Tiedotteet

Turvataan Suomen edelläkävijyys kuvataiteen digitalisaatiossa

Lähitulevaisuudessa kuvataidetta kulutetaan entistä enemmän verkossa ja myös täysin uusin tavoin. Uudet digitaaliset palvelut ruokkivat koko kuvataiteen kentän kasvua ja kulttuuripalveluiden kukoistusta. Digitalisaation edistäminen kuitenkin edellyttää, että taiteilijoiden tekijänoikeuksista huolehditaan.

Suomalaiset museot ovat digitalisaation edelläkävijöitä: yli 70 % museoista kertoi jo vuonna 2021 kehittävänsä uusia digitaalisia yleisöpalveluja. Kansainvälisen selvityksen mukaan 93 % eurooppalaisista museoista on lisännyt vähintään yhden digipalvelun, kuten virtuaaliset näyttelykierrokset, yleisöpalveluihinsa.*

Kun julkisissa kokoelmissa olevaa kuvataidetta jaetaan verkossa, on kuitenkin tärkeää, että taiteilijan tekijänoikeuskorvauksista huolehditaan.

Tähän tarvitaan vakaa ja ennakoitava rahoitusmalli, kokoelmataiteen digikorvaus, joka mahdollistaa kuvataiteen digitaalisen käytön myös tulevaisuudessa. Korvaus rinnastuu kirjallisuuden tekijöiden e-lainauskorvaukseen.

Vuodesta 2017 kuvataidekokoelmien digitaalista käyttöä on korvattu erillisenä, kasvaneeseen käyttöön nähden riittämättömänä rahoituksena. Tämä opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoitus päättyy vuonna 2023.

Siksi nyt tarvitaan kestävä, pysyvä 1,5 miljoonan euron määräraha, joka korvaa taiteilijoille museokokoelmissa olevan taiteen digitaalista käyttöä.

Ratkaisu ei edellytä edes muutosta lakiin. Taiteilijoille on säädetty laissa yksinoikeus teosten välittämiseen, tekijänoikeuslain sopimuslisenssirakenne mahdollistaa teosten käytöstä sopimisen ja valtion talousarviossa on määrärahalle valmiiksi oikea momentti.**

Pysyvä määräraha edistää kokoelmataiteen digitalisaatiota. Se turvaa kuvataiteen digitaalisen saatavuuden kaikille yleisöryhmille valtakunnallisesti ja paikallisesti. Samalla monipuolistetaan kuvataiteilijoiden tulovirtoja ja nostetaan kuvataiteen korvauskäytäntöjä lähemmäs muita taiteenaloja.

Nyt on aika investoida taidekokoelmien digitalisaatioon. Se on investointia tulevaisuuteen, Suomen maakuvatyöhön ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Kuvaston päätavoite vaalikaudella 2023–2027 on, että valtion budjettiin sisällytetään 1,5 milj. euron määräraha kokoelmataiteen digikorvauksille. #digikorvaus 

Kuvaston hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

 

Taidekokoelmat verkkoon -sopimus lukuina:

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodesta 2017 rahoittama Kuvaston ja Suomen museoliiton Taidekokoelmat verkkoon -sopimuksen piiriin on liittynyt 44 museota. Se on mahdollistanut noin 31 000 kuvataideteoksen tuomisen jokaisen kansalaisen saataville, helposti ja valtakunnallisesti. Vuonna 2022 sopimukseen perustuvia digikorvauksia sai jo yli 3 800 taiteilijaa. Sopimuksen erillisrahoitus päättyy vuonna 2023.

Alaviitteet:

* Vuoden 2021 luku perustuu Suomen museoliiton tutkimukseen. Kansainvälisestä selvityksestä on vastannut NEMO – Network of European Museum Organisations.
** Taiteilijoiden yksinoikeudesta teosten välittämiseen säädetään tekijänoikeuslain pykälässä TekL 2 §. Sopimuslisenssistä on säädetty pykälissä TekL 16 d§ ja 16 g§. Valtion talousarvion momentti viittaa 29.80.41-momenttiin.