminen voivat loukata kuvataiteilijan moraalisia oikeuksia. Tämän vuoksi tällaiseen käyttöön on saatava kuvataiteilijan lupa.

Voinko pyytää taiteilijaa valmistamaan minulle ihailemani taiteilijan esim. Pablo Picasson maalauksen kopion?

Tekijänoikeus on yksinoikeus. Ainoastaan Pablo Picasson perikunta voi antaa luvan kappaleen valmistamiseen. Suomessa Pablo Picasson perikunnan tekijänoikeuksia valvoo Kuvasto.

Yksityiseen käyttöön voi valmistaa muutamia kappaleita. Tällaiset kappaleet tulee valmistaa itse, teoksen kopioimista taiteellisin menetelmin ei voi antaa toisen tehtäväksi edes yksityistä käyttöä varten.

Taideopiskelija tai taiteilija voi valmistaa Picasson maalauksen kopion omaa yksityistä käyttöä varten. Näin valmistettua kappaletta ei saa luovuttaa muuhun käyttöön. Jäljennös on tekijänoikeuslain erityisen määräyksen mukaan merkittävä siten, että sitä ei voi sekoittaa alkuperäiseen. Lisäksi tekijän signeerauksen merkitseminen voi tapahtua vain oikeudenhaltijan luvalla. Yksityiseen käyttöön valmistetun teoksen saa antaa lahjaksi lähimmässä ystävä- tai perhepiirissä.

TAIDETEOS VERKOSSA: Saanko laittaa valokuvateoksia tai maalausten ja veistosten kuvia omalle kotisivulleni, jossa kerron oman elämäni tapahtumista?

Et saa laittaa kuvia verkkoon ilman kuvan oikeudenhaltijan lupaa. Verkkojulkaiseminen ei  ole koskaan yksityistä käyttöä. Se että valokuvaaja tai muu kuvan oikeudenhaltija on antanut luvan toisintaa kuvan jollakin kotisivulla jossakin yhteydessä, ei rajoita valokuvaajan oikeutta muun käytön osalta.

Olen lifestyle-blogin kirjoittaja ja harrastan museoissa käyntiä. Jos kuvaan museossa itseäni ja taustalla näkyy taideteos, saanko julkaista kuvan blogissani?

Voit julkaista kuvan blogissasi, jos taustalla olevan teoksen tekijänoikeudellinen suoja-aika (70 vuotta taiteilijan kuolinvuoden päättymisestä) on umpeutunut.

Jos suoja-aika on vielä voimassa, jää kuvan julkaisemisen oikeus riippumaan siitä, soveltuuko tilanteeseen jokin kuvataiteen teoksia koskeva tekijänoikeuslain rajoitussäännös. Sinun tapauksessasi kyseeseen voi tulla ns. teoksen toisarvoista käyttöä koskeva rajoitus. Rajoitussäännöksen soveltuminen katsotaan kuitenkin tapauskohtaisesti, joten yleistä sääntöä ei voi etukäteen määrittää.

Yleisesti ottaen rajoitus ei todennäköisesti sovellu ja teoksen käyttöön tarvitaan lupa, jos teos valitaan kuvaan erikseen ja sen voi kuvasta selvästi tunnistaa. Jos taas teos jää selkeästi ja toisarvoisesti – esimerkiksi muiden teosten ja museokävijöiden kanssa taustalle – on rajoitussäännöksen soveltuminen todennäköisempää.

Kuvaamisen osalta on hyvä aina huomioida myös museoiden mahdolliset, teoksia koskevat kuvauskiellot.

Saako verkosta löytyviä CC0-lisenssillä merkittyjä kuvia käyttää vapaasti?

Verkossa oleviin kuviin on hyvä suhtautua pienellä varauksella. Kuvan käyttäjä on aina vastuussa siitä, että asianmukaiset luvat ovat kunnossa, kun kyseessä on tekijänoikeuden alainen kuvankäyttö. Kuvan tekijällä on oikeus korvaukseen, jos kuvaa on käytetty ilman tekijän lupaa. Verkossa on toki luotettavia sivuja, joilta löytyy kuvia CC0-lisenssillä, kuten Kansallisgallerian Taidekokoelmat verkossa -sivustolla.

Eero Järnefelt: Syreenipensas (päiväämätön ja ajoittamaton). Kuva: Kansallisgalleria / Ainur Nasretdin

Tarvitsenko luvan taiteilijalta, jos lisään hänen teokseensa vievän linkin verkkosivuilleni?

Tekijänoikeuslaki ei edellytä, että linkityksestä kerrotaan tai pyydetään tekijältä lupa. Tällainen tavanomainen hyperlinkki on yleensä sallittu, ja sitä voidaan verrata viittaamiseen. Joissakin tapauksissa ilmoittaminen linkityksestä on kuitenkin hyvän tavan mukaista. Tekijänoikeudella suojatun aineiston, kuten videoiden, ”tuominen” eli upottaminen omalle sivulle voi olla luvanvaraista.

TEOSTEN YKSITYINEN KÄYTTÖ: Saanko painattaa kuvataiteilija Marc Chagallin kivan kuvan hääkutsuuni? Häämme ovat sadalle lähimmälle ystävällemme ja sukulaisellemme.

Yksityinen käyttö tarkoittaa käyttöä lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä. Lisäksi yksityinen käyttö on rajoitettu muutamaan kappaleeseen. Muutama kappale on korkeintaan viisi kappaletta. Tätä laajempi käyttö edellyttää oikeudenhaltijan luvan. Suomessa Marc Chagallin oikeudenhaltijoita edustaa Kuvasto.

TAIDETEOS TIETEELLISESSÄ JULKAISUSSA: Vertailen väitöskirjassani moderneja taideteoksia. Saanko laittaa tekstin sekaan kuvia teoksista?

Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. Esityksessä on oltava tieteellinen käsittelytapa, kuvien on liityttävä tekstiin, tekstin on oltava pääasia ja kuvien käytön on selvennettävä tekstiä. Jos nämä edellytykset eivät täyty tai haluat käyttää taideteoskuvia esimerkiksi kansikuvana, on tekijältä kysyttävä lupa ja tekijä on oikeutettu korvaukseen, kun teosten suoja-aika on vielä voimassa. Kuvasto myöntää lupia tällaiseen käyttöön edustamiensa taiteilijoiden puolesta.

TEOSTEN KAUPALLINEN KÄYTTÖ: Haluaisin käyttää erään taiteilijan teosta kirjan kannessa ja verkkosivuillani. Miten haen käyttölupaa?

Kuvaston verkkosivuilla voit lähettää helposti ja nopeasti lupahakemuksen, jos taiteilija on Kuvaston edustama. Sen voit tarkistaa Kuvaston verkkosivujen taiteilijaluettelosta. Jos taiteilija ei kuulu Kuvastoon, sinun tulee neuvotella käytöstä suoraan taiteilijan kanssa. Sopimus käytöstä kannattaa tehdä kirjallisesti. Teoksen käyttäjänä vastaat siitä, että lupa on kunnossa.

Haluaisin valmistaa myyntituotteita, jossa olisi kuva Oulun Toripolliisi-veistoksesta.

Kyseisen teoksen suoja-aika on voimassa, joten tarvitset sen käyttöön luvan. Kuvasto edustaa patsaan tehnyttä kuvanveistäjä Kaarlo Mikkosta, joten voit hakea lupaa Kuvaston verkkosivujen kautta. Kuvasto huolehtii luvista ja korvauksista järjestöön kuuluvien taiteilijoiden puolesta.

Voiko rakennusta käyttää olutmainoksessa ilman arkkitehdin lupaa?

Käyttöä mainonnassa voidaan pitää kuvataiteilijan moraalista oikeutta ns. respektioikeutta loukkaavana käyttönä. Näin on todettu mm. korkeimman oikeuden ratkaisussa, joka koski Eila Hiltusen teoksen käyttöä Mercedes Benz -automainoksessa.

Vaikka rakennuksen saa vapaasti kuvata, koskee tämä rajoitussäännös taloudellisia oikeuksia. Moraalisten oikeuksien vuoksi arkkitehdin lupa käyttöön on kuitenkin saatava.

Ostin kuviollista kangasta ja haluaisin tehdä siitä myyntituotteita. Pitääkö minun maksaa tekijänoikeuskorvauksia?

Saadakseen suojaa teoksen on ylitettävä teoskynnys. Taidekäsityön tuotteissa teoskynnys on asetettu huomattavan korkealle oikeuskäytännössä. Tekijänoikeusneuvosto on lausunnoissaan katsonut eräiden kangasmallien yltävän teostasoon, jolloin ne ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja. Esimerkiksi omaperäinen puolukkakuvio on saanut tekijänoikeussuojaa, mutta ei-omaperäinen pallokuvio ei. Tekijänoikeus suojaa muotoa, eli puolukkakuosin muoto sai suojaa, eivät puolukat aiheena.

Jos  valitsemasi kangas ylittää teoskynnyksen, tarvitset luvan kankaan käyttöön. Huomioithan myös, että tekijänoikeuden lisäksi kangas voi olla suojattu mallioikeudella tai tavaramerkillä.