Avtal med Nationalgalleriet

Undervisnings- och kulturministeriet, Nationalgalleriet och upphovsrättsorganisationerna Kuvasto och Kopiosto undertecknade i oktober 2014 ett samarbetsavtal som gör det möjligt att visa konst av finländska konstnärer globalt på webben. Avtalet bildar Nationalgalleriets virtuella galleri på webben.

Målet är att öka kännedomen om finländska bildkonstnärer och också den allmänna medvetenheten om laglig användning av konst på webben. Samarbetsavtalet främjar också god praxis och respekt för rättigheterna.

Avtalet gäller Nationalgalleriets samlingsverk som omfattas av den upphovsrättsliga skyddstiden och omfattar över 900 konstnärer. Undervisnings- och kulturministeriet har på basis av avtalet betalat ersättning för användningen av samlingsverk till Kuvasto, och Kuvasto redovisar ersättningarna till rättsinnehavarna.

Avtalet baserar sig på bestämmelsen om användning av verk med stöd av avtalslicens (16 d §) och på UKM:s beslut om godkännande för Kuvasto och Kopiosto. Utöver Kuvastos konstnärskunder omfattar avtalet dessutom samlingskonstnärer som inte hör till Kuvasto. De senast nämnda kan dock förbjuda att deras konstverk visas på Nationalgalleriets webbplats. Avtalet gäller inte heller annan användning av konstverken, utan rättsinnehavarna och Kuvasto kan fortfarande bevilja licens för användningen av konstverken i andra sammanhang.

Läs mer: Suomalaiset taideaarteet kaikkien saataville

Redovisning av ersättningar

Enligt avtalet med Nationalgalleriet ska Kuvasto redovisa upphovsrättsersättningar till samlingskonstnärerna genom att iaktta lika och jämlika grunder.

På Kuvastos vårmöte 28.5.2015 fattades beslut om att användningsersättningar betalas årligen. Ersättningarna betalas till konstnärer och rättsinnehavare som omfattas av avtalet och vars konstverk har använts på Nationalgalleriets webbplats. Årsredovisningen motsvarar Kuvastos gällande redovisningspraxis, enligt vilken ersättningarna betalas året efter året då konstverken använts.

Om tidsschemat för utbetalningen av ersättningarna beslöts separat på föreningens stadgeenliga höstmöte 30.11.2015. Enligt beslutet redovisas ersättningarna till rättsinnehavarna i samband med Kuvastos övriga redovisning efter att Kuvastos bokslut fastställts på vårmötet i maj 2016.

Vi ber samlingskonstnärer och avlidna konstnärers rättsinnehavare som inte hör till Kuvasto att lämna sina kontaktuppgifter till Kuvasto för utbetalning av ersättningar. Person- och kontaktuppgifterna kan skickas till Kuvasto på e-blankett.