Uutiset

Kuvaston asiakassopimus uudistuu

Vuoden alussa voimaan astunut uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista vaikuttaa myös Kuvaston toimintaan. Laki perustuu EU-direktiiviin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa sekä lisätä järjestöjen hallinnon avoimuutta suhteessa tekijöihin ja käyttäjiin.

Kevään aikana Kuvaston sääntöihin tullaan tekemään mm. joitakin muutoksia ja myös asiakassopimusta uudistetaan. Sopimuspohja hyväksytään kevätkokouksessa toukokuussa 2017. Uudistuksesta tiedotamme asiakkaita kesäkuussa Kuvaston verkkosivuilla. Nykyinen sopimus on siihen asti voimassa sellaisenaan. Kuvaston taiteilija- ja oikeudenhaltija-asiakkaita, jotka ovat liittyneet Kuvastoon ennen vuotta 2017, olemme tiedottaneet muutoksista kirjeitse ja sähköpostitse maaliskuussa.

Muistutuksena tekijöille ja oikeudenhaltijoille:

  • Kuvastolla on asiakassopimuksen perusteella oikeus myöntää puolestasi lupia teostesi käyttöön sekä periä käytöstä korvauksia. Sinulla on kuitenkin edelleen oikeus myöntää lupia teostesi ei-kaupalliseen käyttöön, kuten tähän asti. Oikeuksien hallinnointialueen voit tarkistaa täällä.
  • Halutessasi sinulla on mahdollisuus irtisanoa Kuvaston asiakassopimus. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, minkä jälkeen asiakkuus lakkaa puolen vuoden päästä irtisanomisesta.
  • Oikeudenhaltijana sinulla on vapaus valita tekijänoikeusjärjestö, jolle annat valtuuden tai jonka kanssa teet asiakassopimuksen. Järjestön ei tarvitse sijoittua Suomeen, vaan voit valita myös toiseen EU-maahan sijoittuneen järjestön. Et kuitenkaan voi kuulua samanaikaisesti samoja oikeuksia hallinnoiviin organisaatioihin.
  • Suomessa Kuvasto on ainoa kuvataiteen tekijänoikeusjärjestö. Kansainvälinen sisarjärjestöverkostomme, joka edustaa Kuvastoon kuuluvia taiteilijoita ulkomailla, kattaa nykyisellään 34 eri maata. Kuvaston asiakkuus ei myöskään estä kuulumistasi muihin alan liittoihin ja taiteilijaseuroihin.

Lakiin liittyvät tiedustelut: toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, p. 040 511 9440; asiakas- ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen, p. 045 608 2900