ISNI-tunnuksen käyttö laajenee museoalalle

Taiteilijat haltuun -yhteistyöhanke konkretisoi ISNI-tunnisteen hyötyjä Kuvaston ja taidemuseoiden välisessä tietojenvaihdossa. Kansalliskirjaston koordinoima hanke kestää vuoden 2024 loppuun. Taiteilijat haltuun […]