Möjlighet att klaga

Kuvasto besvarar eventuella klagomål från sina medlemmar, rättsinnehavare, användare och övriga organisationer för kollektiv förvaltning så snabbt som möjligt. Kuvastos personnel behandlar klagomål under ledning av verksamhetsledaren. Vid behov kan verksamhetsledaren anvisa ärendet till styrelsen. Kuvasto ger ett skriftligt och motiverat svar på klagomål. Eventuella tvister ska främst lösas genom förhandlingar. Om man inte når en överenskommelse genom förhandlingar, bestäms forumet enligt lagen.