Artikkeli

Saanko siteerata taideteosta?

Tekijänoikeuslaissa on mukana niin kutsuttuja rajoitussäännöksiä, jotka koskevat tilanteita, joissa taiteilijan oikeuksia on kavennettu. Näissä tarkoin määritellyissä tilanteissa kuvaa taideteoksesta saa käyttää vapaasti ilman tekijän lupaa. Taiteilijan moraalisia oikeuksia tulee kuitenkin kunnioittaa.

Eräs rajoitussäännöksistä koskee siteeraamista eli toisen teoksen lainaamista. Laissa on mukana sekä kaikkien teoslajien siteeraamisoikeutta että kuvien siteeraamista koskeva säännös.

Yleinen siteeraussäännös (22 §) sallii lainaamisen julkistetusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Lainaaminen edellyttää näin, että teos on julkistettu, käyttö on hyvän tavan mukaista, lainaus ei ole tarpeettoman laaja ja lähde ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti. Hyvä tapa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että siteeraaminen mainoksessa ei ole sallittua ilman tekijän lupaa. Hyvän tavan mukaisuuteen liittyy myös asiallinen yhteys siihen teokseen, jossa sitaattia käytetään. Lainaaminen ei ole sallittua vain sen vuoksi, että oma teksti tulisi kiinnostavaksi tai myisi paremmin.

Niin kutsuttu kuvasitaatti on hankala siksi, että siteeratessa käytetään koko teosta, kun taas tekstiä lainatessa käytetään yleensä vain osaa kokonaisesta teoksesta. Epäselvyyksiä syntyy usein kuvasitaatin suhteesta yleiseen sitaattioikeuteen.

Kuvasitaattia koskevan säännöksen (25 §) mukaan julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen.

Tällainen sitaatti edellyttää, että kuvalla on asiallinen yhteys tekstiin –  se selventää ja havainnollistaa tekstiä. Tieteellisen esityksen tulee noudattaa tieteellisen tekstin kriteerejä ja tekstin on oltava pääasia. Myös arvostelevissa esityksissä, kuten näyttelykritiikeissä, pääpainon tulee olla tekstissä, jota kuva valaisee ja selventää.

Kun sitaatin edellytykset eivät täyty tai haluat käyttää taideteosta kuvitustarkoituksessa tai vaikkapa väitöskirjan kansikuvana, tulee sinun kysyä tekijältä lupa ja tekijä on oikeutettu korvaukseen, jos teoksen suoja-aika on vielä voimassa. Kuvasto myöntää lupia näissä tilanteissa teosten käyttöön edustamiensa taiteilijoiden puolesta.

Aiheesta lisää:

Video: Tunne oikeutesi, taiteilija: Lainaaminen vs. varastaminen