Prislista för bildanvändning

I prislistan ser du användningsersättningen för olika slags bildkonstverk.

På alla priser läggs till 10 procent moms. Du kan lämna in ansökan om användningstillstånd via Kuvastos e-tjänst.

Ansökan om användningstillstånd behandlas inom ca en vecka. Vi rekommenderar att ni reserverar tillräckligt med tid för processen. Om konstverket redan har använts och användningstillstånd ansöks i efterhand, betraktas användningen som olovlig. Då debiteras en tilläggsavgift på 30 procent.

Böcker

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2 Sida Framsida Baksida
1-500 75 € 85 € 150 € 100 €
501-1 000 83 € 93 € 200 € 150 €
1 001-2 500 97 € 107 € 273 € 170 €
2 501-5 000 109 € 113 € 305 € 182 €
5 001-10 000 120 € 126 € 340 € 205 €
Yli 10 000 133 € 138 € 375 € 223 €

Om bilder av samma konstnär:

* 5-10 st. rabat 15 %,
* 11-20 st. rabat 25 %
* Över 20 st., om rabatten avtalas separat

E-böcker:

När man samtidigt ansöker om användningstillstånd för både tryckta böcker och e-böcker läggs 30 % till på bildpriset för tryckt bok. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta böcker på webben.

Tidskrifter

Priset för tidskrifter tillämpas också på tidningar och motsvarande publikationer som utkommer en gång om året eller oregelbundet.

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
 1/2 Sida
1-5 000 111 € 155 €
5 001-10 000 148 € 189 €
10 001-50 000 178 € 212 €
50 001-100 000 267 € 335 €
100 001-150 000 335 € 403 €
150 001-250 000 425 € 630€
250 001-350 000 516 € 878 €

Upplaga över 350 000 st., om rabatten avtalas separat.

Tillägg för frampärm  + 100 %
Tillägg för bakpärm  + 60 %

Tidskriften på webben:

När man ansöker om användningstillstånd för både tryckt tidskrift och en nätversion av den, läggs +30 % till på bildpriset för tryckt tidskrift. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta tidskrifter på webben.

Tidningar

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2 Sida
1-10 000 100 € 145 €
10 001-20 000 182 € 233 €
20 001-50 000 267 € 446 €
50 001-80 000 335 % 624 €
80 001-100 000 446 € 757 €

Följande 100 000 st.   + 69 €   +  223 €

Tillägg för frampärm / huvudnyhetsida 100 %

Nättidningar:

När man ansöker om användningstillstånd för både tryckt tidning och en nätversion av den, läggs +30 % till på bildpriset för tryckt tidskrift.

Broschyrer

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2 Sida
1-2 000 93 € 113 €
2 001-5 000 103 € 133 €
5 001-10 000 113 € 153 €
10 001-20 000 161 € 215 €
20 001-50 000 215 € 267 €
 50 001-100 000  267 € 408 €

Följande 100 000 st.      + 113 €     + 157 €

Tillägg för frampärm  +100 %
Tillägg för bakpärm  +60 %

Nätbroschyrer:

När man ansöker om användningstillstånd för både tryckt broschyr och en nätversion av den, läggs +30 % till på bildpriset för tryckt broschyr. Samma tilläggsprocent gäller också pdf-versioner av tryckta broschyrer på webben.

Reklam och reklamkampanjer

Reklamkampanjer:

Användning av samma bild i olika medier förutsätter kampanjavtal som baserar sig på kundens anmälan. Som medier betraktas enskilda tidningar och tidskrifter, tv-reklam, webbplatser, sociala medier, reklambroschyrer samt affischer, postkort, tryckta bilder på bruksföremål etc. relaterade till kampanjer, om samma bild används i dem.
Kommunala kulturinstitutioner får -20 % rabatt på priserna på reklamkampanjer.

Användning av bilder i reklam:

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
 1/4 1/2 Sida
1-10 000 223 € + 50 % + 100 %
10 001-20 000 402 € + 50 % + 100 %
20 001-50 000 624 € + 50 % + 100 %
50 001-100 000 892 € + 50 % + 100 %
100 001-200 000 1 337 € + 50 % + 100 %
Följande 100 000 st. + 223 € + 50 % + 100 %

Separat avtal när det är fråga om små upplagor (under 1 000 st.).

Internet

Antal av bilder €/ Bild / År
1 120 €
2-4 101 €
5-10 96 €
11-20 90 €
Över 20 bilder Priset avtalas separat

Nätprislistan för bildanvändning tillämpas när bilden direkt eller indirekt används för kommersiella syften. Separat avtal när det är fråga om icke-kommersiell användning på internet.

TV-program och film

Ersättningarna baserar sig på avtalet mellan Rundradion Ab och Kuvasto ry. Priserna inkluderar on demand streaming-ersättning på 2,4 %

Antal konstverk som används i programmet:

Avtal av bilder € / Bild
1-5 85,00 €
6-25 56,68 €
Över 25 bilder 42,50 €

Affischer

När det är fråga om affischer som delas ut gratis ingås separat avtal.

Affischer som säljs:

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. När till exempel riktpriset utan moms är 17,74 euro är ersättningen 2,66 €/st.
Minimiersättning för affischer som delas ut gratis eller säljs är 75 €/konstnär

Vykort

Vykort som säljs:

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. Minimiersättning för bild är 0,06 €/st.
För kommunala minnesorganisationer och kulturinstitutioner är användningsersättningen 10 % av riktpriset från vilket moms avdragits. När till exempel riktpriset utan moms är 0,89 euro är ersättningen 0,09 €/st. När det är fråga om kort som säljs ges 10–30 procent rabatt på ersättningen beroende på upplaga.

Minimiersättning 75 € /konstnär

Upplaga Rabatt
10 001-25 000 – 10 %
25 001-50 000 – 20 %
Yli 50 000 – 30 %

Vykort som delas ut gratis:

Upplaga  / st.
1-1 000 0,22 €/st.
1 001-5 000 0,16 €/st.
5 001-10 000 0,10 €/st.
10 001-20 000 0,08 €/st.

Separat avtal om upplaga på över 20 000 vykort. Minimiersättning 75 € /konstnär

Årsberättelser

Upplaga Bildens storlek i förhållande till sidan
1/2 Sida
1-1 000 85 € 90 €
1 001-2 000 124 € 157 €
2 001-5 000 179 € 212 €
5 001-10 000 267 € 445 €

Frampärm + 100 %

Textiler och bruksföremål

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits.

Kommunala minnesorganisationer och kulturinstitutioner: 10 % av riktpriset från vilket moms avdragits.

Minimiersättning 75 € /konstnär

Innan produkterna tillverkas kontrollerar Kuvasto med konstnären eller rättsinnehavaren att användningen inte kränker upphovsmannens moraliska rättigheter.

Almanackor

Almanackor som säljs:

Upplaga € / Bild
1-2 000 212 €
2 001-5 000 335 €
5 001-10 000 559 €
10 001-20 000 892 €

Almanackor som delas ut gratis:

Upplaga € / Bild
1-2 000 157 €
2 001-5 000 169 €
5 001-10 000 193 €
10 001-20 000 223 €

Upplaga över 20 000 st., om rabatten avtalas separat.

Pärmbild + 100 %.

När bilden förekommer som månadens bild är pärmbildstillägget +50 %.

Omslag & broschyr (CD, DVD och annan)

Upplaga €/Bild
1-1 000 280 €
1 001-3 000 530 €
3 000-5 000 1000 €

Priset innehåller bildanvändning till exempel i Spotify och andra liknande applikationer.

Tryckta kopior

När det är fråga om tryckta bilder som delas ut gratis ingås separat avtal.

Tryckbilder som säljs:

20 % av riktpriset från vilket moms avdragits.

När det är fråga om tryckta bilder ska i synnerhet § 2 i användningsvillkoren beaktas: ”Konstverket får inte återges i skalan 1/1 eller så att det kan blandas ihop med originalverket.”

Adresser

15 % av riktpriset från vilket moms avdragits. Konstnärsspecifik minimiersättning 75 €.

Priset gäller inte beställda originalprovtryck för adresser.