Artikkeli

Teoksen sisällyttäminen taideteokseen

Kuvataiteilija saattaa hyödyntää omassa teoksessaan osia toisen tekemästä teoksesta tai koko teos voi perustua olemassa olevaan teokseen.

Taiteilija on ehkä inspiroitunut näkemästään valokuvasta ja maalaa sen pohjalta öljyväriteoksen. Jos alkuperäinen teos tulee silloin muunnelluksi niin, että uusi teos on riittävän itsenäinen ja omaperäinen ylittääkseen teoskynnyksen, ei taiteilija tarvitse alkuperäisen teoksen tekijän lupaa teokseensa.

Taideteoksessa, johon on sisällytetty toisten tekemiä teoksia, saattaa teosten käyttöön soveltua myös jokin tekijänoikeuslain rajoitussäännös, kuten yleinen sitaattioikeus, jonka nojalla teoksen käyttö on sallittua.

Videoteoksessa saattaa olla mukana esimerkiksi valokuvia tai musiikkikappaleita. Jos kuvankäytöllä on videoteoksessa toisarvoinen merkitys, ei videon tekijä tarvitse lupaa kuvan tekijältä. Musiikkikappale voi taas joskus päätyä teokseen tahattomasti; teos on esimerkiksi kuvattu tilassa, jossa soi taustamusiikki. Silloin kappaleen sisällyttäminen videoteokseen voidaan tulkita sitaatiksi.

Kun toisten teosten käyttö taideteoksessa ei ole vapaata rajoitussäännösten mukaisesti, taiteilija tarvitsee alkuperäisen teoksen tekijän luvan. Jos kyseessä on tekijänoikeusjärjestön edustama tekijä, kannattaa taiteilijan ottaa yhteyttä järjestöön jo hyvissä ajoin ennen teoksen valmistumista ja neuvotella mahdollisesta korvauksesta.

Kuvasto tarkistaa edustamiensa taiteilijoiden tapauksessa myös erikseen, ettei teoksen käyttö taideteoksessa loukkaa alkuperäisen teoksen tekijän moraalisia oikeuksia.

Linkkejä:

Tunne oikeutesi, taiteilija: Oikeuksien hankkiminen
Tekijänoikeudesta ja taiteen vapaudesta: musiikki taideteoksessa