Vastuullisuus

Kuvassa Ekokompassi-logo ja slogan: Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja. Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Haluamme olla mukana vauhdittamassa vihreää siirtymää – muutoksessa kohti ekologisesti kestävämpää luovaa taloutta ja kasvua. Katsomme, että kuvataideala voi toimia suunnannäyttäjänä ympäristövastuun ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen.

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Tammikuussa 2023 Kuvastolle myönnetty Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti todistaa sitoutumisemme ympäristövastuulliseen toimintaan ja sen jatkuvaan parantamiseen. Ympäristölupauksemme on lisätä ympäristöön liittyvää vaikuttamistyötä ja ympäristötietoisuutta sekä toimia vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Ympäristöohjelmamme päätavoitteet vuosille 2023–2025 ovat:

  • Vaikuttamistyö Kuvaston positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamiseksi
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen viestinnällä
  • Energiankulutuksen CO2-päästöjen vähentäminen

Ympäristövastuu konkreettisina tekoina

Kannustamme kuvataidealan toimijoita, sidosryhmiämme, kumppaneita ja asiakkaitamme huomioimaan ympäristön omassa toiminnassaan. Rohkaisemme ympäristötekoihin sitouttamalla ympäristövastuuseen esimerkiksi vuokranantajana vuokrasopimuksen ehdoissa. Toimitilamme ja Ars Longa -taiteilijatalon osakkaana huolehdimme ympäristön huomioimisesta päätöksenteossa.

Kannustamme myös henkilöstöämme ympäristötekoihin koulutuksen, osallistamisen ja vastuun jakamisen keinoin. Ympäristöä koskevat, arkiset toimintatapojen linjauksemme ovat osa uusien työntekijöiden perehdytystä. Pidämme esillä ympäristöteemoja Kuvaston arkiviestinnässä ja viestimme  toteutuneista ympäristöteoistamme.

Seuraamme toimistomme vuosittaista sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta kulutuksen vähentämiseksi. Hankinnoissa suosimme ympäristösertifioituja tuotteita ja palveluita. Valitsemme uusiomateriaaleja ja lähellä tuotettuja tuotteita ja palveluita aina kun mahdollista. Tilaisuuksissamme ja tapahtumissa tarjoamme kasvistuotteita. Vuokraamme tavaroita ja palveluita materiaalin kulutuksen vähentämiseksi. Huomioimme ympäristömme, kun teemme sopimuksia palveluntarjoajien kanssa.

Vähennämme toimitilamme siivouksessa käytettävien kemikaalien haitallista ympäristövaikutusta huolehtimalla niiden turvallisesta säilytyksestä ja käyttöohjeistuksista ja vaihtamalla kemikaalit ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin. Toiminnassamme syntyvän jätteen määrää vähennämme suosimalla sähköisiä asiakirjoja ja jätteen lajittelua seuraamalla.

Työmatkaliikenteen ympäristöpäästöjen vähentämiseksi valitsemme julkisen liikenteen tai pyörän aina mahdollisuuksen mukaan, työmatkalinjauksemme mukaisesti. Vältämme ylimääräistä matkustamista suosimalla etätapaamisia.

Lue myös:

Kuvastolle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti