Uutiset

Valtaosa vuoden 2022 kuvataiteen tekijänoikeuskorvauksista maksettu

Kuvasto on maksanut lokakuuhun mennessä yli 737 600 euroa tekijänoikeuskorvauksia 1 998 kuvataiteilijalle ja edesmenneen taiteilijan oikeudenomistajalle.

Kuvasto tilittää visuaalisen alan taiteilijoille ja edesmenneiden taiteilijoiden oikeudenomistajille kertyneet tekijänoikeuskorvaukset pääsääntöisesti keräysvuotta seuraavana vuonna. Vuositilitys ajoittuu kesäkuukausille.

Kuluneen kesän aikana Kuvasto on maksanut valtaosan vuonna 2022 kerätyistä korvauksista. Lokakuun alkuun mennessä korvauksia on saanut 1 998 kuvataiteilijaa ja oikeudenomistajaa yhteensä 737 615 euroa. Lokakuussa 6.10. maksetaan korvauksia yhteensä noin 35 000 euroa kansainvälisille taiteilijoille, joita Kuvasto edustaa Suomessa sisarjärjestöjensä puolesta. Syksyn aikana korvausten maksamista jatketaan myös niiden tekijöiden osalta, joiden tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai joiden tiedot ovat muuten puutteelliset.

Kuvasto kerää visuaalisen alan taiteilijoille henkilökohtaisesti maksettavia tekijänoikeuskorvauksia kuvataiteen teosten luvista, julkisesta näyttämisestä ja jälleenmyynnistä taidemarkkinoilla. Yksittäisen taiteilijan tilille saaman korvauksen määrä riippuu muun muassa edellisvuoden näyttelyiden määrästä ja siitä, miten paljon teosten kuvia on esimerkiksi käytetty julkaisutoiminnassa, painotuotteissa, myyntiartikkeleissa tai TV- ja elokuvatuotannoissa. Summat voivat siten vaihdella muutamista kympeistä useampaan tuhanteen euroon.

Vuositilityksessä maksetut korvaukset ovat:

Taiteilijat ja perikuntien edustajat saavat maksun yhteydessä postitse kotiin korvauslaskelman, joka sisältää tarkemman erittelyn maksamistamme korvauksista. Sähköinen laskelma on saatavilla saman tien korvauksensaajan verkkopankissa. Ennen maksua korvauksista pidätetään Kuvaston toimintakulu (20 % vuonna 2023) sekä tehdään verovähennykset.

Puutteelliset tiedot viivästyttävät tilitystä

Joka vuosi pieni osa korvauksista jää vuositilityksessä maksamatta, koska kertynyt summa ei ylitä Kuvaston tilityskynnystä (50 €). Nämä korvaukset maksetaan taiteilijoille ja oikeudenomistajille tulevissa tilityksissä alarajan ylityttyä.

Tilitettyjä korvauksia jää myös maksamatta tai niitä maksetaan viiveellä, koska kuvataiteilijan tai edesmenneen taiteilijan perikunnan tiedot ovat puutteellisia tai ne ovat muuttuneet. Kuvaston sivuilla pidämme yllä listaa taiteilijoista, joille kertyneitä korvauksia ei ole voitu maksaa puutteellisten tietojen vuoksi.

Kuvasto on mukana tekijänoikeusjärjestöjen yhteisessä ISNI-projektissa, jossa parannetaan teoksiin liittyvää metadataa. Korvausten tilitystä ja kohdistamista oikeille tekijöille sujuvoittaa tulevaisuudessa kansainvälinen ISNI-tunniste, jota käytetään teokseen liittyvän tekijän yksiselitteiseen tunnistamiseen. Taideteosten käyttöön liittyvässä raportoinnissa ISNIn käyttö tulee parantamaan tiedon ajantasaisuutta ja oikeellisuutta. Siten tunniste vähentää myös Kuvastossa tehtävän manuaalisen tiedonhallinnan määrää.

Lisätietoa tilityksestä:

Korvausten tilitys
Tekijänoikeuskorvausten verotus
Tekijänoikeuskorvausten tilitys alkaa kesäkuussa