VISEK

Centralen för främjande av visuell konst VISEK är ett organ som inrättades av Kuvastos styrelse 12.10.1987 och som verkar i anslutning till Kuvasto.

VISEK delar årligen ut stipendier till professionella konstnärer för professionellt konstnärligt arbete. Stipendierna finansieras främst med undervisnings- och kulturministeriets kompensation till VISEK genom vilken upphovsmännen får kompensation för den privata kopiering som upphovsrättslagen tillåter.

Ansökan om VISEK-stipendier 2024 ordnas i november, 1.–30.11.2024. Information om stipendieansökan kan hittas på Kuvastos webbplats.

Mottagarna av VISEK 2023 -stipendier publiceras på Kuvastos webbplats i februari 2024.