Prislista för utställningar

I prislistan ser du utställningsersättning för olika slags utställningar. Konstutställningsanmälan lämnas in på Kuvastos e-blankett. Utställningsarrangörerna ansvarar för anmälan.

Konstutställningsanmälan behandlas inom ca en vecka. På den utställningsersättning som Kuvasto fakturerar tillkommer 10 procent moms.

Obs. Utställningsersättning prislista har uppdaterade 1.2.2020.

Fysisk utställning

Påverkas beloppet av utställningsersättningen av utställningens längd samt det totala antalet besökare på museet och i utställningslokalen året innan. Utifrån längden och antalet besökare bildas en koefficient som läggs till grundpriset på följande sätt: konstnärspecifikt grundpris + (grundpris x längd %) + (grundpris x besökare %) = utställningsersättning €.

Totalt antal konstnärer i utställningen Grundpris € / konstnärer
1 1300 €
2 800 €
3 580 €
4 465 €
5 410 €
6 375 €
7 350 €
8 330 €
9 315 €
10 (eller mera) 300 €

Tidskoefficient:

Den konstnärspecifika ersättningen omfattar en utställningstid på 60 dagar, i vilken inräknas den tid som utställningen varit öppen för allmänheten. När utställningstiden blir längre stiger den konstnärspecifika ersättningen på följande sätt:

fram till 90 dagar 50 %
fram till 120 dagar 90 %
fram till 180 dagar 120 %

När det gäller utställningar som pågår i över 180 dagar avtalas utställningsersättningen separat.

Besökskoefficient:

Besökare besöks- %
1 – 9 999 0%
10 000 – 19 999 10 %
20 000 – 29 999 20 %
30 000 – 39 999 30 %
40 000 – 49 999 40 %
50 000 – 59 999 50 %

Etc. 

Exempel:

År 2019 hade ett museum 10 000–19 999 besökare, och utställningen pågick i 61–90 dagar och totalt antal konstnärer i utställningen är sex . Konstnärspecifikt grundpris 375 € + (375 x 0,1) + (375 x 0,5) =  600 € ersättning/konstnär

Den konstnärspecifika utställningsersättningen är högst 5 000 euro.

Säsong utställning

Säsong utställning tillämpas annorlunda pricing: på år 2022 konstnärspecifikt ersättning är 200 €. Tidskoefficient och besökskoefficient används inte.

Onlineutställning

Konstutställningsanmälan lämnas in på Kuvastos e-blankett. Utställningsarrangörerna ansvarar för anmälan. Formuläret tillhandahåller automatiskt ett belopp enligt den traditionella prisutställningen för utställning, men vi kommer att ändra det manuellt för dig. Skriv ”onlineutställning” i den ytterligare informationen på formuläret.

Under finnar du grundpriserna. Påverkas beloppet av utställningsersättningen av utställningens längd.

Totalt antal konstnärer i utställningen Grundpris € / konstnärer
1 433 €
2 267 €
3 193 €
4 155 €
5 137 €
6 125 €
7 117 €
8 110 €
9 105 €
10 (eller mera) 100 €

Tidskoefficient:

Den konstnärspecifika ersättningen omfattar en utställningstid på 60 dagar, i vilken inräknas den tid som utställningen varit öppen för allmänheten. När utställningstiden blir längre stiger den konstnärspecifika ersättningen på följande sätt:

fram till 90 dagar 50 %
fram till 120 dagar 90 %
fram till 180 dagar 120 %

När det gäller utställningar som pågår i över 180 dagar avtalas utställningsersättningen separat.