Uutiset

Kuvaston asiakaskysely: ”Tsemppiä tulevaan työhön ja taiteilijan elannon ansaintaan”

Selvitimme kesän aikana taiteilija- ja oikeudenhaltija-asiakkaidemme näkemyksiä Kuvaston toiminnasta, palveluista ja viestinnästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 134 taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa, jotka edustavat laajasti visuaalisen taiteen eri aloja – kuten maalaustaidetta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa, valokuva- ja mediataidetta, muotoilua ja taidekäsityötä.

Kyselyn perusteella Kuvaston taiteilija-asiakkaat tuntevat toimintamme keskimääräisesti hyvin. Myös arvomme välittyvät työssämme hyvin, sillä valtaosan mielestä (74 %) Kuvasto on asiantunteva toimija. Palvelevana ja luotettavana Kuvastoa pitää puolet vastaajista (50,5%). Parannettavaa vastaajat näkevät sen sijaan esimerkiksi toimintamme nopeudessa ja joustavuudessa.

Ensisijaisina tehtävinämme taiteilijat ja oikeudenhaltijat pitävät edunvalvontaa, ja siihen kiinteästi kytkeytyvää tekijänoikeuskorvausten keräämistä ja maksamista. Yli puolet vastaajista (58 %) näki myös teosten luvattoman käytön valvonnan olennaisena toimintana. Yksittäisenä esimerkkinä kyselyssä mainittiin esimerkiksi taiteilijoiden isyysoikeuden edistäminen digiympäristössä, kuten sosiaalisen median alustoilla.

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön merkitys entistä suurempi

Näyttelytoiminnan ja -korvauksen suuri merkitys taiteilijoille tuli esiin kyselyssä monessa kohdin. Saimme vastaajilta runsaasti ehdotuksia lupatoiminnan kehittämiseksi ja näyttelykorvauksen edistämiseksi. Kiitosta saimme muun muassa perustehtävämme toteuttamisesta, viestinnästä, neuvonnasta ja vaikuttamistyöstämme.

On hienoa, että taiteilijoiden oikeuksissa tullaan tälle vuosituhannelle – ote kyselystä

Kyselyn mukaan taiteilijat ovat kiinnostuneita kuulemaan tekijänoikeuksiin liittyvästä edunvalvonnasta. Vastaajat kaipaavat tietoa eri korvauslajeista, ylipäänsä lisensointitoiminnasta ja tekijänoikeusloukkausten valvonnasta. Osa vastaajista toivoi myös enemmän näkyvyyttä vaikuttamistyölle ja edunvalvonnan teemoille.

Edesmenneitä taiteilijoita edustavien oikeudenhaltijoiden toiveet koskivat suurimmaksi osaksi viestintää. Oikeudenhaltijat kokevat Kuvaston hieman etäisempänä kuin taiteilija-asiakkaat ja toivovat säännöllisemmin lisätietoa toiminnastamme ja edunvalvontatyöstämme.

Saatuja vastauksia hyödynnämme syksyn aikana muun muassa strategiatyössä sekä Kuvaston toiminnan ja viestinnän suunnittelussa. Suuret kiitokset vielä kaikille vastaajille!

***

Kuvaston taiteilija- ja oikeudenhaltija-asiakkaille suunnattu nettikysely toteutettiin 21.6.–20.8. välisenä aikana. Kyselyyn osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvoimme kolme 30 euron lahjakorttia NIDE-kirjakauppaan. Ilmoitimme palkinnoista voittajille henkilökohtaisesti elokuun lopussa.