Kontaktinformation

Bildupphovsrättförening Kuvasto rf

Stora Robertsgatan 3-5 A 22
00120 Helsingfors
tel. 09-272 4022

FO-nummer: 0690995-2

 

Personal

Tommi Nilsson
Direktör

E-POST tommi.nilsson@kuvasto.fi
TEL 040 511 9440

Kuvaston logo.

Kati Pelkonen
Kommunikationschef

E-POST kati.pelkonen@kuvasto.fi
TEL 045 608 2900

Maria Laitinen
Samordnare

E-POST maria.laitinen@kuvasto.fi
TEL 045 608 2901

Hanne Heinonen
Designer

E-POST hanne.heinonen@kuvasto.fi
TEL