Uutiset

Kuvaston syyskokouskuulumiset

Kuvaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 vahvistettiin maanantaina 27. marraskuuta Helsingin Teatterimuseossa pidetyssä syyskokouksessa.

Kuvaston strategiana on edistää kuvataiteilijoiden toimeentuloa sekä vahvistaa Kuvaston asemaa kuvataiteen yhteisenä tekijänoikeusäänenä. Vuonna 2018 Kuvaston toiminnan painopisteinä ovat strategian mukaisesti: kuvataiteen tekijänoikeusmarkkinan kasvattaminen sekä päättäjiin kohdistuvan vaikuttamistyön vahvistaminen ja edunvalvontatyön kehittäminen. Erityisenä painopisteenä on Kuvaston organisaation osaamisen kehittäminen niin, että Kuvaston valmius palvella asiakkaitaan turvataan.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen lisäksi yhdistyksen kokouksessa keskusteltiin Kuvaston tulevasta sääntöuudistuksesta. Hallituksen esitys sääntöuudistuksesta hyväksyttiin, ja käsittely jatkuu kevätkokouksessa. Uudistus edellyttää sääntöjen hyväksymistä kahdessa perättäisessä vuosikokouksessa.

Kuvaston hallituksessa erovuorossa olivat Ornamon edustaja Anna Rikkinen sekä Valokuvataiteilijoiden Liiton edustaja Kalle Kataila. Anna Rikkinen valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle ja uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa kuvataiteilija Sara Ahde (VTL), joka kertoo odottavansa hallitustyöskentelyä innolla:

”Tekijänoikeudet ovat tärkeä asia, ja odotan suurella mielenkiinnolla työhön ryhtymistä.”

Kuvaston hallitus ja toimisto kiittävät lämpimästi Kalle Katailaa, joka osoitti hallituskautenaan iloisen innostunutta otetta tekijänoikeuksien kehittämistyössä.