Tiedotteet

Turun hovioikeus vahvisti taidekauppiaan tuomion maksamattomista tekijänoikeuskorvauksista

Turun hovioikeus on antanut 26. kesäkuuta tuomion miljoonien arvoista taidemyyntiä koskevassa rikosasiassa. Tamperelainen taideliike ja sen törkeästä kavalluksesta tuomittu omistaja määrättiin suorittamaan Kuvastolle maksamatta jääneet taiteen jälleenmyyntikorvaukset.

Turun hovioikeus vahvisti Pirkanmaan käräjäoikeuden 7.7.2022 tamperelaiselle taidekauppiaalle antaman tuomion laajassa, taidemyyntiä koskevassa rikosasiassa. Art Partners Finland -liikkeen omistaja jätti vuosina 2010–2019 ilmoittamatta kuvataideteosten jälleenmyynnit Kuvastolle. Käräjäoikeus tuomitsi omistajan maksamattomien jälleenmyyntikorvausten seurauksena törkeästä kavalluksesta.

Tekijänoikeuslakiin perustuva taiteilijan jälleenmyyntikorvaus tarkoittaa taiteilijan oikeutta saada tekijänoikeuskorvaus, kun teos jälleenmyydään taidemarkkinoilla. Taidemarkkinoiden ammattilaisten tulee ilmoittaa Kuvastolle jälleenmyyntikorvauksen alaiset teosmyynnit. Kuvasto huolehtii korvausten tilittämisestä taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille.

Turun hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että taideliike ja sen omistaja olivat vastuullisia suorittamaan Kuvastolle maksamatta jääneet jälleenmyyntikorvaukset sekä korvauksia oikeudenkäyntikuluista yhteensä noin 258 000 euroa viivästyskorkoineen.

Kuvasto on tyytyväinen hovioikeuden tuomioon ja kiittää viranomaisia sekä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry:tä pitkäjänteisestä yhteistyöstä. TTVK edusti Kuvastoa myös rikosjutun jatkokäsittelyssä Turun hovioikeudessa.

– Taiteilijalla on luovuttamaton oikeus jälleenmyyntikorvaukseen, ja kyseessä on myös kansainvälisesti harmonisoitu oikeus. Tämä tuorein tuomio vahvistaa taiteilijan asemaa ja taidemarkkinan läpinäkyvyyttä Suomessa, kiittelee Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

Kuvasto ja TTVK ovat tehneet taidemarkkinoiden valvontayhteistyötä vuodesta 2016. Ensimmäinen rikostuomio maksamattomista jälleenmyyntikorvauksista tuli Pohjois-Savon käräjäoikeudesta keväällä 2020. Annetut tuomiot edistävät jälleenmyyntikorvauksen valvontaa ja auttavat ehkäisemään taidekaupan rikoksia.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

>> Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n tiedote tuomiosta

Lisätiedot:

Kuvaston toiminnanjohtaja Tommi Nilsson, , p. 040 511 9440