Uutiset

Kuvastolle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-ympäristösertifikaatti todentaa sitoutumisemme konkreettisiin ympäristötekoihin ja ympäristötyön jatkuvaan parantamiseen. 

Haluamme olla mukana vauhdittamassa vihreää siirtymää, muutosta kohti ekologisesti kestävämpää taloutta ja kasvua. Katsomme, että kuvataideala voi toimia suunnannäyttäjänä ympäristövastuun ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen. Tammikuussa 2023 Kuvastolle myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoittaa, että olemme sitoutuneet omassa toiminnassamme säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. 

Kuvaston strategiatyössä olemme tunnistaneet ympäristöasiat ja ilmastonmuutoksen toimintaympäristöömme vaikuttavina muutostekijöinä. Yhteistyön Ekokompassin kanssa aloitimme maaliskuussa 2022. Laadimme viime vuonna kolmivuotisen ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 

Toimintamme suorat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, mutta siitä huolimatta olemme tunnistaneet positiivisia vaikutusmahdollisuuksia laajasti. Ympäristöohjelmamme mukaisesti rohkaisemme sidosryhmiämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme huomioimaan ympäristön omassa toiminnassaan. Kasvatamme Kuvaston positiivista hiilikädenjälkeä toimimalla vastuullisesti ja ympäristön kannalta kestävästi, ja viestimällä siitä.

Ympäristöohjelmamme kolme päätavoitetta vuosille 2023–2025 ovat:

  • Vaikuttaminen Kuvaston positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamiseksi
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen 
  • Energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Konkreettisista ympäristöteoistamme voit lukea lisää Vastuullisuus-sivultamme.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Suomen Luonnonsuojeluliiton omistama Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001-standardiin. Se on ympäristöasioiden hallintaan tarkoitettu työkalu, mikä tarkoittaa, että ympäristöasiat huomioidaan kaikissa organisaation toimintaan liittyvissä asioissa. 

Ekokompassi-sertifikaatin saamiseksi organisaation tulee täyttää kymmenen ympäristökriteeriä, joihin sisältyvät muun muassa oman toiminnan merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistaminen, tavoitteellisen ympäristöohjelman laatiminen ja sitoutuminen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Organisaatio raportoi toiminnastaan Ekokompassille vuosittain, ja ulkoinen auditoija tarkistaa kriteerien täyttymisen aina kolmen vuoden välein.