Utställningsersättning

Hannaleena Heiska. Kuva/Foto: Sanna Peurakoski 2017

Konstutställningar kan jämföras med att man spelar musik i radio. För många konstnärer är detta det viktigaste sättet på vilket konsten använd. Den upphovsrättsliga ersättning som betalas för att visa konst kallas för utställningsersättning.

Bildkonstnärer har rätt till upphovsrättslig utställningsersättning när konstverk som konstnären äger visas på en utställning.

Kuvasto samlar in utställningsersättningar på sina konstnärskunders vägnar, när det gäller om statlig eller kommunal utställningsverksamhet, utställningar med inträdesavgift eller övriga utställningar, i fråga om vilka man avtalar med utställningsarrangören om utställningsersättningen. När konstnärer som vi representerar deltar i en konstutställning ska utställningsarrangören göra en anmälan om utställningen till Kuvasto. Vi redovisar de insamlade ersättningarna till konstnärerna.

Anmäl konstutställningar på e-blankett.

Utställningsersättning samlas inte in för utställningsarrangörens samlingsverk, utan utställningsarrangören får använda dem fritt på utställningar. Upphovsmannens rätt till ersättning upphör när konstverket säljs eller överlåts varaktigt.

Beloppet av utställningsersättningen beror på totalt antal konstnärer i uttstälning samt utställningstiden och antalet besökare. Med utställningstiden avses den tid då utställningen varit öppen för allmänheten från vernissagen till den sista öppetdagen. De dagar då utställningen varit stängd beaktas inte i utställningstiden. Inträdesavgifter påverkar inte heller ersättningsgrunden. När det gäller antal besökare beaktas det totala antalet besökare på museet eller i utställningslokalen året innan.

Ta del av utställningsersättningen i prislistan. Om begränsningar enligt upphovsrättslagen relaterade till utställningsverksamhet kan du läsa i avsnittet Bildrättigheters ABC.