Uutiset

Kuvaston terveiset hallitusneuvottelijoille

Kuvasto oli kuultavana hallitusneuvottelujen kulttuurijaostossa Säätytalolla ja vei neuvottelijoille viestiä visuaalisen alan tekijänoikeuksista ja kuvataiteen digitalisaation edistämistarpeesta.

Kuvaston puheenjohtaja, valokuvataiteilija Sade Kahra ja toiminnanjohtaja Tommi Nilsson olivat hallitusneuvotteluiden ”Kulttuuri, liikunta, nuoriso” -jaoston kuultavana Säätytalolla keskiviikkona 10.5. Osaava Suomi -reformipöydän alajaoston puheenjohtajana toimii perussuomalaisten kansanedustaja Ritva Elomaa.

Tommi Nilsson kertoi jaostolle kuvataiteen digitalisaatioon panostamisen tarpeesta ja näkemyksensä siitä, kuinka kuvataiteen saavutettavuutta voidaan parantaa taiteilijoiden tekijänoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Hän esitteli myös Kuvaston hallitusohjelmakirjauksen kokoelmataiteen digikorvauksesta.

Lisäksi kuulemisessa vietiin viestiä työryhmälle kuvataidealan rahoituksesta ja rakenteista. Kuvataidealan yhteisenä tavoitteena on 15 miljoonan euron lisärahoitus visuaalisille taiteille, jotta alan epäyhdenvertainen rahoitusasema valtion kulttuuribudjetissa tulisi korjatuksi.

Kuvataidealan rakenteiden kehittämisen tarve vahvistetaan myös Cuporen tuoreessa Visuaaliset taiteet Suomessa -selvityksessä. Sen mukaan visuaalisten taiteiden toimialalla puutteet rahoituksessa ja rakenteissa heikentävät taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä.

Kuvataiteen saavutettavuus edellyttää vakaata ja ennakoitavaa rahoitusmallia

Suomalaiset museot ovat voineet avata taidekokoelmansa avoimesti verkkoon Kuvaston ja Suomen museoliiton sopimuksella vuodesta 2017. Sopimuksen erillisrahoitus päättyy kuitenkin vuonna 2023.

Kuulemisessa Kuvaston viestinä oli, että taiteen saavutettavuuden ja museoiden digitalisaation edistämiseksi tarvitaan kestävä ja ennakoitava rahoitusmalli. Myös sivistysvaliokunta on esittänyt, että museokokoelmien digitaalisen saatavuuden turvaamiseksi on tarpeellista löytää kestävä ja pitkäjänteinen ratkaisu.

Hallitusohjelmakirjauksessaan Kuvaston esittää, että valtion budjettiin sisällytetään 1,5 miljoonan euron vuotuinen määräraha – kokoelmataiteen digikorvaus – joka korvaa taiteilijoille kulttuurilaitosten kokoelmissa olevan taiteen digitaalista käyttöä.

Korvaus rinnastuu kirjallisuuden ja kuvantekijöiden e-lainauskorvaukseen. Rahoitusmalli ei edellytä lakimuutoksia ja sille on olemassa valmiiksi momentti valtion talousarviossa.

Pysyvällä rahoitusratkaisulla tuetaan kansalaisten yhdenvertaista osallisuutta kulttuuriperintöön valtakunnallisesti ja paikallisesti. Museoille se mahdollistaa digitaalisten kulttuuripalvelujen kehittämisen ja uusien yleisöjen tavoittamisen. Samalla monipuolistetaan kuvataiteilijoiden tulovirtoja ja tuodaan kuvataiteen korvauskäytäntöjä lähemmäs muita taiteenaloja.

Lue lisää kokoelmataiteen digikorvauksesta

Turvataan Suomen edelläkävijyys kuvataiteen digitalisaatiossa

On aika panostaa taiteen digitalisaatioon

Taidekokoelmat verkkoon -sopimus

Haastattelut:
Haastattelussa Sanni Grahn-Laasonen: ”Suomeen tarvitaan luovien alojen kasvustrategia”
Haastattelussa Kimmo Levä: ”Jos taidetta ei digitoida, kaikille jää musta pekka käteen – myös valtiolle”
Haastattelussa Hanna Vihriälä: ”Taiteilijalle tärkeintä on teosten saavutettavuus”

Hallitusohjelmatavoitteet

Kuvaston hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023–2027

Kuvataidealan yhteiset tavoitteet: ”Nyt on kuvataiteen vuoro: Alan rahoituskuoppa on täytettävä ensi hallituskaudella”