Artikkelit

Omistusoikeus vs. tekijänoikeus

Kuva: Jyrki Vainio

Kuvaston juttusarjassa teemme selkoa tekijänoikeuslakiin ja kuvataiteilijan oikeuksiin liittyvistä termeistä. Tässä artikkelissa käymme tiivistetysti läpi, mitä yhteistä tekijänoikeudella on omistusoikeuden kanssa ja miten ne eroavat toisistaan.

Tekijänoikeus muistuttaa monella tavoin omistusoikeutta. Taiteilija omistaa aineetonta arvoa, ja tekijän oikeudet suojaavat taiteilijan, eli oikeudenomistajan teoksia. Oikeudenhaltijana taiteilijalla on yksinoikeus päättää, missä ja miten hänen teoksiaan voidaan käyttää. Hän voi myös hyötyä oikeuksistaan taloudellisesti, eli saada taideteostensa käytöstä korvauksia.

Yhteneväisyyksistä huolimatta tekijänoikeus on omistusoikeuteen verrattuna lähtökohtaisesti rajallinen. Yleinen, yleisön etu voi rajoittaa tekijän oikeuksia, jolloin teoksia saa käyttää vapaasti ilman tekijän lupaa eikä tekijällä ole oikeutta korvauksiin. Näitä kuvataiteilijan oikeuksia rajoittavia tapauksia kuvataan tarkemmin tekijänoikeuslain rajoitussäännöksissä, ja niiden tarkoituksena on turvata muun muassa sivistyksellisiä päämääriä.

Taideteoksen ostaneelle teoksen omistajalle saattaa sen sijaan tulla yllätyksenä, että teoksen käyttö voi myöhemminkin edellyttää taiteilijan lupaa. Tekijänoikeus ei siirry omistajalle omistusoikeuden myötä, vaan oikeus säilyy kuvataiteilijalla teosmyynnin jälkeen, ellei asiasta toisin sovita. Jos taideteoksen omistaja haluaa esimerkiksi teettää omistamastaan teoksesta postikortteja myyntiä varten tai käyttää kuvaa teoksesta verkossa tai somessa, tarvitsee hän siihen silloin tekijän luvan. Taiteilija voi puolestaan yleensä vapaasti teettää oikeuksiensa nojalla jo myymästään tai luopumastaan teoksesta postikortteja ilman teoksen omistajan lupaa. Halutessaan hän voi myöntää luvan teoksen käytölle myös jollekin kolmannelle osapuolelle, ellei hän ole tästä mahdollisuudesta luopunut tai pidättäytynyt.

Vaikka omistusoikeus ei tuo taideteoksen omistajalle tekijänoikeutta, on myös omistajalla tiettyjä oikeuksia. Hän saa esimerkiksi vapaasti näyttää omistamiaan teoksia julkisesti taidenäyttelyissä, sillä tekijän näyttämisoikeus raukeaa taiteilijan myydessä teoksensa tai luopuessaan siitä pysyvästi. Omistaja voi myös asettaa taideteoksen uudelleen myyntiin ilman tekijän lupaa.

***

Kuvasto antaa yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa sekä tekijöille että taiteen käyttäjille. Lisätietoa tekijänoikeuden perusteista löydät myös täältä.

Termeistä selkoa -sarjassa aiemmin ilmestyneet:
Miksi moraaliset oikeudet ovat tärkeitä?
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu