Bildanvändningstillstånd och -ersättning

Kuva/Foto: Veikko Somerpuro 2014

Om du vill använda en bild av ett konstverk till exempel i din publikation eller på din webbplats förutsätter detta i allmänhet tillstånd av upphovsmannen eller rättsinnehavaren. Du behöver bildanvändningstillstånd alltid när konstverkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft och användningen inte omfattas av inskränkningsbestämmelserna i upphovsrättslagen. Som användare av en bild av ett konstverk ansvarar du för att användningstillståndet är i skick.

Via Kuvastos e-tjänst kan du lätt och snabbt ansöka om tillstånd för att använda konstverk av de bildkonstnärer som vi representerar. För tillståndet behöver du endast välja produkt i vilken bilden av konstverket kommer att användas såsom publikation, postkort, broschyr eller webbplats innan du skickar ansökan. Vi strävar också efter att hitta den lämpligaste avtalslösningen med tanke på dina syften när användningen av en bild förutsätter det.

Om du inte är säker på att du behöver tillstånd av upphovsmannen för att använda en bild ska du kontakta Kuvasto. Vi ger användare av bildkonstverk allmän, upphovsrättslig rådgivning.

Konstnärer som Kuvasto representerar

Utöver inhemska konstnärer representerar vi många utländska bildkonstnärer när bilder av konstverk används i Finland. Det kan ta några veckor att behandla ansökningar av tillstånd att använda konstverk av utländska konstnärer. Därför rekommenderar vi att ni reserverar tillräckligt med tid för tillståndsprocessen.

Sök konstnärer i Kuvastos Konstnärsförteckning

Ersättning för användning

För användning av konst av de konstnärer som vi representerar debiteras ersättning enligt Kuvastos prislista. De ersättningar som användarna debiteras redovisas vidare till konstnären eller till rättsinnehavarna om konstnären avlidit.

Kuvastos prislista för bildanvändning

Ansökan om användningstillstånd

Du kan göra ansökan om användningstillstånd på Kuvastos e-blankett. Innan du skickar ansökan ska du godkänna Kuvastos allmänna användningsvillkor. Efter att du skickat ansökan får du per e-post en bekräftelse om att ansökan har mottagits.

Fakturan för ersättningen skickas ca sju dygn efter att ansökan om användningstillstånd har behandlats. Användningstillståndet gäller först efter att fakturan har betalats. Du kan dock börja använda bilden direkt efter bekräftelsen, om du agerar enligt Kuvastos användningsvillkor. Kom ihåg att när du använder foton av ett konstverk ska du också ansöka om tillstånd av fotografen.