Artikkeli

Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin

Tekijänoikeus suojaa kuvataiteen teoksia, jotka ylittävät ns. teoskynnyksen, eli ne ovat itsenäisiä ja omaperäisiä. Suoja syntyy teoksen luomishetkellä ja on voimassa taiteilijan eliniän ja kuoleman jälkeen vielä 70 vuotta.

Tekijän oikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Ne antavat taiteilijalle oikeuden päättää ja saada korvauksia teostensa hyödyntämisestä.

Taloudelliset oikeudet koskevat taiteilijan tekemän teoksen käyttöä ja yleisölle saattamista. Niiden perusteella taiteilijan on mahdollista sopia käytöstä ja saada siitä korvaus.

Taloudellisia oikeuksia ovat: kappaleen valmistaminen teoksesta (esim. teoksen kopioiminen julkaisua varten), teoksen levittäminen (esim. fyysisen teoksen myyminen tai vuokraaminen), teoksen julkinen esittäminen (esim. teoksen esittäminen elokuvateatterissa), teoksen julkinen näyttäminen (esim. taidenäyttelyissä) ja teoksen välittäminen yleisölle (esim. verkossa tai tv:ssä).

Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus, respekti/kunnioittamisoikeus ja kuvataiteilijan luoksepääsyoikeus. Nämä oikeudet suojaavat taiteilijan persoonaa ja taiteellista arvoa.

Tiesithän, että moraalisia oikeuksia tulee kunnioittaa silloinkin, kun kuvataideteosta saa käyttää tekijänoikeuslain mukaan vapaasti? Lue lisää moraalisista oikeuksista.

Kuvasto huolehtii edustamiensa taiteilijoiden taloudellisista oikeuksista sopimalla taiteilijoiden teosten käytöstä, myöntämällä lupia niiden käyttöön, perimällä käytöstä korvauksia ja tilittämällä korvaukset taiteilijoille. Luvansaajan tulee noudattaa Kuvaston käyttöehtoja ja kunnioittaa taiteilijan moraalisia oikeuksia.

Teoksen muuntelu edellyttää taiteilijan luvan. Kuvaston edustaman taiteilijan tapauksessa tarkistamme luvanhakijan puolesta taiteilijalta etukäteen, myöntääkö tekijä muuntelulle luvan. Myös mainonnan tai käyttöesineiden yhteydessä varmistamme taiteilijan suostumuksen ennen luvan myöntämistä.

Taiteilija voi halutessaan luopua taloudellisista oikeuksistaan joko kokonaan tai osittain, mutta moraaliset oikeudet jäävät silloinkin tekijälle.

(Kaavio Kuvaston Tekijänoikeus tutuksi -oppaasta)

 

Linkkejä:

Tunne oikeutesi, taiteilija -videosarja Youtubessa
Tunne oikeutesi, taiteilija -kampanja