Prislista för utställningar

I prislistan ser du utställningsersättning för olika slags utställningar. Konstutställningsanmälan lämnas in på Kuvastos e-blankett. Utställningsarrangörerna ansvarar för anmälan.

Konstutställningsanmälan behandlas inom ca en vecka. På den utställningsersättning som Kuvasto fakturerar tillkommer 10 procent moms.

Obs. Utställningsersättning prislista har uppdaterade 1.2.2020.

Fysisk utställning

Påverkas beloppet av utställningsersättningen av utställningens längd samt det totala antalet besökare på museet och i utställningslokalen året innan. Utifrån längden och antalet besökare bildas en koefficient som läggs till grundpriset på följande sätt: konstnärspecifikt grundpris + (grundpris x längd %) + (grundpris x besökare %) = utställningsersättning €.

Totalt antal konstnärer i utställningenGrundpris € / konstnärer
11300 €
2800 €
3580 €
4465 €
5410 €
6375 €
7350 €
8330 €
9315 €
10 (eller mera)300 €

Tidskoefficient:

Den konstnärspecifika ersättningen omfattar en utställningstid på 60 dagar, i vilken inräknas den tid som utställningen varit öppen för allmänheten. När utställningstiden blir längre stiger den konstnärspecifika ersättningen på följande sätt:

fram till 90 dagar50 %
fram till 120 dagar90 %
fram till 180 dagar120 %

När det gäller utställningar som pågår i över 180 dagar avtalas utställningsersättningen separat.

Besökskoefficient:

Besökarebesöks- %
1 – 9 9990%
10 000 – 19 99910 %
20 000 – 29 99920 %
30 000 – 39 99930 %
40 000 – 49 99940 %
50 000 – 59 99950 %

Etc. 

Exempel:

År 2019 hade ett museum 10 000–19 999 besökare, och utställningen pågick i 61–90 dagar och totalt antal konstnärer i utställningen är sex . Konstnärspecifikt grundpris 375 € + (375 x 0,1) + (375 x 0,5) =  600 € ersättning/konstnär

Den konstnärspecifika utställningsersättningen är högst 5 000 euro.

Säsong utställning

Säsong utställning tillämpas annorlunda pricing: på år 2022 konstnärspecifikt ersättning är 200 €. Tidskoefficient och besökskoefficient används inte.

Onlineutställning

Konstutställningsanmälan lämnas in på Kuvastos e-blankett. Utställningsarrangörerna ansvarar för anmälan. Formuläret tillhandahåller automatiskt ett belopp enligt den traditionella prisutställningen för utställning, men vi kommer att ändra det manuellt för dig. Skriv ”onlineutställning” i den ytterligare informationen på formuläret.

Under finnar du grundpriserna. Påverkas beloppet av utställningsersättningen av utställningens längd.

Totalt antal konstnärer i utställningenGrundpris € / konstnärer
1433 €
2267 €
3193 €
4155 €
5137 €
6125 €
7117 €
8110 €
9105 €
10 (eller mera)100 €

Tidskoefficient:

Den konstnärspecifika ersättningen omfattar en utställningstid på 60 dagar, i vilken inräknas den tid som utställningen varit öppen för allmänheten. När utställningstiden blir längre stiger den konstnärspecifika ersättningen på följande sätt:

fram till 90 dagar50 %
fram till 120 dagar90 %
fram till 180 dagar120 %

När det gäller utställningar som pågår i över 180 dagar avtalas utställningsersättningen separat.