Artikkelit

Kuvaston keräämät tekijänoikeuskorvauslajit

Kuvassa #TermeistäSelkoa ja graafisena elementtinä henkilö, jonka puhekuplassa huutomerkki.

Kuvasto kerää tekijänoikeuskorvauksia edustamiensa taiteilijoiden puolesta, ja ne ovat yleensä taiteilijoille ensisijainen syy liittyä Kuvastoon. Yllätyksenä saattaa sen sijaan tulla se, että joissain tapauksissa keräämme korvauksia kaikkien taiteilijoiden puolesta.

Seuraavaksi käymme läpi, mitä tekijänoikeuskorvauksia keräämme taiteilijoille ja missä tilanteissa. Useimmiten korvaussanaan itsessään sisältyy tarkoitus tai konteksti, jossa taiteilijan teosta on hyödynnetty.

Jos olet jo liittynyt Kuvastoon, keräämme puolestasi kaikkia alla lueteltuja korvauksia. Niin kutsuttuja sopimuslisenssikorvauksia maksamme kaikille taiteilijoille. Kollektiivisia tekijänoikeuskorvauksia, joihin lukeutuvat muun muassa tekijöille jaettavat VISEK-apurahat, ei käsitellä tässä Termeistä selkoa -artikkelissa. Niistä voit lukea aiemmin julkaistusta Yksityisen kopioinnin hyvitys -artikkelista.

Käyttökorvaus

Käyttökorvaus on korvausta siitä, että luovutat teoksesi käyttöoikeuksia toiselle osapuolelle. Jos kuulut Kuvastoon, myönnämme puolestasi käyttöoikeuksia eli lupia taideteostesi käyttöön. Maksamme sinulle lupiin perustuvia käyttökorvauksia, kun teostasi hyödynnetään esimerkiksi julkaisu- tai muussa painomateriaalikäytössä, käyttöesineissä tai vaikka osana mainoskampanjaa.

Näyttelykorvaus

Näyttelykorvaukseksi kutsutaan tekijänoikeuskorvausta, joka perustuu näyttämisoikeuteesi. Keräämme näyttelykorvauksen edustamiemme taiteilijoiden puolesta, kun yleisölle näytettävä teos on taiteilijan omistuksessa. Tyypillisimmin yleisölle näytetään teoksia taidenäyttelyissä. Kun myyt teoksesi tai luovut siitä pysyvästi, näyttämisoikeutesi raukeaa.

Esityskorvaus

Esityskorvaus rinnastuu näyttelykorvaukseen. Voit saada esityskorvauksen, kun teoksesi esitetään yleisölle julkisesti teknistä apuvälinettä hyödyntäen: av-teoksesi projisoidaan esimerkiksi seinälle tai valkokankaalle näyttelytilassa. Keräämme korvauksen puolestasi, kun teoksesi esitetään näyttelyssä. Toisin kuin näyttämisoikeus, esitysoikeutesi ei raukea teoksen myynnin yhteydessä.

Jälleenmyyntikorvaus

Kuvataiteilijana sinulla on lakiin perustuva oikeus saada korvaus teoksesi myynnistä, kun teos jälleenmyydään taidemarkkinoilla esimerkiksi taidehuutokaupassa. Keräämme jälleenmyyntikorvauksia kaikkien taiteilijoiden puolesta, kun teoksen suoja-aika on voimassa, teos myydään Suomessa ja myyntihinta ylittää 255 euroa. Laki velvoittaa taidemarkkinoiden ammattilaisia ilmoittamaan teosten jälleenmyynnit Kuvastolle.

TV-korvaus (sopimuslisenssikorvaus)

Kuvaston keräämät TV-korvaukset ovat niin sanottuja sopimuslisenssikorvauksia. Sopimuslisenssi viittaa teosten massakäyttöön ja merkitsee käytännössä sitä, että voimme kerätä tekijänoikeuskorvauksia kaikkien taiteilijoiden puolesta, kun teoksia välitetään yleisölle televisiossa osana ohjelmaa.

Museoiden kokoelmateosten internet- ja käyttökorvaus (sopimuslisenssikorvaus)

Jos teoksesi kuuluu museon kokoelmiin, voit edelleen saada teoksesi käytöstä internet- eli digi- tai käyttökorvauksia. Myönnämme museoille kokoelmateosten käyttöä varten kaikkien taiteilijoiden puolesta ns. sopimuslisenssejä, jotka kattavat kokoelmateosten kuvien käytön esim. museon nettisivuilla tai museokauppatuotteissa, kuten postikorteissa. Teosten digitaalisesta käytöstä perittävää korvausta kutsutaan internet- tai digikorvaukseksi.

Muiden kokoelmateosten internet- ja käyttökorvaus (sopimuslisenssikorvaus)

Voit saada korvauksia myös silloin, kun teoksesi on osa jotakin muuta kokoelmaa – kuten yksityistä kokoelmaa – ja teoksesi kuvaa hyödynnetään verkossa tai jossakin muussa tarkoituksessa. Keräämme näitä sopimuslisenssiin perustuvia korvauksia kaikkien taiteilijoiden puolesta, kun teoksen tekijänoikeus on voimassa.

***

Sopimuslisenssikorvauksen saaja, muista ilmoittaa yhteystietosi

Maksamme sopimuslisensseihin perustuvia korvauksia taiteilijoille vuosittain samassa yhteydessä, kun maksamme korvauksia Kuvastoon kuuluville taiteilijoille. Vaikka et vielä kuuluisi Kuvastoon, sinun kannattaa toimittaa yhteystietosi meille – voi olla, että tarvitsemme niitä korvausten maksamista varten.

Sivuillamme on julkaistu myös lista taiteilijoista, joiden tiedot meiltä puuttuvat toistaiseksi joko kokonaan tai osittain. Tarkistathan, löydätkö nimesi listalta tai kenties tuttusi.

Termeistä selkoa -sarjassa aiemmin julkaistua:

Taiteilijana somessa: Miten huomioin tekijänoikeudet?
Julkinen näyttäminen
Miksi moraaliset oikeudet ovat tärkeitä?
Omistusoikeus vs. tekijänoikeus
Yksityisen kopioinnin hyvitys