VISEK

Centralen för främjande av visuell konst VISEK är ett organ som inrättades av Kuvastos styrelse 12.10.1987 och som verkar i anslutning till Kuvasto.

VISEK delar årligen ut stipendier till professionella konstnärer för professionellt konstnärligt arbete. Stipendierna finansieras främst med undervisnings- och kulturministeriets kompensation till VISEK genom vilken upphovsmännen får kompensation för den privata kopiering som upphovsrättslagen tillåter.

Ansökan om VISEK-stipendier 2023 ordnas hösten 2023. Information om stipendieansökan publiceras på Kuvastos webbplats i oktober